Wetenschap en spiritualiteit

In deze bijzonder periode van de men-selijke geschiedenis, convergeren we-tenschap en spiritualiteit naar een grootse nieuwe visie.

In de laatste paar decennia heeft de kwantum wetenschap ondubbelzinnig aangetoond, dat onze fysische realiteit niet gescheiden kan worden van ons bewustzijn ervan.

Daarbij heeft de kwantum wetenschap een alles doordringend energieveld ontdekt dat het hele universum omvat, het nulpuntsveld.  

Vanuit dit energieveld springen sub-atomaire deeltjes voortdurend in en uit het bestaan. De materiele wereld lijkt niet zo solide als we gedacht hadden.

Het nulpuntsveld is de wetenschap-pelijke equivalent voor het Akasha-veld uit de oosterse spiritualiteit, het alom aanwezige en alles doordringende ether waaruit zowel de materiele als de immateriële wereld is ontstaan.

Recente wetenschappelijke ontdekkin-gen hebben vooruitstrevende weten-schappers geïnspireerd om de huidige wetenschap en de oude oosterse esoterische wijsheid samen te voegen.

Journaliste en schrijfster van het boek 'Het veld', Lynn McTaggert, was een van de eerste om deze ontdekkingen m.b.t. het nulpuntsveld bekendheid te geven bij het grote publiek.

The Field tells the story of a group of frontier scientists who discovered that the Zero Point Field - an ocean of subatomic vibrations in the space between things - connects everything in the universe, much like the Force in Star Wars. The Field offers a radically new view of the way our world and our bodies work. The human mind and body are not distinct and separate from their environment, but a packet of pulsating energy constantly interacting with this vast energy sea. The Field creates a picture of an interconnected universe and a new scientific theory which makes sense of 'supernatural 'phenomena.

 

Onbeperkte vrije energie

Omdat het nulpuntsveld onbeperkte
vrije energie uit het vacuüm belooft, is de vraag of we in staat zullen zijn deze energie te ontginnen die de potentie heeft onze planeet te redden?

Daarbij komt dat Tom Bearden beweert dat hij een alternatieve vorm van elektromagnetische energie heeft ontdekt, de scalaire golf. Bearden beweert dat James Clerk Maxwell’s vier elektromagnetische vergelijkingen vereenvoudigd zijn door Oliver Heaviside op een dusdanige manier dat deze alternatieve vorm van elektromagnetische energie, die honderd jaar geleden reeds ontdekt had kunnen worden, verwijderd is van Maxwell’s originele formules.

Deze ‘nieuwe’ vorm van elektro-magnetische energie werd al gebruik door Nikola Tesla halverwege de vorige eeuw, en is ook ontdekt door de Russen die ze torsiegolven noemen.

In de vijftiger jaren ontdekte de Russische wetenschapper Nikolai Kozyrev dat torsiegolven gerelateerd zijn aan bewustzijn en dat ook onze gedachte deze golven voortbrengen.

Torsiegolven reizen met supra-luminale snelheden naar de verste uithoeken van het universum en zouden de verklaring zijn voor veel paranormaal gerelateerde fenomenen. Ook zou het de non-lokaliteit van de kwantum wetenschap kunnen ver-klaren.

 

 

 

 

 

Phi

Heeft u de Da Vinci Code gelezen?

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom Leonardo da Vinci de importantie van de Gulden Snede, Phi benadrukte in zijn werk?

Het belang van Phi werd bewaard in de oude kunst van de heilige geometrie door de Egyptenaren en de Grieken, maar werd ook door vrijmetselaren in het geheim toegepast in de architectuur van veel kathedralen en kerken.  

Heilige geometrie wordt nu gebruikt in een nieuwe fysica die implosie fysica heet.

Implosie fysica beschrijft het atoom als een staande golfpatroon van heilige geometrie figuren in de ether. Merk-waardig genoeg werden deze geo-metrische figuren door Plato reeds 300 vChr. beschreven als de bouw-blokken van het atoom.

Wat betekent dit nu? Allereerst betekent het dat materie niet gemaakt is uit harde atomaire knikkers zoals we nu aan-nemen. Daarentegen is het atoom een vibratiepatroon in de structuur van de ruimte, de ether.

Ten tweede vertelt het ons iets over ons verleden! Wist u bijvoorbeeld dat de letters van het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, in feiten schaduwen van een Phi spiraal zijn geprojecteerd op een van Plato’s geometrische vormen?  

Of dat sommige onderzoekers nu aan-nemen dat de Grote Piramide op het plateau van Gizeh waarschijnlijk ge-bruikt werd om deze Phi spiralen, ofwel torsiegolven op te vangen om ze te focusseren in de Koningskamer (Pyr Amidos = Vuur in het midden)

Zou het kunnen dat de Ouden een veel beter begrip van deze nieuwe vormen van kosmische energie hadden, terwijl onze huidige wetenschap dit nog maar net aan het (her)ontdekken is?

Atlantis

Zou al deze kennis mogelijk toe-geschreven kunnen worden aan Plato’s 'mythologische' beschaving Atlantis?

Atlantis Rising is a bi-monthy magazine about ancient mysteries, future science, unexplained mysteries, prehistoric technologies, extraterrestrial intervention, and the suppressed origins of civilization.

In November 2004 beweerde Robert Sarmast Atlantis stad te hebben ontdekt in de Mediterrane wateren voor de kust bij Cyprus. Misschien heeft u ook al gehoord van de onderwater piramiden in Yonaguni en Okinawa in de Japanse wateren?

Graancirkels

Merkwaardig genoeg komt heilige geometrie ook voor in graancirkels wereldwijd.

Crop circle which appeared in Tegdown Hill, 22nd July 2003 and representing the most fundamental figure in sacred geometry, 'The Flower of Life'

Ontvangen we misschien hulp van buitenaards leven om een nieuwe fysica te doorgronden? Of gelooft u nog steeds dat de tienduizenden graancirkels die over de hele wereld verschenen zijn, het werk is van een paar bedriegers?

 

 

 

What the bleep do we know?

Een nieuwe revolutionaire documentaire film draait momenteel wereldwijd in ver-scheidene filmtheaters

WHAT THE BLEEP DO WE KNOW?! is a new type of film. It is part documentary, part story, and part elaborate and inspiring visual effects and animations. The protagonist, Amanda, played by Marlee Matlin, finds herself in a fantastic Alice in Wonderland experience when her daily, uninspired life literally begins to unravel, revealing the uncertain world of the quantum field hidden behind what we consider to be our normal, waking reality.  DOWN THE RABBIT HOLE is the sequel to WHAT THE BLEEP DO WE KNOW?! Featuring an hour of new interviews and two new scientists, Dean Radin, Ph.D., and Dr. Masaru Emoto, and author of The Field, Lynne McTaggart; and introducing Dr. Quantum in 20 minutes of new animation, this is the deeper exploration that you have been asking for.

De boodschap van de film ‘What the Bleep’, gemaakt door befaamde professoren en wetenschappers, is duizelingwekkend:

Bewustzijn is de eerste oorzaak van de schepping

Welnu wat maakt dan van u?

Een medeschepper van uw eigen wer-kelijkheid!

In de film de 'Matrix' vinden we een vergelijkbare boodschap terug die suggereert dat het leven maar een droom is. Zou de Matrix werkelijkheid kunnen zijn? Stel nu dat we collectief onze werkelijkheid scheppen?

Misschien heeft u al van het kwantum brein gehoord? Het is een nieuwe theorie die stelt dat het brein geen bewustzijn voortbrengt, maar slechts een ontvanger is van een universeel be-wustzijn dat overal in het universum aanwezig is.

 

Eenheid

Zou dit betekenen dat de fundamentele werkelijkheid een illusie is, afgeschei-denheid in werkelijkheid niet be-staat en dat ook onze separate ego's illusies zijn?

Is de Eenheid van een alles door-dringend bewust energieveld in het universum de enige werkelijke essentie van ons bestaan zoals de yogies in diepe meditatieve toestand altijd beweert hebben?

"Recente ontdekkingen in de kwantum fysica over ons universum, bestaand uit een onderling verbonden ononder-broken geheel, voorbeelden van non-lokaliteit fenomenen en het ‘obser-veerder effect’, impliceren dat bewustzijn ten grondslag ligt aan alle werkelijkheid, en heeft sterke parallellen met onze oude esoterische concepten dat alle werkelijkheid de manifestatie is van een oneindige singulariteit die sommige verkiezen de Bron te noemen, en de meeste anderen God noemen."
(Sorcha Faal 2006)

Hoe ver ' down the rabbit hole' wilt u gaan?2012

De 2012 voorspellingen die gerelateerd zijn aan het eindigen van de Maya Lange Telling kalender, voorspellen wereldwijd grote veranderingen in het menselijk bewustzijn rond het jaar 2012.

Zou het kunnen zijn dat de oude voorspellingen van een verschuiving van de eeuw in ons huidige tijdperk reeds begonnen zijn?

De huidige revolutionaire wetenschap-pelijke ontdekkingen lijken de be-weringen van de oosterse spiritualiteit te bevestigen dat ons universum in haar essentie Eén is, maar zullen deze ontdekkingen ook werkelijk leiden tot een spirituele en wetenschappelijke revolutie op onze planeet?

 

 

Souls of Distortion © 2006

Home: www.soulsofdistortion.nl