Inspirerende boeken

 


Een kleine collectie boeken die de voorlopers vormen van een nieuw wetenschappelijk paradigma.
De titels die hier vermeld staan zijn allen engelse boeken. De meeste titels zijn echter vertaald in het Nederlands,
maar heelaas echer niet allemaal.

 

Het Veld
Lynn McTaggert

Het Veld<br>Lynne MacTaggart
Het Veld
Lynne MacTaggart

Het veld beschrijft de wetenschappelijk ontdekkingen die verwijzen naar een verenigd concept van het universum, een die geest en materie verenigd, de klassieke Newtoniaans wetenschap met de kwantum fysica, en als belangrijkste wetenschap en religie. Het onderwerp is het nulpuntsveld, de zogenaamde ‘dode ruimte’ van microscopische vibraties in de ruimte als binnenin en tussen de fysieke objecten op aarde. Deze velden, zo beweert McTaggert, vormen een ‘spinnenweb van energie uitwisseling’ die alles met elkaar verbinden in het universum; ze controleren alles van cellulaire communicatie tot aan de werking van het brein, en ze kunnen gebruikt worden als onbeperkte brandstof, voor levitatie, buitenzintuiglijke waarneming, spirituele genezing en nog veel meer.

 

Het Visionaire Venster
Amit Goswami

Het visionaire venster<br>Amit Goswami
Het visionaire venster
Amit Goswami

 

Grootgebracht in een Hindu traditie, integreert kwantum fysicus  Amit Goswami ons spirituele hart met ons wetenschappelijke hoofd. Hij gaat verder dan Fritjof Capra in het inzicht dat bewustzijn essentieel is om de kwantum fysica compleet te maken. Goswami zet onze wereld op zijn kop door te zeggen dat bewustzijn de grond van alle bestaan is.

 

Galactic Alignment
John Major Jenkins

Galactic Alignment<br>John Major Jenkins
Galactic Alignment
John Major Jenkins

De galactische uitlijning is een zeldzame astronomische gebeurtenis die iedere 12.960 jaar de winter zonnewende zon uitlijnt met het centrum van de Melkweg. Voortbouwend op zijn ontdekkingen van zijn boek Maya Cosmogenesis 2012, toont Jenkins aan dat de einddatum 2012 niet het einde ter tijd betekent, maar het begin van een nieuw stadium in de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. Hij haalt een opvallende gemeenschappelijke rode draad boven water, die niet alleen de antieke kosmologische inzichten van de Maya verbindt met die van de Egyptenaren en de Vedische filosofie, maar ook met die van de verschillende metafysische tradities van de mensheid, variërend van de Keltische heilige topografie, de Middeleeuwse alchemie tot en met de Kabbala en de Islamitische astrologie. Zijn werk schotelt ons een revolutionaire synthese van verloren wijsheid voor, die eens gewoon was voor de antieke kosmologie, en die ons helpt de betekenis te begrijpen van deze transformerende kosmische mijlpaal.

 

De biologie van de overtuiging of belief
Bruce Lipton

The Biology of Belief<br>Bruce H. Lipton
De biologie van de overtuiging
Bruce H. Lipton

Een paradigma verschuivend en grensverleggend werk op het terrein van de Nieuwe Biologie. Dr. Bruce Lipton is een voormalig medisch professor (Universiteit van Wisconsin) en onderzoekswetenschapper (Stanford University School of Medicine)

Zijn gedetailleerde experimenten naar de moleculaire mechanismen waarmee cellen informatie verwerken, hebben aangetoond dat de genen in feite niet ons gedrag bepalen, in plaats daarvan worden genen aan en uitgezet door invloeden van buiten de cel. Deze invloeden omvatten onze waarnemingen en ons geloofsovertuigingen. Hij laat zien hoe onze geloofsovertuigingen, waar of onwaar, positief of negatief, genetisch activiteit beïnvloedt en zelfs onze genetische code kan veranderen. Dr. Lipton’s grondig en hoopgevend werk, is toegejuicht als één van de hoofddoorbraken in de Nieuwe Wetenschappen, en toont aan hoe we ons bewustzijn kunnen hertrainen om gezonde geloofsovertuigingen te creëren, waardoor we een aanzienlijk positief effect op onze lichamen en onze levens creëren.

 

De 12de planeet
Zecharia Sitchin

De 12de Planeet<br>Zecharia Sitchin
De 12de Planeet
Zecharia Sitchin

Het resultaat van 30 jaar intensief onderzoek, dit is het eerste boek van Zecharia Sitchin's profetische serie ‘"Earth Chronicles" – een revolutionair werk die onberispelijke documentair bewijs levert van de buitenaardse voorvaderen van de mensheid. Reizigers van de sterren arriveerden eons geleden en planten het genetische zaad dat uiteindelijk tot bloei zou komen tot een opmerkelijke soort, genaamd de mens.

 

The Heart of Health

Stephen Linsteadt

The Heart of Health onderzoekt de rol die biofotonen, scalaire golven, en elektrolyten spelen in ons menselijk innerlijke communicatie systemen en hoe de status van onze bio-ecologie de gezondheid van ons immuun systeem, zenuwenstelsel en hormoonsysteem bepaalt. Het boek introduceert het vermogen van het hart om scalaire golven te produceren door zijn ingebouwde möbius spoel bloedsomloop systeem. Scalaire golven gedragen zich als golven met een ongelimiteerd potentieel en worden beïnvloed door onze gedachten, emoties en intenties. Dit voorziet in een schakel tussen het energetische kwantum veld naar het fysieke.

De eerste tijd
Zecharia Sitchin

De eerste tijd<br>Zecharia Sitchin
De eerste tijd
Zecharia Sitchin

Priesters, dichters en wetenschappers zijn al eeuwenlang op zoek naar een verklaring voor het ontstaan van de mensheid. In deze goed onderbouwde uitgave geeft de Amerikaanse onderzoeker Zecharia Sitchin zijn opmerkelijke visie op de beslissende invloeden die onze beschaving duizenden jaren geleden hebben vormgegeven. In die tijd werd de aarde, volgens Sitchin, aangedaan door buitenaardse bezoekers die aan de wieg stonden van de eerste periode van geestelijke verlichting van de mensheid.


What the bleep do we know
Willian Arntz

What the bleep do we know!?<br>W. Arntz, B. Chasse & M. Vincente
What the bleep do we know!?
W. Arntz, B. Chasse & M. Vincente

What the Bleep Do We Know? Is een boek met verbazingwekkende wetenschap. Met behulp van meer dan een dozijn aan wetenschappelijke onderzoekers en theoretische wetenschappers, laat het je door het vergrootglas van de kwantum fysica kijken in het universum dat veel bizarder  en levendiger is dan ooit gedacht. Dan neemt het je nog een stap verder, naar de binnen en buitenrand van onze wetenschappelijke kennis over bewustzijn, perceptie, lichaamchemie en hersenen structuur. Waar bestaat een gedachte uit? Waaruit bestaat de werkelijkheid? En het allerbelangrijkste, hoe kan een gedachte de aard van de werkelijkheid veranderen?


The man who tapped the
secrets of the universe

Glenn Clark

Deze biografie van Walter Russel, bekent as de moderne Leonardo da Vinci, een musicus, illustrator, portret schilder, architect, beeldhouwer, business adviseur voor IBM, kampioen kunstschaatsen, wetenschapper, filosoof en auteur van ‘Five Personal Laws of Success’

 

Nulpunts Revolutie
Benjamin Adamah

Nulpunt-revolutie<br>Adamah, B.
Nulpunt-revolutie
Adamah, B.


Nikola Tesla wist in 1898 al dat tachyonenergie alle fossiele brandstoffen kon vervangen vanuit één onuitputtelijke krachtbron, 100% milieuvriendelijk en overal ter wereld vrijwel kosteloos aan te boren. Derde Wereld, het correlaat olieoorlogen en terrorismedreiging en het broeikaseffect blijken volstrekt overbodig. Tachyonen bieden voorts revolutionaire mogelijkheden voor de geneeskunde en de ontstoring van elektrosmog, de hoofdoorzaak van stress en een pandemie aan modeziektes. Tot slot behandelt Nulpunt Revolutie tachyonen als "intelligente energievorm". De interactie ervan met ons bewustzijn, maakt een upgrade mogelijk vergelijkbaar met onze overgang van prehistorie naar beschaving.

In een tijd van chronisch dreigende energietekorten, een uitgeputte Aarde en een volledig uit de hand lopende innerlijke crisis van de mensheid pareert Nulpunt-Revolutie het boiled frog syndroom met onverwachte inzichten en een schat aan ongecensureerde kennis.


Entangled Minds
Dean Radin

Is alles onderling verbonden?

Kunnen we wat er met onze geliefden gebeurd duizenden kilometers ver weg aanvoelen? Waarom zijn we vaak zo zeker van wie er aan de telefoon is wanneer de bel gaat? Bezitten voorgevoelens informatie over de toekomst? Is het mogelijk om waar te nemen zonder zintuigen?

Velen geloven dat zulke ‘paranormale verschijnselen’ zeldzame talenten zijn of goddelijke gaven. Anderen geloven er helemaal niet in. Maar recentelijk wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze fenomenen echt bestaan en veel voorkomen en een gevolg zijn van de onvermijdelijke consequenties van de ‘onderlinge verbondenheid’, van de kwantum verstrengelde fysieke realiteit waarin we leven.

Albert Einstein noemde ‘kwantum verstrengeling’ een ‘spookachtige werking op afstand’ – de manier waarop twee voorwerpen verbonden blijven binnen ruimte en tijd zonder op enige conventionele manier met elkaar te communiceren, lang nadat het initiële contact tussen beide voorwerpen heeft plaatsgevonden. Zou een vergelijkbare kwantum verstrengeling van geesten paranormale verschijnselen kunnen verklaren? Dean Radin een doorgewinterde wetenschapper aan het instituut ‘Noetic Sciences’ is van mening dat dit mogelijk is.

 

Blauwdruk
John Consemulder

Dit boek wil een brug slaan tussen de spirituele, esoterische, wetenschappelijke en multidimensionale benaderingen van geluid, licht en energie. Geluid, trilling en energie spelen ook een rol bij (scalair) elektromagnetisme, geometrie en zelfs bij ons DNA, onze gedachten, emoties, intenties en bewustzijn!
Uit nieuwe wetenschappelijke vondsten blijkt dat een aantal fundamentele aannames over de zeer koppige illusie van 'de werkelijkheid' incompleet of onjuist zijn. We staan pas aan het begin van een werkelijk begrip van de fysische realiteit en de blauwdruk achter de matrix van onze beperkte driedimensionale zintuiglijke waarneming. Begrip van de multidimensionale, holografische en muzikale blauwdruk van creatie en manifestatie, zal leiden tot het ontvouwen van het ware beeld van de 'werkelijke werkelijkheid'!

Hoe geluid, trilling en energie de blauwdruk vormen van de fysische realiteit


 

 

Kosmische Visie
Erwin Laslo

Kosmische visie<br>E. Laszlo
Kosmische visie
E. Laszlo

Mystici en wijzen hebben altijd beweerd dat er een alles en onderling verbindend kosmisch veld bestaat dat als basis van de werkelijkheid dient en die alle informatie conserveert en overbrengt, een veld bekend als het Akasha veld. Recente ontdekkingen in de nieuwe vacuüm fysica wetenschap tonen aan dat dit Akasha veld echt bestaat en zijn equivalent heeft in het nulpuntsveld dat ten grondslag ligt aan de ruimte zelf. Dit veld bestaat uit een subtiele zee van fluctuerende energieën waaruit alles voort komt; atomen en melkwegen, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpunts Akasha-veld of A-veld is niet alleen de originele bron van alle dingen die voort komen uit ruimte en tijd; het is ook de constante en lange termijn geheugen van het universum. Het legt alles vast wat er gebeurd in het leven, op aarde, en in de kosmos en relateert het aan alles wat nog te gebeuren staat.

 

Bezielde Kosmos
Erwin L
aslo

Wat wetenschappers nu ontdekken in het grensgebied van zowat iedere tak van de wetenschap, zet alle basis aannamen betreffende de aard van materie en de werkelijkheid op zijn kop. Het universum is niet een wereld van afgescheiden dingen en gebeurtenissen, maar is een kosmos die verbonden en coherent is, en lijkt sterk op de visies van de vroegste spirituele tradities waarin de fysieke wereld en de spirituele ervaringen beiden aspecten waren van dezelfde realiteit en waarin de mens en het universum één waren. De ontdekkingen die deze nieuwe visie rechtvaardigen van een onderliggende logica van het universum, komt van bijna alle empirische wetenschappen; fysica, kosmologie, levenswetenschappen en bewustzijnonderzoek. Ze verklaren hoe interacties leiden tot onderlinge verbindingen die instantaan veelzijdige coherentie schept – wat gebeurt met een gedeelte, gebeurt ook met andere delen, en als dusdanig met het gehele systeem. Het gevoel van heilige eenheid die ervaren werd door onze voorvaderen, en misplaatst gevonden werden door onze materialistische vooringenomenheid, kan in ere hersteld worden, en de mensheid kan zich wederom thuis gaan voelen in het universum.

Het Chaos Punt
Erwin L
aslo
.

De wereld nadert zijn ’chaospunt‘, het moment waarop hij onherroepelijk in een nieuwe fase in zijn ontwikkeling terechtkomt die ofwel leidt tot afbraak, of tot een doorbraak naar een totaal nieuwe wijze van functioneren. Als een samenleving de grenzen van haar stabiliteit bereikt en vlak voor het chaospunt staat, wordt zij supergevoelig en ontvankelijk voor kleine fluctuaties zoals veranderingen in waarden, overtuigingen en aspiraties. Deze ’butterfly effects‘, kleine en zogenaamd onbelangrijke acties en initiatieven, plaveien de weg naar dat kritieke chaospunt waarop het systeem de ene of de anderekant opvalt. Dit chaospunt bereiken we in 2012 !!!

 

De Tao van Fysica
Fritiof Capra

De tao van fysica<br>Fritjof Capra
De tao van fysica
Fritjof Capra

De parallellen die bestaan tussen de moderne hedendaagse wetenschap en de antieke esoterische wijsheden, heeft de interesse getrokken van de grootste fysici van de wereld van Albert Einstein tot  Erwin Schrodinger. Dit boek vergelijkt de paralellen tussen de kwantum fysica en de Tao van de spiritualiteit.

 

De geometrie van de schepping
Drunvalo Melchizedek
deel I

De geometrie van de Schepping<br>Drunvalo Melchizedek
De geometrie van de Schepping
Drunvalo Melchizedek

Van de piramiden en mysteriën van Egypte tot aan het nieuwe ras van Indigo kinderen, Drunvalo presenteert de heilige geometrien van de werkelijkheid en de subtiele energieën die de wereld vorm geven. We worden door een goddelijke geïnspireerd labyrint geleid van wetenschap en verhalen, logica en toeval, op een pad die ons eraan herinnert waar we vandaag gekomen zijn en aan het wonder en de magie van wie we zijn.

 

De geometrie van de schepping
Drunvalo Melchizedek
deel II

De geometrie van de schepping / 2<br>Drunvalo Melchizedek
De geometrie van de schepping / 2
Drunvalo Melchizedek

Van de piramiden en mysteriën van Egypte tot aan het nieuwe ras van Indigo kinderen, Drunvalo presenteert de heilige geometrien van de werkelijkheid en de subtiele energieën die de wereld vorm geven. We worden door een goddelijke geïnspireerd labyrint geleid van wetenschap en verhalen, logica en toeval, op een pad die ons eraan herinnert waar we vandaag gekomen zijn en aan het wonder en de magie van wie we zijn.

 

Het Jesaja Effect
Greg Braden

Het Jesaja-effect<br>Gregg Braden
Het Jesaja-effect
Gregg Braden

Dit boek maakt gebruik van nieuwe ontdekkingen in de kwantum fysica, alsmede een variëteit aan spirituele tradities en religieuze documenten, inclusief Tibetaanse, Maya’s en Hopi profetieën, Nostradames en de Dode Zee Rollen. Greg Braden legt in zijn boek het herstel van een oude modus van bidden uit, afkomstig van de Essenen en de profeet Jesaia, die bevestigd wordt door de kwantum wetenschap.

 


The physics of love

Dale Pond

Dit boek onderzoekt de fysica van liefde en bewustzijn. Het is een mix van filosofie, metafysica en geweldige wetenschap, de universele wetten die getoond worden in dit boek zijn toepasbaar op muziek, elektronica, mechanica, genezing en alle takken van de wetenschap en filosofie. Deze wetenschap demonstreert de gemeenschappelijkheid die aan alle fenomenen ten grondslag ligt – vibratie. Een ander woord voor sympathieke vibratie is liefde. Wetenschap en spiritualiteit zijn eindelijk verenigd!

'Vibratie is dezelfde energie, dezelfde kracht die jullie God noemen' - Edgar Cayce

"De wetenschap van de toekomst zal gebaseerd worden op sympathieke vibraties' - Rudolph Steiner

"De sympathieke vibrerende kracht die ontdekt is door Keely, zal voldoende zijn om van hem de grootste ontdekker van deze eeuw te maken’ - H.P. Blavatsky

 

Forbidden History
J. Douglas Kenyon

Forbidden History<br>
Forbidden History

J. Douglas Kenyon biedt  42 essays van het maandblad Atlantis Rising aan, een overzicht gevend van de antieke mysteries en alternatieve geschiedenis. Een prachtige introductie in de alternatieve verslagen van de geschiedenis, inclusief essays over de aarde veranderingen, de beschaving's grootse oudheid, Darwinisme onder vuur, voorouders uit de ruimte, antieke high tech en de zoektocht naar de verloren oorsprong.

 

The Emerald Tablets
of Thoth-the-Atlantean

Doreal

In dit boek vindt u de vertaling van de 10 kleitabletten die achtergelaten zijn in de Grote Piramide van Gizeh na de dood van Thoth een Atlantische priester koning. Een belangrijk “mysterie-school” boek dat zijn licht werpt op esoterische symbolen, openbaringen en een tijdloze leer van de kosmische wetten die ‘de stoffelijke mens met de spirituele mens’ verbindt.

 

The secret of light

Walter Russel

Walter Russel had toegang tot een uitgebreide hoeveelheid kennis en inzichten gedurende zijn mystieke ontwaken. Dit boek verklaart de aard van Licht. Het legt een spirituele fundering onder de materiele fundering van de wetenschap; een waarop de huidige New Age beweging is gebouwd.

 

The Hidden Records
Wayne Herschel

.Hidden Records<br>Wayne Herschel
Hidden RecordsEindeloos bewustzijn
Pim van Lommel

Eindeloos bewustzijn<br>Lommel, P. van
Eindeloos bewustzijn
Lommel, P. van

Een paar jaar geleden publiceerde cardioloog Pim van Lommel een artikel in het gerenommeerde medische tijdschrift 'The Lancet' over zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen (BDE) bij 344 Nederlandse patiënten. Zij hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 62 een BDE te hebben meegemaakt.

Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel 'bijna-doodervaring' heen. Het is een authentieke ervaring die niet te herleiden is tot fantasie, psychose of zuurstoftekort; een BDE verandert en mensen blijvend.
Van Lommel geeft in dit boek een wetenschappelijk verantwoorde uitleg van de BDE. Dat doet hij niet voor zijn vakbroeders, maar voor een lekenpubliek. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Met de meesten van hen heeft Van Lommel persoonlijk contact gehad.
Kern van Van Lommels betoog is dat de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt is om het verschijnsel te kunnen duiden. Volgens Van Lommel zijn er goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen. Het bewustzijn kan ook los van ons lichaam functioneren.

 

Holographic Universe
Michael Talbot

Holographic Universe<br>
Holographic Universe

Uitgaande van het werk van fysicus David Bohm en neuronfysioloog Karl Pribram, die beiden onafhankelijk van elkaar uitgekomen zijn op holografische theorieën en modellen van het universum, zet Talbot in duidelijke bewoordingen, de fysica van de holografie en zijn toepassingen uiteen, zowel voor de wetenschap maar ook als verklaring voor paranormale verschijnselen. Zijn theorie van de werkelijkheid omvat het nieuwste denken in de fysica als ook de vele onopgeloste geest-lichaam vraagstukken.

 

Quantumgenezing
Deepak Chopra

Quantumgenezing<br>Deepak Chopra
Quantumgenezing
Deepak Chopra

Kwantum genezing laat een licht schijnen over de mysteries van ‘wonderbaarlijke’ genezingen van kanker en andere ernstige ziekten. Dr. Chopra voegt het meest recentste onderzoek samen vanuit de kwantum fysica en de Ayuervedische medische traditie.

 

The reincarnation of Edgar Cayce
Wynn Free, David Wilcock

The Reincarnation of Edgar Cayce<br>Wynn Free
The Reincarnation of Edgar Cayce
Wynn Free

Edgar Cayce (1877–1945) was de voornaamste mystici/medium van de Westerse wereld, wiens velen voorspellingen over reïncarnatie, evolutie van de ziel, gezondheid kwesties, en aarde veranderingen omvat een nalatenschap die velen beïnvloed heeft. Cayce voorspelde dat hij terug zou komen in 1998. Door feiten en omstandigheden, maakt medium David Wilcock een overtuigend punt dat hij de reïncarnatie is van Edgar Cayce. Zijn overeenkomsten met Cayce bestaan uit een fysieke gelijkenis, astrologische kaarten, persoonlijke eigenschappen, correlaties in de ontwikkeling en bewustwording van hun helderziende gaven, en de ogenschijnlijke relaties van Wilcock’s vrienden met Cayce’s intieme collega’s. David Wilcock continueert Cayce’s voorspellingen over wereldwijde aard veranderingen en verklaart nu het uitkomen van deze voorspellingen met een ether fysica gebaseerd op de principes van de heilige geometrie.

 

Giza-Genesis
Howard Middleton Jones

Giza Genesis Vol. 1<br>Howard Middleton-Jones
Giza Genesis Vol. 1
Howard Middleton-Jones

Degene die de tekst van Genesis geschreven heeft moet kennis hebben gehad van het exacte mathematische en astronomische grondplan van het Gizeh piramide complex. Niet alleen gebruik makend van de piramiden zelf, maar van de gehele lay-out van het Gizeh piramide complex samen met de tekst van Genesis, toont Howard Middleton Jones het ware doel van deze magnifieke en intrigerende plaats aan.

 

Genesis of the Cosmos
The Ancient Science of Continuous Creation

Paul La Violette

Genesis of the Cosmos<br>Paul A. Laviolette
Genesis of the Cosmos
Paul A. Laviolette

Recente ontwikkelingen in de theoretische fysica, waaronder de systeem theorie, dagen de lang gekoesterde mechanische zienswijze van het universum uit. Veel denkers hebben gespeculeerd dat de restanten van een oude wetenschap vandaag de dag nog voortleeft in de mythologieën en esoterische kennis. Paul LaViolette onthult de verbazingwekkende overeenkomsten tussen de modernste wetenschappelijke gedachten en de schepping mythen afstammend van het begin van de beschaving. Met een wetenschappelijke subtiliteit die zeldzaam is onder mythologen, ontcijfert La Violetten de vergeten kosmologie in de antieke kennis in een baanbrekende wetenschappelijke tour de force. In directe niet wetenschappelijke taal, laat hij zien hoe deze mythen een kosmologie definiëren waarbij materie continu groeit vanuit orde zaden die spontaan te voorschijn komen uit de omliggende subkwantum chaos.

 

Voorbij 2012
een volledig overzicht van eindtijdvoorspellingen
Geoff Stray

Voorbij 2012 
een volledig overzicht van eindtijdvoorspellingen
Voorbij 2012
Geoff Stray

Volgens oude kalenders, zal de wereld zoals we die nu kennen eindigen in het jaar 2012. Wat zijn deze profetieën en hoe betrouwbaar zijn ze? Hoeveel culturen delen deze voorspellingen? Wat voor moderne wetenschap is er om ze te ondersteunen? Wat moeten we eigenlijk verwachten in het jaar 2012? De antwoorden op deze vragen kunnen gevonden worden in dit boek, de meest begrijpelijke beschikbare gids voor het 2012 fenomeen.

 

De boodschap van de Sfinx
Robert Bauval & Graham Hancock


Uitgaande van de aanname dat het complex van Gizeh een boodschap vastlegt, bundelen Hancock en Bauval hun krachten tezamen, n beginnen met het recent ontdekte geologisch bewijs dat aantoont dat de diepe erosie patronen van de flanken van de Sfinx veroorzaakt zijn door minstens 1000 jaar zware regen. Zulke omstandigheden deden zich het laatst voor in Egypte aan het eind van de ijstijd, zo’n 10.000-9.000 vChr, wat zou betekenen dat de Sfinx zo’n 12.000 jaar oud moet zijn (en niet de algemeen geaccepteerde 4500 jaar). De auteurs gaan verder te suggereren, gebruik makende van computer simulaties van de hemel, dat de piramiden, de drie sterren van de Orion gordel representerend, samen met de straatwegen en uitlijningen, een stenen archief vormt van de hemelse matrix tijdens de lente equinox in 10.500 vCh. 

 

Aan Genesis voorbij
Zecharia Sitchin

Aan Genesis voorbij<br>Zecharia Sitchin
Aan Genesis voorbij
Zecharia Sitchin

Ruimtereizen, genetische manipulatie, computer wetenschap, verbazingwekkend recentelijk bewijs bewijst dat deze ultramoderne kennis bekend moet zijn geweest in de oudheid, tot zeker 3000 v. Christus. In dit opmerkelijke boek die deel uitmaakt van de ‘Earth Chronicles’ serie van Zecharia Sitchin, onderzoekt hij opnieuw de leerstellingen van de Ouden in het licht van de laatste wetenschappelijke ontdekkingen en legt hij adembenemende nooit eerder geopenbaarde feiten bloot over onze planeet en onze soort.

 

The Orgone Accumulator Handbook: Construction Plans Experimental Use and Protection Against Toxic Energy

James deMeo

Een beknopt handboek over de originele ontdekking van Orgone energie door Wilhelm Reich, evenals de constructie methoden voor het veilige gebruik van orgone energie apparaten, waaronder de auteurs eigen uitgebreide ervaring op dit gebied. Met een voorwoord van Eva Reich, dochter van Wilhelm Reich, en een appendix van twee Duitse wetenschappers, met hun eigen wetenschappelijke thesis, een dubbel blind gecontroleerd experiment die de fysiologische effecten van de orgone accumulator onderschrijft.

 

Worden wij wakker
Marcel Messing

.Worden wij wakker?<br>Marcel Messing
Worden wij wakker?
Marcel Messing

Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel en de komende transformaties.

WWW is de afkorting van World Wide Web, het wereldwijde web, bekend als internet. Velen roemen dit web, anderen kijken er kritisch naar. Weinigen beseffen echter welke macht hierachter staat: die van het apocalyptische Beest, verbonden met het getal 666. Deze tegenkracht probeert op alle mogelijke manieren de spirituele evolutie van de mens tegen te houden. Totale controle, implantatie van de microchip, Big Brother-technieken en bewustzijnsmanipulatie behoren tot het scenario, waarin internet een centrale rol speelt. In plaats van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, verbonden met de ascensie van onze planeet rond 2012, pogen de tegenkrachten een 'Nieuwe wereldorde' te vestigen, waarin de mens tot slaaf geworden is.

Dit boek laat op schokkende wijze zien hoe de eens gevallen engelen, bekend als 'wachters', de verborgen krachten zijn achter de huidige wereldsituatie. Door inzicht, bewustwording, licht en liefde kunnen we een tegenwicht vormen tegen deze duistere krachten en zo misschien een wereldcatastrofe voorkomen.

 

De hele olifant in beeld

De hele olifant in beeld<br>Marco de Vries
De hele olifant in beeld
Marja de Vries

Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede

De hele olifant in beeld is een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities in de werking van de Universele Wetten en de Gulden Snede en de recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. Hierdoor wordt in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar en wordt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd.. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven. Ze kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel.

Een geheel nieuw en samenhangend wereldbeeld wordt zichtbaar

The secret

The Secret / Nederlandse editie<br>R. Byrne
The Secret / Nederlandse editie
R. Byrne

The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties.
Wat is The Secret?
Waarom staat het overal op nummer 1?
Wat is het geheim van The Secret?
Wat kan het betekenen voor jou?
Verwijzingen naar een groot Geheim zijn aangetroffen in mondelinge overleveringen en in religieuze en filosofische geschriften van alle tijden. Slechts weinigen begrepen de betekenis ervan, maar hielden hun kennis voor zichzelf. Nu niet meer...
The Secret openbaart alle facetten van het geheim, dat het leven transformeerde van iedereen die er ooit mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven, Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke...
Al weken de nummer 1 op Book Sense, Barnes & Noble.com, The New York Times, Northern California Independent Booksellers Ass., Los Angeles Times, USA Today en SF Gate. En ook in Canada, Groot-Brittannië en Australië nummer één op bijna alle bestsellerlijsten. Oprah Winfrey wijdde er twee volledige tv-shows aan, waarvan de eerste al in Nederland is uitgezonden op 15 maart.

Reclame door Souls of Distortion

 

Souls of Distortion © 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl