Waar gaat Souls of Distortion over?

 

In deze bijzondere tijd komen veel ontwikkelingen in onze wereld samen in wat een wetenschappelijke en spirituele revolutie zou kunnen worden in de nabije toekomst. Wetenschappers zijn openlijk begonnen grote paradigma veranderingen te bediscussiëren op allerlei gebieden van de wetenschap. Het grote publiek is in veel gevallen niet op de hoogte van deze onderwerpen omdat onze massa media ze niet de aandacht geeft die het verdient.

De essentie van deze ontwikkelingen is dat  de wetenschap begint te openbaren dat de oude spirituele leerstellingen het wel eens bij het rechte eind zouden kunnen hebben gehad over de fundamentele waarheid van onze fysieke realiteit. De kwantum wetenschap heeft ontdekt dat ons universum uit een enorme zee van energie bestaat dat alles en iedereen doordringt. Op het fundamentele niveau is alles wat we als een fysiek ding achten in feite pure energie. Daarbij komt, dat de fysieke realiteit die we waarnemen met onze zintuigen niet onafhankelijk is van ons bewustzijn ervan. Keer op keer hebben wetenschappers kunnen aantonen in hun laboratoria door middel van echte wetenschappelijke experimenten dat de objectieve realiteit een illusie is. Deze experimenten laten ook zien dat fysieke objecten geen losstaande dingen zijn maar oneindig verbonden zijn op het kwantum niveau. De onderbouwing van het universum is een kwantum veld van energie die de wetenschap het nulpuntsveld genoemd heeft. Alles in dit veld is onderling verbonden met elkaar. De oosterse spiritualiteit heeft altijd beweerd dat de essentie van het universum pure bewust energie is, het Akasha veld. In wezen bestaat er geen materiele wereld, alleen maar onze materialistische ervaring van de wereld.

Ons huidige inzicht is dat we individuele wezens zijn met een eigen ego. De wetenschap schrijdt voort in de opvatting dat deze opvatting wel eens verkeerd kan zijn en dat de oude spirituele wijsheid het wederom bij het juiste eind heeft. De oosterse spiritualiteit noemt het geloof in een afzonderlijk ego Maya, een illusie. Sommige wetenschappers zijn nu openlijk begonnen te praten over een universeel bewustzijn waar we allen deel van uit maken. Dit betekent basaal dat we op een fundamenteel niveau allen Eén zijn. Er is een enkelvoudige oorzaal voor alles, een universele energie waaruit de materiele en immateriële wereld geschapen is. Sommigen zouden deze eerste oorzaak van de schepping God noemen, anderen zouden het liever moeder natuur willen noemen.

Wat al deze ontdekkingen openbaren is dat we medescheppers zijn van de fysieke wereld buiten ons die we waarnemen als strikt gescheiden van ons. Indien dit waar is, dan hebben een geweldig krachtig gereedschap tot onze beschikking, de menselijke geest, die door gedachten alleen de mogelijkheid heeft om niet alleen onze persoonlijke levens te veranderen, maar de wereld in zijn geheel. Wetenschap heeft experimenteel bewezen dat de menselijke intentie de kracht heeft om dingen in onze fysieke wereld te veranderen. Het is enkel onze huidige geloofsovertuiging dat we machteloos zijn, die ons weerhoudt om echte veranderingen te laten plaatsvinden. Wat we geloven dat waar is wordt gereflecteerd in onze persoonlijke ervaring van de werkelijkheid.

De intentie van deze site is om deze kennis, die zowel oud als nieuw is, naar een groter publiek te brengen. Wanneer deze concepten geaccepteerd worden en op hun waarde geschat, dan zouden wonderen kunnen gebeuren wanneer we positief onze aandacht richten op issues die spelen in ons persoonlijk leven, en in de grote wereld daarbuiten. Studies van groep meditaties hebben onweerlegbaar bewezen dat transcendente meditatie het vermogen heeft om de criminaliteitcijfers in grote steden significant omlaag te brengen. Masuro Emoto heeft talloze malen bewezen dat de menselijke intentie de eigenschap van ‘geest over de materie’ heeft en in staat is om de toestand van water te veranderen.

Profeten als Jezus,  Nostradamus, Edgar Cayce, Madame Blavatsky en velen anderen, hebben telkens weer voorspeld dat grote veranderingen in het menselijk bewustzijn zullen plaatsvinden in het tijdperk waarin we nu leven. Als we daarbij ook nog de 2012 Maya voorspellingen nemen, gekoppeld aan het eindigen van de Maya Lange Telling kalender, dan zijn we mogelijk getuige van het feit dat deze voorspellingen aan het uitkomen zijn.

 

De naam van deze site ‘Souls of Distortion’ (vert: Ontheemde Zielen, letterlijk 'Zielen der Vervorming') is gekozen om onze foutieve percepties aan te geven van onszelf, onze wereld en alles wat we gescheiden van onszelf achten, In werkelijkheid zijn we oneindig met iedereen en alles in het universum verbonden.

De term ‘Souls of Distortion’ werd oorspronkelijk gebruikt door een entiteit met de naam ‘Ra’ die door kwam bij een medium genaamd Carla Ruekert. De eerste channelling ving aan op 15 Januari 1981 en de wetenschappelijke en esoterische wijsheid die ontvangen werd door deze vrouw in de volgende vier jaar werd gebundeld in een serie die ‘The Law of One’ (vert: De wet van Eén) heet. Deze boeken beschrijven nauwkeurig het universum op een manier die wetenschappers nu ontdekken.’Ra’ was niet alleen de bron van het medium Carla Rueckert maar ook van David Wilcock en waarschijnlijk zelfs van Edgar Cayce.

De entiteit Ra noemde ons mensen ‘Souls of Distortion' omdat we een vervormde waarneming van de werkelijkheid hebben. Ra openbaarde ook dat we medescheppers zijn van onze eigen werkelijkheid.

  “Het Ra materiaal is waarschijnlijk het meest diepgaande en meest erkende werk dat uit de L/L channelling sessies kwam. Het werd naar buiten gebracht in de periode van 1981 tot 1984, waarbij Carla Rueckert het medium was. Don Elkins stelde de vragen en Jim McCarty begon het op te schrijven. In deze sessies identificeerde Ra zich met een sociaal-geheugen complex, of wat een groepsziel genoemd zou kunnen worden, die zich ontwikkeld had over honderd duizenden jaren van een derde-dichtheid menselijke populatie die ooit bestond op de planeet Venus. Ra bestaat nu als een energie vorm en is toegewijd aan de populatie van de aarde om hen te assisteren in een aanstaande planetaire verschuiving waar de vibraties van de planeet toenemen van derde naar de vierde dichtheid (dimensie).

In de ‘Law of One’ boeken, die als een serie, het ‘Ra materiaal’ bevat, legt Ra gedetailleerd o.a. uit, het proces van onze evolutie, waar gaan we heen wanneer we deze aarde verlaten, de verschillende niveaus van dichtheden (dimensies) waar we doorheen gaan, de aard van de menselijke/buitenaardse interactie en nog veel meer.

Egyptische Zonnegod  Ra

 

Het doel van deze website is om informatie te verschaffen over deze nieuwe bewustwording op aarde, zodanig dat we onze Eénheid gaan inzien. Als we dat kunnen dan is er nog hoop dat we onze verschillen zullen beslechten en dat blijvende vrede op deze planeet tot stand zal komen. Ik geloof dat alle problemen die we ervaren in deze wereld, voortkomen uit een gebrek aan een fundamenteel begrip van onze ware natuur. In de kern zijn we spirituele wezens met een fysieke ervaring in plaats van andersom. We hebben de wereld op zijn kop gehouden en zijn vervallen tot een blind geloof in materialisme. Op een wereldwijde schaal beginnen mensen te ontwaken en realiseren zich dat deze zienswijze wel eens fout kan zijn. De Bijbelse metafoor voor dit misverstand is het verhaal van Adam en Eva en de ‘val van de mensheid’.

Indien we beginnen te ontwaken van onze nachtmerries dat we afgescheiden en machteloze wezens zijn, verlaten door God in een grote koude wereld, dan zouden we ons bewustzijn terug kunnen krijgen en gaan inzien dat we Eén zijn met onze schepper. In een wereld die vernietigd wordt door de egoïstische daden van een illusoir menselijk ego, is een nieuwe spiritualiteit vereist indien we de 21e eeuw willen overleven.

 

De parabel van Plato's grot

Een rij gevangenen zit vastgeketend in een grot en kijken naar de wand van deze grot. Omdat ze geketend zijn kunnen ze zich niet omdraaien en zien wat er zich achter hen bevindt. Buiten de grot brandt een vuurt. De mensen die passeren projecteren door het vuur hun schaduwen op de wand van de grot. De gevangen nemen daarom de schaduwen van de passanten op de muur waar als de werkelijkheid. Dan op een dag wordt één van de gevangen vrijgelaten. Hij gaat naar boven, uit de grot en in het zonlicht. Voor het eerst ziet hij kleuren en drie dimensionale afbeeldingen. Hij besluit dat hij terug moet gaan de grot in om zijn medegevangenen te gaan vertellen dat wat zij voor de werkelijkheid houden onwaar is. Na zijn terugkomst hebben zijn ogen een tijdje nodig om aan de duisternis van de grot te wennen. Hij vertelt zijn medegevangen wat hij gezien heeft buiten de grot en vertelt ze dat wat zij zien niet meer is dan een projectie van de werkelijkheid. Wat er gebeurt is dat de gevangen boos worden en de vrijgelaten man voor gek houden. De niet vrijgelaten gevangen leiden af uit wat ze horen en zien van de vrijgelaten man, dat het buiten de grot gaan gevaarlijk is en dat je er gek van wordt, dus ze slaan geen acht meer op hem en gaan verder met het gadeslaan van de schaduwen op de muur. Velen van ons gedragen zich als de gevangenen in Plato’s grot wanneer we geconfronteerd worden met deze revolutionaire wetenschappelijke concepten en gaan liever terug hun grot in. In de analogie van Plato’s parabel, is het de scepticus die gevangen blijft. Nu is de tijd om uw geest te bevrijden! 

Luitser naar 'Souls of Distortion'

van mijn favoriete gitarist Joe Satriani

This song from my favorite guitarist was released in the same month I started writing my e-book 'Souls of Distortion Awakening'. I was unaware of this fact until I purchased his latest album. Carl Jung calls it a synchronicity when meaningfull events are related, however when unrecognised we would call it just a coincidence, wouldn't we?

 

Dit ben ik, bezig de cikel te 'kwadrateren'

 


Souls of Distortion © 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl