1 2

 

Meditatie Argusoog radio 6 november 2008

Gaat Obama voor de grote ommekeer zorgen?

 

.   .

Obama maakt het Illuminatie symbool van de occulte gehoornde God Baal.
Komen er werkelijk veranderingen?

Op donderdag 8 november 2008 is via Argusoog Radio een groepsmeditatie uitgevoerd voor de wereldvrede. De tekst van dit artikel vormde de inleiding voor deze meditatie.

 

 

Na de monsterzegen van Barack Obama afgelopen dinsdag, ziet het er naar uit dat er na het Bush tijdperk eindelijk een positief licht in de duisternis gaat schijnen. Laten we hopen dat Obama blijkt te zijn wie hij zegt dat hij is, en gaat doen waar hij voor staat. Met de schijndemocratie van de VS in het achterhoofd, waarbij de kandidaten nauwkeurig gekozen door een selecte groep rijke elite die hen naar voren schuiven, is het maar de vraag of Obama geheel vrij is van hun invloed. 

.  .
Berlusconi                           Sarkozy

De pers schrijft al over hem als ware hij de nieuwe ‘John F Kennedy’. Zonder twijfel beschikt Obama over eenzelfde charisma als deze historische figuur. Alhoewel de  meerderheid van de Verenigde Staten hoopt met Obama dat er een tijd aanbreekt van grote positieve veranderingen die wereldwijd zijn effect zullen hebben, is het verstandig eens rustig af te wachten wat Obama waar gaat maken. Vooralsnog klinken zijn beloftes hoopvol.

. . 

Laura Bush                                    Clinton

De president kandidaat die werkelijk zijn mond open durfde te doen over het corrupte federale banksysteem van Verenigde Staten, zijn mond open deed over het corrupte monetaire systeem lang voor dat de krediet crisis een feit werd, die openlijk zijn twijfels geuit heeft over de ware toedracht van 911, die voor de terugtrekking is van de troepen uit Irak en Afghanistan, deze president kandidaat heet Ron Paul. Maar zijn naam is nauwelijks bekend. Deze president kandidaat die werkelijk voor radicale veranderingen staat is bewust door de internationale media uit de schijnwerpers gehouden.

Obama erft de nalatenschap van Bush die met zijn ‘war on terror’ Amerika beroofd heeft van al haar vrijheden niet in de laatste plaats door het afschaffen van het Habeas Corpus amendement. Hierdoor kan iedere willekeurige lastige Amerikaan door de overheid gearresteerd worden en vastgezet worden, zonder recht op advocaat en juridische bijstand. De lijst van door de VS aangemerkte en van terrorisme verdachte personen bestaat reeds uit tienduizenden namen en niets weerhoudt de VS ervan hun levenslang op te sluiten in Guantanamo Bay. We weten dat de CIA talloze geheime vluchten heeft uitgevoerd om mensen van over de hele wereld op te pakken om ze zonder een eerlijk proces op te sluiten in Guantanamo Bay. Martelingen werden daarbij niet geschuwd om verdachten te ondervragen en dit alles met Bush zijn welbevinden.

In feite staat Amerika met deze afkalving van de rechten van de burger aan de rand van fascisme. Tijdens de laatste kredietcrisis is er door Bush zelfs gedreigd om de staat van beleg af te kondigen (Martial Law) indien de toezegging van de 700 miljard bailout steun aan de banken door de Senaat niet zou doorgaan. De talloze wetten die Bush in de afgelopen 7 jaar na 911 door het parlement geloodst heeft hebben de president van de Verenigde Staten vrijwel onbeperkte macht geven om de VS te kunnen beschermen tegen terrorisme. Tijdens een staat van beleg wordt Amerika zo een heuse dictator rijker. Het is ook dit monster dat Bush overerft aan zijn opvolger Barack Obama. Het is de vraag wat Obama met deze erfenis gaat doen.

Nexus verwees al in de aankondiging voor deze meditatie naar de tekst van het artikel dat op Argusoog verschenen is met de titel ‘If Anyone Has Not Read This Maybe It Is Time That They Do .  

De inhoud van dit artikel van een anonieme schrijver heeft nogal wat reacties opgeroepen op Argusoog. Het artikel beschrijft een convenant dat gesloten zou zijn door een superieure elite, de Illuminatie die de mensheid dom en onderdrukt wil houden om vervolgens haar macht over hen te kunnen gebruiken. Kwade opzet of niet, wat beschreven wordt in dit artikel is voor velen herkenbaar als het kwaad in de wereld. Het convenant zou volledig fictief kunnen zijn, maar het laat onverlet dat de punten die aangehaald worden herkenbaar zijn en laat zien hoe zeer er gemanipuleerd is met de waarheid.

Voor hen die geschokt zijn en zich niet kunnen voorstellen dat hier van enige mogelijk kwade opzet sprake zou kunnen zijn, verwijs ik naar het boek van Marcel Messing ‘Worden Wij Wakker

Hij heeft ook een gelijknamige DVD uitgebracht. Steeds meer mensen ontwaken en komen met een schok tot het inzicht dat onze regeringsleiders niet het belang van de bevolking voorop stellen. Zij dienen eerst en vooral de belangen van de grote multinationale bedrijven in deze wereld die via globalisatie overal hun tentakels uitgestrekt hebben. Politiek en zaken zijn met elkaar verstrengeld en de belangen van de individuele burger worden opgeofferd voor de belangen van bedrijven. Achter de schermen dient de politiek echter ook een elite die streeft naar uitbreiding van hun kapitaal en macht.

De utopie van deze elite is een één wereldregering, een New World Order . In deze doelstelling past een verenigd Europa. Een kleine doch zeer machtige elite blijkt dus de touwtjes stevig in handen te hebben en deze agenda van een ‘New World Order’  door te willen drukken. Regeringsleiders zijn vaak de ‘puppets on a string’, slechts de slaafse volgelingen van deze elite. Hun macht danken ze aan een piramide structuur met aan top van deze piramide organisaties als de Bilderberger groep, de Trilaterale Commissie en de Council_on_Foreign_Relations. Het zijn steeds dezelfde personen die lid zijn van deze organisaties aangevoerd door de Wallstreet bankiers Rotchilds, Rockefellers, en J.P Morgan.

.

Dan Quayle
H.W. Bush 's Vice President

.   .

Ari Fleischer   Witte Huis woordvoerder 
 
Dick Cheney op weg naar zijn inauguratie

.   .  

George W. Bush                          Jenna Bush

.

Barbara Bush vrouw van Bush Senior.

.   .
           Officieel staatsbezoek    Prins William 

Het zal de grote meerderheid van Nederland ontgaan zijn dat ook onze minister president Jan Peter Balkende en Maxime Verhaegen afgelopen zomer de jaarlijkse Bilderberger bijeenkomst bijwoonden in de VS . SP kamerlid Harry van Bommel heeft hier kamervragen over willen stellen, maar uiteraard is het nooit zo ver gekomen, het onderwerp is te beladen. Het is dan ook niet vreemd dat de Europese grondwet er zo hard doorheen gedrukt wordt door onze minister president, ondanks een collectief Nee van de Nederlandse bevolking in een referendum over de Europese grondwet.

De grote hamvraag nu na de verkiezingen in de VS is, in hoeverre staat Barack Obama onder dezelfde invloed van deze negatieve elite om werkelijke veranderingen door te kunnen voeren? Het Amerikaanse volk is door de krediet crisis emotioneel gebroken en hunkert naar een leider die hen de weg wijst en perspectief biedt op een betere toekomst. Laten we hopen dat Obama ook daadwerkelijk die leider is.

Laten we proberen via de kracht van meditatie een positieve impuls te geven aan het veranderingsproces dat deze wereld zo hard nodig heeft nu het aantal crisissen in de wereld dramatisch aan het toenemen is. We worden gedwongen keuzes te maken onder de voortdurende vloed van rampen die op ons afkomen, met de laatste financiële crisis nog vers in het achterhoofd staat de wereld voor:

 • Een klimaat crisis
 • Een ecologische crisis
 • Een energie crisis
 • Een voedsel crisis
 • Een nucleair gewapend conflict met Iran.
 • In feite zijn al deze crisissen het gevolg van of komen voort uit slechts één enkele oorzaak, en dat is een ‘morele’ of ‘spirituele crisis’ van de mensheid zelf. Mondiaal zijn we het contact met onszelf, met elkaar, met de natuur en onze planeet kwijt geraakt.  Het ego viert hoogtij in deze tijd, zoals de krediet crisis weer eens heeft aangetoond. Onder de hebzucht van het individu is het collectieve financiële systeem bezweken.

  Wat we individueel via deze meditatie kunnen trachten te doen is om weer contact maken met ons eigen innerlijke Zelf. Laten we daarom terug gaan naar onze kern, onze essentie, naar de bron waar we allen deel van uitmaken zodat we ons ook weer onderling verbonden voelen. Laten we in deze meditatie ook een positieve intentie, wijsheid en liefde sturen naar onze wereldleiders opdat zij de mondiale crisissen collectief en eensgezind te lijf gaan.

  U zult zich misschien afvragen, maar wat heeft zo’n meditatie nu voor zin en hoe kan het in hemelsnaam bijdragen aan een betere wereld?

  Wetenschappelijk onderzoek naar groepsmeditaties heeft aangetoond dat meditaties wel degelijk effect hebben. Zo hebben transcendente meditaties uitgevoerd door aanhangers van Maharishi Mahesh Yogi bewezen dat het misdaadcijfer in een stad significant omlaag gaat wanneer slechts 1% van de populatie Transcendente Meditatie toepast. Dit effect heeft zelfs een naam gekregen en heet dan ook het Maharishi effect en straalt uit over de gehele populatie, en is dus niet alleen voorbehouden aan de mediterenden.

  Ook uit het recente meditatie-experiment van Lynn McTaggert, het geheten ‘Intention Experiment’ , blijkt dat de effecten van meditatie meetbaar zijn. De effecten zijn heilzaam. Lynn McTaggert leidt groepsmeditaties waarvan de resultaten wetenschappelijk geanalyseerd worden.

  Maar hoe werkt dit dan? 

  Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er een eenheidsveld bestaat in het universum. Dit veld kent vele namen, we kunnen het betitelen als het nulpuntveld, het kwantumveld, het Akasha veld, of morfogenetisch veld. Feit is dat de menselijk geest verbonden is met dit veld zoals blijkt uit onderzoek gedaan aan de universiteit van Princeton in het zogeheten ‘Human Consciousness Project' onder leiding van Roger Nelson. Via zogeheten EGG detectoren meet men wereldwijd op verschillende locaties verandering in de witte ruis van het nulpuntveld.

  Men heeft reeds talloze malen kunnen constateren dat mondiale gebeurtenissen die door grote groepen mensen als emotioneel schokkend ervaren werden, zoals de aanslagen op 911 in New York b.v., meetbaar zijn met apparatuur die de ruisfluctuaties in dit nulpuntveld kunnen registreren. Tijdens bijzondere wereldschokkende gebeurtenissen gaat deze willekeurige ruis trendbreuken vertonen die zich statistisch niet als toeval laat verklaren. Voor de verkiezing van Barack Obama was het afgelopen dinsdag niet anders. Gedurende de verkiezingsdag was er een positieve trend waarneembaar door de EGG apparatuur. Na het sluiten van de stembureaus was sprake van een sterke negatieve trend. Een uur voor de verkiezingsuitslag trad er weer een sterke positieve trend op die tot 24 uur aanhield na de toespraak van Obama na afloop van de verkiezingsuitslag.

  .

  http://noosphere.princeton.edu/

  Ook onderzoek van professor William Tiller toont aan dat de kracht van intenties meetbare energievelden achterlaten in wat in de natuurkunde de lege ruimte of het fysieke vacuüm genoemd wordt. Volgens William Tiller verklaart dit waarom heilige plaatsen een heilzame werking kunnen hebben op mensen. Door vaak eeuwenlang te bidden en te mediteren in een kerk bijvoorbeeld wordt de structuur van het locale vacuüm in de kerk blijvend veranderd. Tiller heeft deze velden kunnen meten.

  Professor Dean Radin, als onderzoeker verbonden aan IONS (Institute of Noetic Sciences) en auteur van het boek ‘Entangled Minds’ (‘Verstrengelde geesten’) heeft jarenlang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het fenomeen ‘mind over matter’. Voor hem is het niet langer de vraag OF de menselijke geest via intentie invloed heeft op onze fysieke wereld, maar hoe dit werkt.

  Het nut van meditatie is dus niet langer een geloofskwestie alleen, maar het nut en de effectiviteit ervan wordt dus steeds vaker door wetenschappelijk onderzoek onderbouwd.

  Voor hen die daar meer over willen weten, verwijs ik naar mijn gratis e-boek ‘Ontheemde Zielen Ontwaken’ dat via mijn website te downloaden is:

  Ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken dat ik heb mogen ervaren dat de kracht van intentie werkt. Indien deze niet zelfzuchtig wordt toegepast, maar onbaatzuchtig ingezet wordt voor het grotere geheel, antwoordt het universum met wat we geneigd zijn ‘toevalligheden’ te noemen. Dit zijn echter geen toevalligheden maar zijn volgens de inzichten van de psycholoog Carl Jung ‘synchroniciteiten’, zinvolle en betekenisvolle gebeurtenissen die als reactie volgen op uitgezonden intenties.

  Wat wetenschappers feitelijk ontdekken is een oude oosterse spirituele wijsheid, en dat is dat de wereld op het fundamentele existentiële niveau feitelijk één is. Afgescheidenheid bestaat niet en onze eigen perceptie van een afzonderlijk ego berust volgens de oosterse filosofie op een illusie. Kwantum fysici komen erachter dat op het fundamentele niveau van de elementaire deeltjes afgescheidenheid inderdaad niet bestaat, men noemt dit met een mooi woord ‘kwantum verstrengeling’. Kwantum verstrengeling laat zien dat twee deeltjes die eens samen waren, maar nu naar de verste uithoeken van het universum gestuurd worden, toch voor de eeuwigheid verbonden blijven. Deze verbondenheid overstijgt ruimte en tijd, vandaar dat het non-lokaliteit genoemd wordt. De verbintenis van de deeltjes valt buiten de normale ruimte en tijdservaring.  Einstein’s spook van de kwantum mechanica de ‘spooky action at a distance’  (vertaald spookachtige effecten op afstand) waarvan hij zelf niet geloofde dat deze buiten ruimte en tijd konden plaatsvinden, blijken in werkelijkheid wel degelijk te bestaan. John Bell’s ongelijkheids theorema is in de praktijk bewezen waardoor Einstein’s ongelijk aangetoond is. De kwantum wereld is vreemder en ongrijpbaarder dan fysici ooit hoopten te ontdekken. De natuur laat zich niet vangen door het determinisme en reductionisme van de Newtoniaanse fysica. De utopie van de Newtoniaanse fysica dat de ontdekking van de werking van het kleinste radertje in dat grote radarwerk van de natuur, zou leiden tot een afgerond begrip van de natuur, blijkt in werkelijkheid niet op te gaan. Uitgangspunt hierbij was dat in de natuur alles los op zichzelf staat en separaat te bestuderen valt, maar deze stelling blijkt achterhaald te zijn door de kwantum mechanica.

  Uiteindelijk is alles met alles verbonden en wel op kwantum mechanische non-locale wijze, dat wil zeggen buiten Einstein’s ruimte-tijd continuüm om. Dit betekend dat er kwantum mechanische effecten bestaan die zonder door de ruimte te reizen en zonder dat daar tijd bij verstrijkt, instantaan hun effect bewerkstelligen ongeacht afstand. Het is deze kwantum verstrengeling en non-lokaliteit die in kwantum mechanisme bewoordingen zegt wat de mystici al lang wisten namelijk dat het universum onderling is verbonden en één is.

  Mystici zeggen, een wijsheid verkregen overigens uit de diepste staat van meditatie, dat de fundamentele waarheid hierop berust, dat er in werkelijkheid maar één eenheidsbewustzijn bestaat. M.a.w. van alle zes miljard zielen op deze aarde, is er in werkelijkheid dus maar één van ons hier. We zijn allen één al ervaren we dit niet zo door de valse illusie van het ego. Ook deze zienswijze wordt door het werk van Pim van Lommel in zijn boek ‘Eindeloos Bewustzijn’ uiteengezet door te verklaren dat individueel bewustzijn niet door het brein gecreëerd wordt, maar dat het menselijk brein fungeert als een antenne voor een universeel bewustzijn dat buiten het lichaam bestaat en ‘eindeloos’ is.

  Laten we met die gedachte onze positieve intenties sturen naar de gehele mensheid, in feite naar ons Ene Zelf. Laten we mediteren op een betere wereld,  oplossingen voor onze mondiale problemen, oplossingen voor de mondiale conflicten, voor wereldvrede, een einde aan onrecht en armoede opdat onze jeugd een betere toekomst tegemoet gaat.


  6 november 2008

   

  Illuminati klokkenluiders:

  Ex-Illuminati en klokkeluider Svali

  Ex-Illuminati Leo Zagami leider van de macconieke P2 Lodge

  Reclame door Souls of Distortion

  Souls of Distortion © 2006

  Home: www.soulsofdistortion.nl