Hoofdstuk 1 Veranderende aarde


Onze lieve Moeder Aarde, Gaia, lijdt enorm onder de druk van alle menselijke activiteit die ondraaglijk is geworden sinds de wereldbevolking in toenemende mate en met onvoorstelbare snelheid is gaan groeien. De huidige wereldbevolking telt 6 miljard zielen en zal uitgroeien tot 10 miljard tegen 2030 en 20 miljard tegen 2070 indien het huidige groeitempo gehandhaafd blijft.

De mensheid consumeert in haar eentje 40% van de netto primaire voedsel- voorzieningen en energievoorraden die deze aarde beschikbaar heeft voor al haar soorten. In de laatste dertig jaar alleen al is meer dan een derde deel van alle natuurlijke hulpbronnen vernietigd als direct gevolg van menselijke activiteit. Onze rivieren zijn vervuild en onze oceanen sterven af.

Gaia is niet langer in staat om alle afstraffingen die zij te voorduren heeft gehad, te weerstaan en we zullen vroeg of laat de gevolgen hiervan ervaren. Het is slechts een kwestie van tijd.

We hoeven heus niet langer wetenschappers te geloven die beweren dat het broeikaseffect niet bewezen kan worden en dat de aarde het prima doet. Iedereen met ogen om te zien en oren om te horen zou het toch zo langzamerhand opgevallen moeten zijn dat het klimaat aan het veranderen is. Tegen het einde van deze eeuw zullen de poolkappen gesmolten zijn en onze oceanen totaal vervuild. De regenwouden, de longen van de aarde, zullen zijn verdwenen en tweederde van alle diersoorten op aarde zal zijn uitgestorven.

Zelfs in deze alarmerende situatie lijken de meesten van ons meer bezorgd te zijn over de jaarlijkse inflatiecorrectie en de uitslagen van hun favoriete voetbalclub in de eredivisie dan over de zure regen die op onze daken valt. Een dagelijkse blik in de kranten zou ons de indruk kunnen geven dat de wereld met de dag gewelddadiger wordt. Het Midden-Oosten verkeert in een staat van complete chaos en de terroristische dreiging na 9-11 is zo groot geworden dat het reeds het dagelijkse leven van miljoenen mensen beïnvloedt. Polarisatie en intolerantie tussen wereldculturen en religies nemen hand over hand toe.

Velen ervaren ook dramatische veranderingen in hun persoonlijke leven. Intieme relaties en huwelijken lijken steeds vaker en gemakkelijker uiteen te vallen dan ooit tevoren. Onze vertrouwde negen-tot-vijf-banen, die ons een eenvoudige bestemming naar het pensioen leken te kunnen garanderen, zijn aan het verdwijnen en jobrotatie is het sleutelwoord geworden! Burnouts van managers zijn gemeengoed en we zien vele afvallers in deze “ratrace”.

Onze Westerse economieën die decennia lang zo stabiel schenen, lijken tegenwoordig steeds vaker in onbalans te geraken en de werkgelegenheid in het Westen gaat grootschalig verloren ten gunste van de ontwikkelingslanden die hun opwachting maken voor hun eigen economische glorietijden! Economische ontwikkelingen vinden plaats in voortdurend toenemende snelheid; de tijd om nieuwe producten op de markt te brengen is ongelooflijk kort geworden. In veel gevallen is het product al verouderd nog voordat het geïntroduceerd wordt op de markt. En dan hebben we het nog niet gehad over de miljarden dollars van de staatstekorten van onze wereldeconomieën die zo zwaar zijn gaan wegen dat ze kunnen instorten onder hun eigen gewicht.

Zelfs onze politieke structuren, de gevestigde partijen die ooit de hoeksteen en het cement vormden van onze samenleving, lijken onvoorspelbaar geworden. Nieuwe partijen met radicale politieke ideeën komen zomaar uit het niets op met in hun kielzog veel aanhangers, tot afgrijzen en verbazing van de gevestigde orde.

Op grote schaal komen corruptiepraktijken en witwasschandalen aan het licht waarbij prestigieuze multinationals betrokken zijn.

Onze wereld verandert en hij verandert snel; het voelt zelfs alsof de tijd zelf sneller gaat, is het niet? Wat is er gaande in onze hedendaagse wereld en waar gaat het allemaal naartoe?

 

Profetie�n

De wereld heeft vele profeten gekend en veel van hen voorspelden vernietiging en wanhoop aan het einde van elk millennium – zo’n typisch schijnbaar magische datum waarop de wereld zou kunnen vergaan. Deze voorspellingen zijn niet alleen gemaakt voor het einde van het tweede millennium, maar zijn eerder ook voorspeld voor het eerste millennium en zoals we allemaal weten zijn de voorspelde catastrofen gelukkig niet uitgekomen.

En dan is er nog de ziener Nostradamus (1503- 1566). Hij voorspelde dat de mensheid tegen het jaar 2000 ofwel een apocalyptische holocaust, ofwel een nog nooit eerder vertoonde globale verandering en de geboorte van een nieuw wereldbewustzijn zou ondergaan.
(1)

Madame Blavatsky (1831-1891), mystica en oprichtster van de Theosofische  Sociëteit voorspelde dat aan het einde van een 5200-jarige periode onze huidige
Kali Yuga of Donkere Eeuw zou worden opgevolgd door een Eeuw van Licht.

Dus er is nog hoop!

De meest prominente ziener van de laatste eeuw is ongetwijfeld Edgar Cayce (1877- 1945). Hij is de best gedocumenteerde helderziende ooit. Edgar Cayce, beter bekend als de slapende profeet, heeft in totaal 14.306 ‘readings’ slapend uitgevoerd in een veranderde bewustzijnstoestand die allemaal nauwgezet gedocumenteerd zijn. Edgar Cayce werd vooral beroemd om zijn medische ‘readings’, omdat hij met een bijna honderd procent nauwkeurigheid de diagnose kon vaststellen van het ziektebeeld van zijn patiënten. In de meeste gevallen kon hij zelfs de naam en het adres geven van de arts die ze het beste konden consulteren. En dit alles terwijl hij in een trancetoestand verkeerde en enkel en alleen de naam van de patiënt kende die hij zelf nooit eerder ontmoet had.
In de nadagen van zijn carrière begon hij informatie door te geven over oude beschavingen - vooral over de Egyptische en Atlantische culturen - en hij voorspelde tevens toekomstige gebeurtenissen voor deze aarde die bekend zijn geworden als de ‘Earth Changes’. Edgar Cayce richtte zelf de ‘Association for Research and Enlightenment’ (A.R.E.)’ op om zijn erfenis te bewaren voor het nageslacht. Deze organisatie bestaat nog steeds en is zeer actief. Edgar Cayce is zeer uitvoerig bestudeerd en er zijn meer dan driehonderd boeken gewijd aan deze mystieke man.
(2)

Vandaag de dag blijft Edgar Cayce veel mensen verbazen omdat al een groot aantal van zijn voorspellingen is uitgekomen en veel geleerden, veelal archeologen en egyptologen, hebben uit ervaring geleerd om zijn informatie zeer serieus te nemen en als baken te gebruiken in hun wetenschappelijke onderzoeken.
 
Cayce suggereerde dat de jaren tussen 1958 en 1998 een tijd van grote veranderingen zou inhouden, een wereldwijde transformatie. Deze veranderingen zouden niet het einde van de wereld betekenen, maar ze zouden een nieuw tijdperk inluiden en een spirituele transformatie. De aarde zelf zou door enorme veranderingen gaan in de vorm van massale aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, verhoogde zonneactiviteit, dramatische weersveranderingen, overstromingen en een uiteindelijke verschuiving van de polen. Deze voorspellingen beloven dus niet veel goeds. Maar zoals we zullen aantonen in dit boek, is er, terwijl we dit boek schrijven, al sprake van dramatische klimaatveranderingen en een wereldwijde toename van natuurrampen. Gelukkig was een van de sterke argumenten die Edgar Cayce vaak gebruikte, dat de toekomst niet voorbestemd is en dat veel afhangt van de eigen wil en intentie van de mensheid om haar eigen toekomst te scheppen. In dit opzicht liet hij de mogelijkheid open voor andere uitkomsten van zijn eigen voorspellingen.

De slapende profeet keek ook in het verleden van de menselijke geschiedenis en gaf gedetailleerde informatie door over oude beschavingen zoals de Egyptische beschaving. Honderden van zijn lezingen spraken over het verloren continent van Atlantis dat 10.500 jaar v.Chr. in de Atlantische oceaan ten onder ging tijdens een wereldwijde natuurramp, een vloedgolf die veroorzaakt werd door het verschuiven van de polen van de aarde. Hij beschreef de Atlantische cultuur als een van de meest geavanceerde beschavingen uit de geschiedenis van de mensheid. Cayce noemde ook de zogeheten ‘Zaal der Archieven, een bibliotheek met Atlantische kennis die gered zou zijn door overlevenden van het zinkende Atlantis. Deze schat aan informatie zou bewaard zijn gebleven op twee plaatsen op aarde: een van deze bibliotheken zou zich bevinden ergens onder de grond tussen de linkerpoot van de Sphinx en de Nijl op het plateau van Gizeh, terwijl de andere Zaal zich ergens zou bevinden op het Mexicaanse Maya-schiereiland Yucatan.

Volgens Cayce zou de Grote Piramide (de piramide van Cheops of Khufu) op het plateau van Gizeh omstreeks 10.500 jaar v.Chr. gebouwd zijn door Toth de Atlantiёr, bij de Grieken beter bekend als Hermes Trismegistus, in samenwerking met de hoge priester Ra-Ta. Beiden waren overlevenden van het gezonken Atlantis. Zij bouwden de Grote Piramide om de Atlantische cultuur te bewaren. Edgar Cayce legde uit dat hijzelf de reïncarnatie was van Ra-Ta, de hoge priester die meewerkte aan de constructie van de Grote Piramide.

Volgens Cayce zouden onze hedendaagse moderne wetenschap en technologie eenvoudig een herontdekking zijn van de technologieën die ooit de Atlantische cultuur toebehoorden. En zoals we zullen aantonen in dit boek is er inderdaad een oude wetenschap aan het opdoemen die een nieuw licht laat schijnen over de hedendaagse wetenschap en ons helpt om een geheel nieuwe etherfysica te ontwikkelen. Delen van de oude Atlantische kennis zijn in het geheim bewaard gebleven in oude geheime genootschappen en de vrijmetselarij. Veel van de oorspronkelijke kennis is echter verloren gegaan, hoewel de fundamenten van deze kennis bewaard zijn gebleven in een oude wetenschap die beter bekend staat als de ‘Heilige Geometrie’ en die in onze tijd uiteindelijk gereconstrueerd werd.

Leonardo Da Vinci was lid van een dergelijk geheim genootschap en hij heeft door de moderne geschiedenis heen de ‘Heilige Geometrie’ geconserveerd in zijn kunstuitingen. De Rooms-Katholieke Kerk verbood deze heidense kennis omdat de heilige geschriften van de Bijbel de enige waren die verplicht en toegestaan waren.

Leonardo Da Vinci’s lidmaatschap van dit geheim genootschap heeft wereldwijde aandacht gekregen doordat Dan Brown er een boek over schreef getiteld de ‘Da Vinci Code’. Hoewel het boek voor het merendeel gaat over het vermeende huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena en hun nazaten, maakt het ook duidelijk dat Leonardo Da Vinci de importantie benadrukte van de Gulden Snede. In dit boek zullen we laten zien dat wetenschappers de Heilige Geometrie gebruikt hebben, de geometrie van de Gulden Snede, om een geheel nieuwe fysica te ontwikkelen. De Heilige Graal die besproken wordt in de Da Vinci Code is naar mijn mening noch een fysiek object (de drinkbeker die gebruikt is tijdens het laatste avondmaal), noch zijn koninklijke bloedlijn (‘sang real’), maar in feite de conservatie van de kennis van de Heilige Geometrie en de betekenis van de Gulden Snede.

Tenslotte, een van de meest verbazingwekkende profetieën die wereldwijd aandacht begint te trekken, omdat deze zich lijkt te voltrekken terwijl dit boek wordt geschreven, is de eindtijdprofetie van de Maya’s voor het jaar 2012. De Maya’s vormden een autochtone indiaanse cultuur die tussen 300 en 900 n.Chr. in Midden-Amerika floreerde. Om voor wetenschappers nog onbekende redenen eindigde de klassieke Mayacultuur toen de indianen hun steden en tempelcom-plexen verlieten zo rond 900 n.Chr. Hedendaagse afstammelingen van de Maya’s leven nog steeds in Mexico, Guatemala en Honduras en zij dragen nog steeds de profetieën van hun voorvaderen met zich mee. De Maya’s waren uitstekende sterrenwachten en zij beschikten over grondige kennis van de astronomie. Ze waren bezeten van tijdcycli en ze hadden verschillende extreem nauwkeurige kalendersystemen ontwikkeld die gebaseerd waren op de omlooptijden van de planeten.

Een van deze kalendersystemen is de 260 Kin (dagen) tellende Tzolkinkalender, een andere is de 365 Kin (dagen) tellende Haab kalender. De Haabkalender synchroniseert met de omloop van Venus en de Tzolkinklaender synchroniseert met de mystieke Maya Lange-Tellingkalender. De Lange-Tellingkalender werd gebruikt voor langere periodes en bestaat uit 13 Baktun subcycli. Een Baktun bestaat weer uit 20 subcycli, Katuns genaamd. Elke Katun bestaat weer uit 20 Tuns en als laatste bestaat de Tun uit 360 Kins (dagen). Dus een complete Baktun duurt 20 x 20 x 360 = 144.000 Kins, een heilig getal uit de Oudheid dat ook meerdere malen in de Bijbel genoemd wordt. Sommige wetenschappers menen dat de betekenis van de verhouding 13:20, die besloten ligt in de Lange-Tellingkalender, te maken heeft met de Gulden Snede van de Heilige Geometrie, hoewel een verhouding van 13:21 een ware Fibonacci-verhouding zou weergeven die uiteindelijk convergeert naar de Gulden Snede.

De totale duur van de Lange-Tellingkalender is 5.200 jaar. Volgens Mayakenners is de Lange-Tellingkalender gestart op 11 augustus 3114 v.Chr. en zal hij eindigen op 21 december 2012. De Maya’s geloofden dat de wereld in het verleden door veel tijdperken is heen gegaan, die zij de Zonnen noemden. Het einde van de Lange-Tellingkalender zou het einde van de vierde Zon en de geboorte van de vijfde Zon betekenen. Hij zou ook het einde aanduiden van de wereld zoals wij deze kennen en het begin aangeven van een nieuw tijdperk. Dus de Maya-eindtijdvoorspellingen gaan eigenlijk over een nieuw begin, een wedergeboorte van de aarde. De Maya-voorspellingen lijken in overeenstemming te zijn met die van Edgar Cayce omdat ook de Maya’s voorspellen dat dit nieuwe begin voorafgegaan zal worden door oproer en onrust in de wereld met grote uitdagingen voor de mensheid. Deze uitdagingen zouden het menselijke bewustzijn op wereldwijde schaal veranderen.

De oorsprong van de Maya-profetieën vinden we terug in het scheppingsverhaal van de Maya’s, de Popul Vuh. Hun grootste profeet was Lord Pacal. De Maya-profetieën bleven voor eeuwen geheim omdat het ontcijferen van de enige vier overgebleven Maya-codices die de Spaanse inquisitie overleefd hadden niet eerder begon dan in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Maar de echte doorbraken in het kraken van deze codes kwamen pas ruim twintig jaar later. In de tussentijd gaven de Maya-sjamanen hun profetieën slechts mondeling door van generatie op generatie met de nodige diepgaande geheimhouding. Hun beleid om de profetieën geheim te houden veranderde pas toen de Maya’s de tekenen begonnen te herkennen van de veranderende aarde die hun profetieën voorspeld hadden. Ze wisten dat de tijd gekomen was om hun profetieën wereldkundig te maken.

In 1997 kreeg een Nederlands filmmaker dan ook toestemming om een bijeenkomst van autochtone Amerikaanse indianenstammen, afkomstig van het gehele Amerikaanse continent, te filmen bij een heilige ceremonie die gehouden werd in de donkere wouden van Guatemala. De ceremonie werd gehouden met als doel de aarde te genezen en de indianen probeerden niet langer hun kennis en profetieën te verbergen. Zodoende werd het aan Nederlandse documentaire/ filmmaker Wiek Lenssen toegestaan dit hele gebeuren te filmen. Zijn film ‘The Year Zero’ kreeg helaas niet de internationale aandacht die hij verdiende.
(3)Graancirkels

Tussen alle bovengenoemde ‘Earth Changes’ die plaatsvinden in onze huidige tijd, vindt er tevens een bijna vergeten vreemd en geridiculiseerd fenomeen plaats: het in de laatste twee decennia wereldwijd verschijnen van graancirkels.
 
Tot op heden zijn er meer dan tienduizend graancirkels gerapporteerd en gecatalogiseerd. Veel van deze cirkels zouden een hoax zijn en inderdaad zullen veel dat ongetwijfeld ook zijn omdat in 1991 het beruchte stel Doug & Dave de wereld hebben getracht te misleiden door met hun planken de gewassen plat te drukken.

De overvloed aan graancirkels die wereldwijd is verschenen, kan onmogelijk het werk zijn van een paar grappenmakers. Het fenomeen van de graancirkels is inmiddels grondig onderzocht en de als authentiek bestempelde figuren vertonen geen tekenen van beschadiging, maar slechts lichte schroeiplekken ter plaatse van de buigpunten van de graanhalmen - alsof ze gebogen zijn door een onbekende energetische kracht. Studies hebben inmiddels ook uitgewezen dat er veranderingen optreden in het elektromagnetisch veld rond de cirkels. Wie of wat de cirkels gemaakt heeft is eigenlijk irrelevant m.b.t. het belang van de boodschap die deze cirkels uitdragen. Graancirkels demonstreren ons de principes van de Heilige Geometrie!

De elegante en vaak fractalachtige vormen van de graancirkels herbergen soms overduidelijk maar veelal ook verborgen geometrieën. Graancirkels beelden kennis uit die bewaard is gebleven in oude tradities en die vandaag de dag nog steeds terug te vinden is in de boeddhistische en hindoeïstische mandala’s, de architectuur van kerken en kathedralen en in vele kunstuitingen waaronder de werken van Leonardo Da Vinci.

 


Recapitulatie

Onze laatste eeuw was erg druk en vooral in de laatste twee decennia hebben veel veranderingen plaatsgevonden die disharmonie en instabiliteit creëerden op het sociale en politieke vlak. Het is ook duidelijk geworden dat ons klimaat aan het veranderen is en dat er sprake is van massale sterfte onder de dieren- en plantensoorten waarvan er veel binnen niet al te lange tijd uitgestorven zullen raken. Edgar Cayce voorspelde in de dertiger jaren van de vorige eeuw reeds veel van de gebeurtenissen die zich nu lijken te ontvouwen. Hij voorspelde ook dat de wetenschap uiteindelijk de wetenschappelijke kennis zou herstellen van het legendarische verloren continent Atlantis.

Welnu, er is duidelijk iets gaande op deze planeet en wonder boven wonder heeft Edgar Cayce deze gebeurtenissen, die bekend zijn geworden onder de naam ‘Earth Changes’, voorzien. Dezelfde boodschap stamt uit de Oudheid en is afkomstig van de Maya-profetieën verborgen in de Maya-codices en de hedendaagse Maya’s bevestigen de heilige boodschappen van hun voorvaderen.

Temidden van al deze veranderingen op aarde, vindt ook de geboorte plaats van een nieuw wetenschappelijk bewustzijn. Haar geboorte vond plaats in een kleine kring van wetenschappers - voornamelijk afkomstig van buiten de kringen van de mainstream wetenschap. Deze kring van wetenschappers groeit gestaag en inmiddels bevinden zich hieronder ook geleerden en professoren van beroemde laboratoria en universiteiten op vakgebieden zoals fysica, biologie, astrologie en neuropsychologie. Deze wetenschappers schilderen een geheel nieuwe wetenschappelijke visie die op zijn zachts gezegd adembenemend is. Nochtans is er echter weinig publieke bekendheid met deze opkomende visie omdat onze kranten en het late avondnieuws ze niet onder de aandacht brengen. Van het totaal aantal wetenschappers dat ooit de aarde bevolkte, is 99% nu hier en nu aanwezig! Geen wonder dus dat er veel wetenschappelijke doorbraken zijn!

De nieuwe visie laat een wonderlijk universum zien waarin het menselijke bewustzijn een veel grotere rol speelt dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Het laat tevens zien dat onze huidige civilisatie misschien wel eens niet het hoogtepunt van de menselijke beschaving zou kunnen zijn. Het wordt steeds duidelijker dat andere grotere en hogere beschavingen ons voorgegaan moeten zijn. Atlantis is aan het herrijzen precies zoals Edgar Cayce het voorspeld heeft! Zouden al deze ontwikkelingen de vooraankondiging kunnen zijn van een aanstaande wetenschappelijke revolutie die zou kunnen leiden tot een spirituele transformatie zoals deze in het verleden voorspeld is? In deze nieuwe weten-schappelijke visie gaan wetenschap en spiritualiteit namelijk heel goed samen.

Onze kennis lijkt zich zo snel te ontwikkelen dat we onze kinderen straks alleen nog geschiedenis kunnen bijbrengen indien we niet razendsnel onze schoolsystemen aan het toenemende tempo aanpassen. Ergens in de toekomst zullen de geschiedenisboeken de tijd aan het eind van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw waarschijnlijk markeren als het tijdperk van een wetenschap-pelijke renaissance. Dus laten we eens kijken wat de wetenschap ons te vertellen heeft.

 

Vorige         Volgende


Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion � 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl