Spiritualiteit

Deze pagina bevat documentaires over een 'nieuwe' spiritualiteit die zich in een snel tempo over de aarde verspreid, en die bevrijdend werkt i.p.v. verstikt, en die de ware aard van mens openbaart. Deze spiritualiteit onderwijst het tegenovergestelde van wat onze wereld religies onderwijzen. Onze wereld religies hebben de mensheid voor eeuwen gevangen gehouden en hun gelovigen de waarheid onthouden dat we niet afgescheiden zijn van, maar in werkelijkheid één zijn met onze schepper. Deze documentaires gaan ook over de waarheid zien over het Christendom die veel verder gaat dan de openbaringen van de Da Vinci Code. De wortels van het Christendom, en in feite van alle wereldse religies, voeren terug naar de oudheid, naar het prille begin van de beschaving in het oude Soemerië, alwaar men de zon aanbad en het  pad volgde die de zon aflegt over de dierenriem. De Zoon van God was in de oudheid de zon van God of zonnegod.

 

Reclame door Souls of Distortion

Aanbevolen Video

         

 

Souls of Distortion © 2005