2012 Vrijmetselaar Openbaringen

 

Originele versie

 

 

Traceer bord

Introduction

Onlangs heeft de Universiteit van Bradford lessen in vrijmetselarij vrijgegeven op hun website.

Dr. Robert Lomas van de ‘University of School of Management’ heeft zijn archieven over zijn onderzoek naar de vrijmetselarij en de informatie die hij gekregen heeft van de schrijver en vrijmetselaar Walter Leslie Wilmshurst gepubliceerd op het Internet.

Het vrijgeven van deze informatie van de Schotse Rite der Vrijmetselaren uit de Hermetische kluizen van de vrijmetselarij is op zijn zachts gezegd verbluffend omdat het hun kennis en begrip van de Galactische Uitlijning in deze tijdperiode rond 2012 onthult.

Het is niet de aard van deze kennis die zo verbazingwekkend is maar het feit dat ze er voor gekozen hebben om hiermee naar buiten te komen in deze bijzondere tijd in de aanloop naar 2012.

De geheimen van de Schotse Rite der Vrijmetselaren zijn voor eeuwen bewaakt en mochten niet onthuld worden door hun gezworen leden. Op onthulling staat de doodstraf.

 

Galactische Uitlijning

Galactische Uitlijning is de conjunctie van de zomer en winter zonnewende zon met de galactische equator die plaatsvindt rond 2012 (in de 2012 tijdzone van 1980-2016). Het is het begin van de 26000 jarige precessie cyclus en het begin van een Nieuwe Tijd.

Galactische Uitlijning werd populair door het werk van John Major Jenkins maar is al 2 jaar eerder ontdekt door professor Sergey Smelyakov voordat John Major Jenkinks’ voor het eerst zijn theorie publiceerde. Voor een gedetailleerde bespreking van dit onderwerp zie onze paper ‘Crucifying the Earth on the Galactic Cross’.

Deze vrijmetselaars openbaringen trok mijn aandacht door een publicatie van een artikel hierover op Wayne Herschel zijn website. Herschel ziet deze onthulling als een confirmatie van zijn ‘mysterie ster’ theorie, maar we zullen een alternatieve interpretatie presenteren die zijn ongelijk aantoont

Eerder herinterpreteerden we zijn Stonehenge-Pleiaden connectie en lieten we zien hoe de Pleiaden een wegwijzer vormen naar de zomer zonnewende zon op de Melkweg (zomer zonnewende Galactische Uitlijning). Deze connectie ligt vast in Stonehenge.

 

Vrijmetselaars aanwijzingen

We kunnen niet verwachten dat de Schotse Rite der Vrijmetselaren zo maar hun geheime kennis prijsgeven die zij voor eeuwen bewaard hebben. De onthulling van de informatie die ze gegeven hebben op de website van de Universiteit van Bradford is waarschijnlijk het achterste puntje van hun tong van de informatie die ze ooit naar buiten hebben gebracht over hun esoterische mysteries. Ze hebben echter dusdanig de deur op een kier gezet, dat het voldoende is om hem open te zwaaien om te onthullen wat er achter deze deur schuilgaat.
 
Bedenk dat de aard van de informatie die gegeven wordt door de Schotse Rite der Vrijmetselaren exoterisch van aard is. De verborgen esoterische of occulte betekenis van hun informatie wordt alleen onthuld aan de ingewijden van de Orde. Terwijl een vrijmetselaars symbool een duidelijke exoterische verschijning kan hebben, kan het ons afleiden van de veelvoudige bedoelde esoterische betekenis. Met andere woorden een exoterisch symbool kan één of meerdere esoterische betekenissen hebben.

Alles wat we hebben is het mysterieuze ‘Traceer bord’ (Zie de tekening in de kop van dit artikel) en de aanwijzingen die weggegeven zijn door de Schotse Rite der Vrijmetselaren op hun website.

Hier volgt een samenvatting van hun belangrijkste aanwijzingen:

Citaat:

“De gloeiende ster, of glorie in het centrum, verwijst naar de zon die de aarde verlicht en gewoonlijk door haar heilzame invloed zegeningen onder de mensheid verdeelt”

“In alle reguliere gestichte en goed opgezette Loges bevindt zich een punt in een cirkel waarin een vrijmetselaar zich niet kan vergissen; deze cirkel ligt ingesloten tussen het noorden en het zuiden door twee grote parallelle lijnen, deze ene stelt Mozes voor, de andere Koning Solomon; op het bovenste gedeelte van deze cirkel rust het Boek der Heilige Wet die Jakob’s ladder ondersteunt, de top reikt naar de hemel en waar wij bekend zijn met het heilige boek en aanhangers zijn van de doctrines die het bevat, zo waren deze parallelle lijnen dat ook, het zou ons leiden naar Hem die ons niet bedriegen zal, nog zal Hij aan misleiding ten deel vallen”.

“De drie grote Pilaren die de vrijmetselaars Loges ondersteunen zijn symbolisch voor de Goddelijke eigenschappen; ze stellen verder Solomon voor, Koning van Israël, Hiram, koning van Tyrus en Hiram Abif. Solomon, koning van Israël voor zijn wijsheid om het toewijden, bouwen en afmaken van de Tempel van Jeruzalem als dienst aan God; Hiram, koning van Tyrus, voor zijn kracht om hem te steunen met manschappen en materiaal en Hiram Abif, voor zijn curieuze en meesterlijke vakmanschap om de tempel te versieren en te verfraaien. Maar omdat we geen nobele orde in de architectuur kennen voor de namen van wijsheid, kracht en schoonheid, refereren we ze aan de drie meest gevierde, de Dorische, Ionische en Corinthische.”

Mozes zorgde ervoor dat een tent of tabernakel opgericht werd in de wildernis, die op God’s speciaal gezag gelegen was naar het oosten en het westen, omdat Mozes alles deed volgens een patroon dat hem getoond werd door de Heer op de berg Sinaï. Deze tent of tabernakel bleek nadien het grondplan van die magnifieke Tempel gebouwd in Jeruzalem door die wijze en machtige prins, koning Solomon, wiens koninklijke pracht en ongeëvenaarde glans onze ideeën ver overtrof.

Einde citaat:

Laten we deze aanwijzingen eens zorgvuldig analyseren.

 

Zonnewende en equinox zon

Het eerste dat onze aandacht trekt zijn de windrichtingen die op de mozaïek rand staan van het bord. Volgens de Schotse Rite der Vrijmetselaren stelt dit mozaïek op de rand de planeten van ons zonnestelsel voor.

Zonder twijfel is de gloeiende ster in het centrum van het ‘Traceer bord’ onze zon. De punt in de cirkel die getoond word op de tafel onderaan de ladder is een representatie van de zon uit de oudheid alsook de hiëroglief voor Ra de Egyptische zonnegod.

De gloeiende ster correspondeert met de equinox zon die rijst in het oosten en ondergaat in het westen.

De bovenkant van het bord is het oosten en de onderkant is het westen. De equinox zon ligt op de lijn die de kardinale richtingen van het oosten en het westen met elkaar verbindt.

De Schotse Rite der Vrijmetselaren gaven ons de aanwijzing dat ‘De Grote parallelle lijnen die de zon tussen het noorden en het zuiden houden’ in feite de Kreeftskeerkring (noorden) en de Steenbokskeerkring (zuiden) zijn. De keerkringen bepalen de extremen van de zon haar baan gedurende de zomer en winter zonnewende.

De grote parallelle lijnen

Gegeven deze aanwijzingen, leidt het geen twijfel dat de zon links en rechts de zonnewende zonnen voorstellen!

De linker zon is de zomer zonnewende zon die rijst in het noordoosten en onder gaat in het noordwesten gedurende de zomer zonnewende. Deze zon verschijnt in de noordoostelijke regio van het ‘Traceer bord’.

De rechter zon is de winter zonnewende zon die rijst in het zuidoosten en onder gaat in het zuidwesten gedurende de winter zonnewende. Deze zon verschijnt in de zuidoostelijke regio van het ‘Traceer bord’.

De centrale zon de gloeiende ster heeft nog een zeer belangrijke betekenis; het stelt de zon voor op de galactische equator. We zullen dit later aantonen.

De drie zonnen die weergegeven worden in het ‘Traceer bord’ van links naar rechts lijken de beweging van de zon door de galactische equator te suggereren tijdens equinoxen. Dit is het basis concept van de precessie van de equinoxen.

De naam Traceer bord’ zou daarom wel eens kunnen staan voor het traceren van de zon langs de precessie cyclus omdat het de conjunctie van de zon met de galactische equator op zonnewende en equinoxen voorstelt.

Het laatste is het idee van Galactische Uitlijning of Grote Galactische Conjunctie zoals we deze genoemd hebben in ons artikel ‘Crucifying the Earth on the Galactic Cross’ (Smelyakov, Wicherink 2006). Er zijn vier van deze conjuncties van de zon met de galactische equator in een Platonisch jaar (een volledige precessie cyclus) die de vier Wereld Tijdperken van de Ouden bepalen.

De ecliptica kruist de Melkweg op twee plaatsen; vlakbij de donkere kloof tussen de sterrenbeelden Schorpioen en Boogschutter terwijl de ander tussen Stier and Tweelingen ligt vlakbij de Pleiaden.

In onze huidige tijd lijnt de zon uit met de donkere kloof vlakbij het galactische centrum op de winterzonnewende. Tevens lijnt de zon uit tijdens de zomerzonnewende met de kruising van de ecliptica en de Melkweg tussen Stier en Tweelingen. De zon verblijft nu vlakbij de Pleiaden en het Galactische anti-centrum.

Wanneer we het ‘Traceer bord’ nauwkeurig bekijken dan valt het ons op dat de linker zon afgebeeld staat in een donkere zone. Deze donkere zone stelt de donkere kloof van de Melkweg voor. Wanneer we naar de rechter zon kijken dan zien we zeven sterren afgebeeld bij deze zon. De zeven sterren stellen de sterren van de Pleiaden voor.

Er is echter één ding wat niet helemaal klopt. De zomer zonnewende zon (linker zon) is vlakbij de donkere kloof, terwijl de winter zonnewende zon vlakbij de Pleiaden staat.

Dit is de omgekeerde situatie van de huidige Galactische Uitlijning die plaatsvindt gedurende de 2012 tijdszone!

Hoewel het ‘Traceer Bord’ het idee overbrengt van Galactische Uitlijning refereert het feitelijk naar de Galactische Uitlijning die plaatsvond een halve precessie cyclus geleden (ongeveer 13.000 jaar geleden). Dit is de tijd die door vele onderzoekers geassocieerd is met de tijd van de Egyptische Zep Tepi (Eerste Tijd), de Zondvloed en de vernietiging van Atlantis.

 

Astrologie en de bijbel

Om het ‘Traceer bord’ verder te kunnen doorgronden moeten we begrijpen dat de bijbel teksten bevat die een allegorie vormen voor de esoterische astrologische betekenis die ze verhult. We kunnen het ‘Traceer bord’ alleen dan begrijpen indien we de mogelijkheid accepteren dat bijbelse verwijzingen die gegeven zijn door de Schotse Rite der Vrijmetselaren in feiten astronomische hints zijn. Het valt buiten het bereik van dit artikel om de bewering dat de bijbel astrologische informatie bevat aan te tonen.

We verwijzen de lezers hiervoor naar Jordan Maxwel en Michael Tsariondie een heleboel onderzoek gedaan hebben in het domein van de astrotheologie

Verder geeft deze website informatie over de astrologische-bijbelse links die we zullen gebruiken in dit artikel:

Laten we alle aanwijzingen van de vrijmetselaars die ze nagelaten hebben op de website en het ‘Traceer bord’ eens bezien in hun astrologische context.

 

Jakob’s ladder

De Jakob’s ladder die voorkomt in het ‘Traceer bord’ reikt tot in de hemel. Jakob was de kleinzoon van Abraham en Sara, de zoon van Izaäk en Rebekka. Jakob’s 12 zonen waren de voorvaderen van de 12 stammen van Israël. De 12 stammen van Israël is een verwijzing naar de twaalf huizen van de dierenriem, net zoals de 12 apostelen van Jezus dat zijn. Dit is de reden waarom Leonardo Da Vinci de apostelen afbeeldt in 4 groepen van drie in zijn schilderij van het Laatste Avondmaal hiermee aangevend dat de zodiak of dierenriem uit vier seizoenen bestaat.

Da Vinci, Laatste Avondmaal met vier groepen apostelen

Overigens, let op er staat geen kelk op de tafel!

Jakob droomde over de Melkweg als zijnde een ladder met engelen die op en af deze ladder gingen. De stijgende en dalende engelen is een verwijzing naar de bewegende sterren aan de hemel.

12 En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder.
(Genesis 28:12)


.

Staande Melkweg in de zomer

Gedurende de zomertijd staat de Melkweg overeind aan de horizon en vormt zo een ‘trap naar de Hemel’ of een Jakob’s ladder. Het idee om de Melkweg als een trap of een ladder weer te geven die naar de Hemel reikt is een algemeen thema dat stamt uit de oudheid. Dit idee kwam tot uitdrukking als een touw, een boom (Wereld boom) of ladder die naar de Hemel reikte. De Maya’s noemde de Melkweg bij zomer zonsopkomst de Wakah Chan ‘de verheven hemel’ en deze werd afgebeeld als de Wereldboom.

Op de website spreken de Schotse Rite der Vrijmetselaren van het ‘Boek der Heilige Wet’ die ligt op de tafel van de cirkel met de punt (zon) die Jakob’s ladder ondersteunt. Het Boek der Heilige Wet is een verwijzing naar het religieuze boek, de bijbel die het symbool van de vrijmetselaars de ‘winkelhaak en passer’ bevat.

Deze uitspraak zo ben ik van mening zegt dat de zon (cirkel en punt) de Melkweg ondersteunt (Jakob’s ladder) en dat deze kennis te vinden is in het ‘Boek der Heilige Wet’ de bijbel die rust tussen de zon (cirkel en punt) en de Melkweg (Jakob’s ladder).
Met andere woorden men spreekt hier over de zon op de Melkweg (Galactische Uitlijning), en deze informatie zou terug te vinden zijn in de bijbel...

 

Mozes

De Schotse Rite der Vrijmetselaren schrijven ‘een punt in een cirkel waarin een vrijmetselaar zich niet kan vergissen; deze cirkel ligt ingesloten tussen het noorden en het zuiden door twee grote parallelle lijnen, deze ene stelt Mozes voor, de andere Koning Solomon’. Zoals we hierboven uitgelegd hebben is dit een verwijzing naar de zonnewende zon. Dus volgens de vrijmetselaren, dienen we Mozes gelijk te stellen aan de zonnewende zon.

Dit levert een nieuwe aanwijzing op:

In het boek Exodus wordt een wolkkolom genoemd die Mozes overdag vergezelde op zijn reis door de woestijn en een vuurkolom die hem ’s nachts begeleide.

21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht.
22 Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks
 (Exodus 13:21-22)

De wolkkolom en de vuurkolom zijn niets meer en niets minder dan de Melkweg:Vuurkolom voorstelling van de Melkweg gedurende de nacht.

Zie hoe de drie pilaren van het ‘Traceer bord’ omgeven zijn door wolken! De horizontale architraven verdwijnen in de wolken. Merk op dat er drie pilaren zijn en drie wolken, maar dit zijn geen gewone wolken omdat het allen verticale wolken zijn, het zijn pilaren van wolken wat zeer ongewoon is! Het feit dat alle drie de pilaren in de mist van deze wolken gehuld zijn benadrukt de relatie tussen de wolken en de pilaren. Dit zijn sterke aanwijzingen dat de pilaren de dag voorstelling van de Melkweg voorstellen; de wolkkolom.

De pilaren zelf komen voor in drie stijlen, ‘Dorische’, ‘Ionisch’ en ‘Corinthisch’ en ze stellen wijsheid, kracht en schoonheid voor, het zijn de attributen die de pilaren vormen die de Loges van de Schotse Rite der Vrijmetselaren ondersteunen. Volgens de website stellen ze koning Solomon van Israël voor, Hiram koning van Tyrus en Hiram Abif.

De astronomische betekenis van Mozes (die de zon voorstelt) wordt onthuld wanneer hij de berg Sinaï bestijgt op weg om de Tien Geboden van God te ontvangen. De wolk in de volgende bijbel teksten verwijzen naar de Melkweg. Wel let nu op.

De wolk komt.

9 En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk hore, als Ik met u spreek, en dat zij ook eeuwiglijk aan u geloven. Want Mozes had den HEERE de woorden des volks verkondigd.
(Exodus 19:9)

De wolk is op de berg (op de kruising) wachtende op de komst van de zon, Mozes.

16 En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was.
(Exodus. 19:16)

Mozes als de rijzende zon.

15 Toen Mozes op den berg geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt.
 (Exodus. 24:15)

Mozes gaat de tent binnen, de zon kruist de Melkweg.

9 En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met Mozes.
 (Exodus 33:9)

Let op dat de wolkkolom aan de deur van de tent staat, een uitspraak over de staande Melkweg zoals deze in de zomernacht verschijnt.

Men zou kunnen beargumenteren dat de associatie van de wolkkolom met Melkweg wilde speculaties zijn, maar we moeten onthouden dat nog een andere aanwijzing van de Schotse Rite der Vrijmetselaren vermeldt dat Mozes zijn tent of tabernakel opgezet had richting het oosten en westen volgens een patroon dat de Heer hem had getoond op de berg Sinaï. Dit patroon correspondeert met het grondplan van Solomon’s tempel in Jeruzalem! We hebben hier zeker te maken met een astronomische gebeurtenis omdat alle temples in de oudheid uitgelijnd werden op de rijzende en ondergaande equinox zon.

Een ander interessant punt is het feit dat Mozes op de berg was en in de wolk verbleef voor 40 dagen en 40 nachten.

18 En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op den berg geklommen was; en Mozes was op dien berg veertig dagen en veertig nachten.
(Exodus 24:18)

28 En hij was aldaar met den HEERE, veertig dagen en veertig nachten; hij at geen brood, en hij dronk geen water; en Hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de tien woorden.
(Exodus 34:28)

Professor Sergey Smelyakov heeft berekend dat de Grote Galactische Conjunctie precies 39 jaar duurt! Dit is de tijd dat de zon op de Melkweg verblijft gedurende zonnewenden of equinoxen.

Dus het bijbelse relaas over de duur (waarbij jaren als dagen worden voorgesteld) van de Galactische Uitlijning komt zeer dicht in de buurt van de berekeningen die gemaakt zijn door professor Sergey Smelyakov. John Major Jenkins spreekt over era-2012 (1980-2016) als een periode van 36 jaar. Deze periode is berekend door de astronoom Jean Meeus, echter Smelyakov heeft aangetoond dat zijn berekeningen nauwkeuriger zijn dan de berekeningen van Jean Meeus.

Ten sloten in het boek Openbaring, het boek dat spreekt over het ‘Einde der Tijden profetieën‘ vinden we nog een verwijzing naar de kruising van de zon met de vuurkolom. De regenboog in deze tekst symboliseert de ecliptica (baan van de zon).

1 En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur.
(Openbaring 10:1)

 

Koning Solomon

Koning Solomon is erg belangrijk voor de Schotse Rite der Vrijmetselaren. De kennis die zij opgedaan hebben en de geheimen die ze bewaard hebben zijn afkomstig van de tempel van Solomon in Jeruzalem.

Koning Solomon bouwde de tempel af in Jeruzalem dat het onderdak werd voor de Ark des Verbonds. De Ark des Verbonds bevatte de Tien Geboden die Mozes meenam van de berg Sinaï .

Wanneer Mozes zijn ontmoeting met God op de berg Sinaï de Galactische Uitlijning weergeeft, dan moet de Ark des Verbonds de container zijn die deze heilige kennis bevat.

Toen de Tempeliers op hun kruistochten naar Jeruzalem de resten vonden van de vernietigde tempel van Jeruzalem (tempel van Solomon), ontdekte ze de ‘Heilige Graal’. De Heilige Graal is geen voorwerp, de kelk van het Laatste Avondmaal, maar zeer waarschijnlijk ‘een geheim’ dat de werkelijke afkomst van het christendom onthult en haar fundering op heidense tradities, astrologie en haar Egyptische-Soemerische-Babylonische wortels. Leonardo Da Vinci was een vrijmetselaar die dit begreep en dit is dan ook de reden dat hij de kelk wegliet in zijn schilderij van het Laatste Avondmaal.

Wanneer we naar het ‘Traceer bord’ kijken dan zien we een hand te voorschijn komen van onder de gloeiende ster op de Melkweg. De hand reikt naar de kelk, het is het vrijmetselaars symbool voor de ‘Heilige Graal’. Omdat het ‘Traceer bord’ kennis onthult over de Galactische Uitlijning is het mijn vermoeden dat deze informatie onderdeel vormt van de kennis die de Tempeliers op hun reizen naar het Heilige Land opgedaan hadden. Deze kennis is onderdeel geworden van de Heilige Graal die doorgegeven werd aan de Schotse Rite der Vrijmetselaren.
 
Onder de kelk (Heilige Graal symbool) zien we een anker, een sleutel en een kruis. De sleutel stelt de sleutel voor tot de geheime kennis, de Heilige Graal die de kerk heeft proberen te verstoppen. De links van de Katholieke Kerk naar haar heidense wortels werden stelselmatig vernietigd tijdens het eerst concilie van Nicea in 325 n.Chr en Christenen werd geleerd dat astrologie slecht is en in feite duivelsaanbidding is. We begrijpen nu waarom.

Het kruis stelt het hemelse kruis voor dat gevormd wordt door de kruising van de ecliptica en de Melkweg.  Dit is de oorsprong van het kruis symbool dat veel ouder is dan het christendom zelf die het adopteerde als het symbool dat de wederopstanding van Christus weergeeft. Dit alles is uitgelegd in onze paper ‘Crucifying the Earth on the Galactic Cross’. Het kruis representeert een Grote Galactische Conjunctie of Galactische Uitlijning wanneer het Aardse Kruis uitlijnt met het Galactische Kruis.

Aardse Kruis en het Galactische Kruis vallen samen
tijdens een Grote Galactische Conjunctie

Het symbool dat gedragen werd door de Tempeliers is een rood kruis:

Het anker in the ‘Traceer bord’ staat symbool voor het ankerpunt en oorsprong van de precessie cyclus, de huidige Grote Galactische Conjunctie (Galactische Uitlijning 2012)

De mysteriën van de Tempeliers en de reden waarom ze zoveel rijkdom verzameld hadden na hun terugkeer uit het Heilige Land zou wel eens niets anders kunnen zijn dan de afpersing van de kerk omdat ze nu overtuigend bewijs bezaten van de heidense afkomst van het Christendom wat teruggevoerd kan worden naar Egypte, Soemerië en Babylon.

Onderzoek heeft aangetoond dat Christus NIET DE EERSTE Heiland was die geboren is uit een maagdelijke moeder en die gestorven is aan het kruis. Als voorbeeld nemen we de Egyptische zonnegod Horus die geboren is uit de maagdelijke moeder Isis-Meri (Maria) op 25 december, 4 dagen nadat de zonnegod (Horus) gestorven was op de winter zonnewende dag op het kruis van de zodiak. Hij herrees uit de dood en werd vier dagen later wedergeboren toen de zonnegod weer begon te rijzen in de winter hemel. De overeenkomsten tussen de Zon van God (zonnegod) en het leven van de Zoon van God (Jezus Christus) zijn opmerkelijk. De lijst van profeten die geboren zijn uit een maagd telt minstens 13 leden en ze leefden allen in een tijd voor Christus.

De waarschijnlijke afpersing van de Tempeliers van de kerk en de schuld van koning Philips IV aan de Tempeliers werden een keerpunt toen de koning paus Clement de Vijfde overhaalde om in te grijpen en om actie te ondernemen om de Tempeliers te stoppen. Op vrijdag 13 oktober 1307 liet koning Philips IV leden van de Orde arresteren, martelen en verbranden op de brandstapel.

Omdat veel Tempeliers lucht hadden gekregen van het verraad van de Franse koning, vluchten ze naar de haven van La Rochelle van waar hun schepen richting Schotland zeilden. Aan boord bevonden zich in alle waarschijnlijkheid hun schatten en de Ark des Verbonds. De Tempeliers genoten bescherming van Robert de Bruce na de slag om Bannockburn, die plaatsvond op de feestdag van Johannes de Doper. De Tempeliers aanbaden Johannes de Doper als hun Heiland en niet Christus omdat ze de kerk de rug toegekeerd hadden.

Hun rijkdommen en schatten inclusief de Ark des Verbonds zijn waarschijnlijk begraven in Rosslyn Chapel in Schotland vlakbij Edinburgh. Rosslyn Chapel werd gebouwd volgens het grondplan van Solomon’s tempel en het tabernakel van Mozes en sommigen menen zelfs dat het een replica is van de tempel van Solomon.

Het herbouwen van de tempel van Solomon in Jeruzalem is verbonden met de profetieën van het ‘Nieuwe Jeruzalem’, de stad van de Openbaring, de bijbelse Einde der Tijden, de wederkomst van Christus, het einde van de Maya vierde zon, het einde van de Hopi vierde wereld, de Apocalyps (wat openbaring betekent), het einde van de grote cyclus (Platonisch jaar) en de huidige Grote Galactische Conjunctie ofwel Galactische Uitlijning 2012.

Ik ben van mening dat al deze Eind Tijd voorspellingen ALLEN DEZELFDE GEBEURTENIS zijn.

Openbaring 21:1-6 (Staten Vertaling)

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.

De koninklijke verheven religieuze en militaire orde
van de Vrijmetselaar Tempeliers van Engeland en WalesSchotse Rite der Vrijmetselarij

De komst van de Tempeliers in Schotland was het begin van de Schotse vrijmetselarij en de vorming van de Loges van de Schotse Rite der Vrijmetselarij (Scottish Rite of Freemasonry) evenals de Loges van de Vrijmetselaar Tempeliers van Engeland en Wales (Masonic Knights Templars of England and Wales).

Is het dan een verassing dat de openbaringen van de Schotse Rite der Vrijmetselaren gepubliceerd zijn op een website van een Britse Universiteit?
 
Zeker niet! Wat verassend is dat ze naar buiten komen met deze informatie nu we op weg zijn naar 2012!

De ingewijden en hoeders van de diepste geheimen van de Einde der Tijden profetieën zoals de Maya en de Hopi en nu ook de Schotse Rite der Vrijmetselaren komen nu allen naar buiten in deze bijzondere tijd om hun boodschap aan de wereld te verkondigen. Het lijkt erop of de Apocalyps ofwel de tijd van Openbaring gekomen is.

.

Lees ook het vervolg van dit artkel

Update van dit artikel

 

De mystieke oproep van de Hopi

Referenties

http://www.brad.ac.uk/webofhiram/?section=lectures_craft&page=1Lec.html#tracingboard

http://www.soulsofdistortion.nl/Galactic%20Alignment.html

http://www.usbible.com/Astrology/pillar_of_cloud.htm

http://www.thehiddenrecords.com/forbidden_starmap.htm

http://mb-soft.com/believe/txh/tribes.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon

http://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar

http://www.ancientgreece.com/art/art.htm

http://www.astrotheos.com

http://alignment2012.com/

Staten Vertaling Bijbel

 

Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion © 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl