Grote Galactische Conjunctie Kruisen
Deel II: Kruisen in de Oude Wereld

 

.

Utu/Shamash the ancient Sun God of Mesopotamia

Download dit artikel als PDF document

 

Introductie

Dit artikel is is het vervolg op het artikel over de Grote Galactische Conjunctie kruisen die voorkomen in de Nieuwe Wereld. In deel I werd de Grote Galactische Conjunctie besproken die zich voordoet in tijdperk-2012 wanneer het Aard Kruis uitlijnt met het Galactische Kruis. We hebben laten zien dat deze kennis versleuteld is in de scheppingsverhalen en artefacten van de Meso-Amerikaanse inheemsen, de Maya en de Azteken.

In dit artikel zullen we laten zien dat dezelfde kennis ook aanwezig was in de Oude Wereld. Dit artikel heeft de bedoeling om alleen de principes aan te tonen en beoogt op geen enkele wijze een compleet overzicht te geven van de kennis van precessie in de oudheid en/of kennis van de Grote Galactische Conjuncties. Het dient beschouwd te worden as een eye-opener om aan te tonen dat de Ouden begrepen dat er twee kruisen een rol speelden in de precessie cyclus die de momenten van de Grote Galactische Conjuncties definieert.

Deze kruisen zijn terug te vinden in de artefacten d.m.v. de vier en achtpuntige kruisen die het Aard Kruis (zodiak kruis) en het Galactische Kruis (intersectie van de galactische equator met de ecliptica en de as loodrecht hierop) voorstellen. Wanneer het ronddraaiende Aard Kruis over het vaste Galactische Kruis heen gelegd wordt ontstaat een achtpuntig kruis. Deze twee kruisen worden conjunct op vier momenten tijdens de precessie cyclus wanneer deze over elkaar gaan vallen om een vierpuntig kruis te vormen. Deze gebeurtenis wordt een Grote Galactische Conjunctie genoemd en vind op het moment plaats gedurende de jaren 1978-2017.

In dit deel zal de symboliek besproken worden van het vierpuntige en het achtpuntige kruis in de Oude Wereld en laten we zien hoe de Grote Galactische Conjunctie begrepen en versleuteld werd in de mythen en mysteriën uit de oudheid.

De stelling van dit artikel is dat in de oudheid in de Oude Wereld het Galactische Kruis werd aangeduid met de dierenriemtekens Stier, Waterman, Schorpioen en Leeuw.

Deze dierenriemtekens worden genoemd in het boek Openbaringen en Ezechiel als de vier Cherubijnen die aan het ‘Einde der Tijden’ terug zouden keren en ik stel daarom voor dat deze de intersectie van de Melkweg met de ecliptica en de as loodrecht hierop voorstellen. Schorpioen als één van de vier Cherubijnen wordt vaak vervangen door de adelaar en stelt de constellatie Ophiuschus voor vlakbij Schorpioen.

Ezechiel 1:10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht ook hadden die vier eens arends aangezicht.

Openbaring 4:6-8
6 En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.
7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.
8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

Terwijl de galactische equator de ecliptica kruist in 5° Boogschutter en 5° Tweelingen in de siderische zodiak, liggen de grenzen van de tekens Stier, Waterman, Schorpioen en Leeuw dus 5° af van het werkelijke Galactische Kruis inde siderische zodiak.

De reden waarom de tekens Stier, Waterman, Schorpioen en Leeuw gebruikt zijn om het Galactische Kruis weer te geven kan verklaard worden uit het feit dat de Ouden, de Soemeriërs, Babyloniërs en Egyptenaren meer geïnteresseerd waren in de heliakische opkomst (opkomen van een hemels object vlak voor de zon) of schemeropkomst van constellaties. De Egyptenaren bijvoorbeeld baseerden hun kalenders op de heliakische opkomt van Sirius. De heliakische opkomst en ondergang van sterren werd ingebed in zowel hun kalenders alsook hun zodiak. De tekens Stier, Waterman, Schorpioen en Leeuw zijn de constellaties die heliakisch rijzen voor de constellaties die het Galactische Kruis vormen 5° Tweelingen, 5° Vissen, 5° Boogschutter en 5° Maagd in de siderische zodiak.

 

Babylon, oorsprong van het achtpuntige kruis

In het oude Babylon werd de Akkadische god Shamash (Soemerische zonnegod Utu) afgebeeld als een achtpuntige ster of achtpuntig kruis. Zijn naam betekent zon en er werden tempels aan Shamash/Utu gewijd in Babylon, Ur, Mari, Nippur en Nineveh. Shamash is houder van de Shenu (O| ring), een symbool dat ook bekend is in Egypte als de Shen. Het symbool bevat een opgerold touw dat de baan van de zon of de ecliptica voorstelt. Het is ook een symbool van onbepaalde tijd en eeuwigheid en stelt daarom ook de baan van de zon langs de ecliptica voor in een precessie cyclus. In het plaatje hieronder zien we Shamash zittend op zijn troon drijvende op het water terwijl hij de Shenu vasthoudt. Het water symboliseert de rivier in de hemel, de Melkweg. De achtpuntige zonneschijf wordt Shamash aangeboden op het offerblok. Merk op dat dit achtpuntige kruis bestaat uit twee verschillende vierpuntige kruisen die over elkaar heen gelegd zijn! Merk bovendien op dat onderaan de zonneschijf er twee krullerige slangen voorkomen, deze beelden de ecliptica uit. De overeenkomst van de Mesopotamische zonneschijf met de Azteekse zonnesteen is opvallend! Op beiden zonneschijven zien we het vierpuntige kruis met de ecliptica slangachtige krullen onderaan de schijf.

De pilaar die voor Shamash staat is aan de onderkant versierd met dezelfde slangachtige krullen, terwijl de bovenkant van de pilaar uitgevoerd is in de klassieke Ionische stijl. Zoals we in overvloed in dit artikel zullen aantonen werd de pilaar in de oudheid met de Melkweg geassocieerd. Vincent Bridges en John Major Jenkins hebben namelijk overtuigend beargumenteerd dat de Egyptische Djed pilaar geassocieerd dient te worden met de Melkweg. Merk op dat de pilaar krullen heeft zowel aan de voet als aan de top van de pilaar! Indien deze krullen overeenkomen met de ecliptica dan stellen beide krullen aan de uiteinden van de pilaar de twee kruispunten van de ecliptica en de Melkweg voor die ongeveer 180 graden uit elkaar liggen (Het Tweelingen-Stier knooppunt en het Boogschutter-Schorpioen knooppunt). Shamash zit op zijn troon die ondersteund wordt door twee pilaren en deze pilaren worden ondersteund door twee figuren (onbekend wie). Shamash (de zon) gezeten boven op de pilaren (de Melkweg) die de twee kruispunten van de ecliptica en de Melkweg voorstellen, zit zelf bovenop de Melkweg.

.

.

.

Boven: Zegel van de zonnegod Utu/Shamash (Twee afzonderlijke vierpuntige kruisen) Onder: Azteekse zonnesteen met achtpuntig kruis en slangen.

(Zie deel I van dit artikel).

Boven Shamash zien we drie cirkels, twee ervan aan de rechterkant zijn achtpuntige kruisen; de linker is een eclips symbool die een conjunctie voorstelt!

Onderaan op de rivier zijn vier achtpuntige kruisen afgebeeld. Ik suggereer dat deze de vier Grote Galactische Conjuncties die in een precessie cyclus voorkomen voorstellen.

Van het Soemerische heldendicht over Gilgamesh wordt aangenomen dat het om een allegorie gaat die de precessie van de zon langs de dierenriemtekens in de precessie cyclus beschrijft. Het verhaal vertelt hoe Gilgamesh de Hemelse Stier (het sterrenbeeld Stier) afslacht. Het doden van de stier doet Ishtar in woede ontsteken, zij had voordien haar beklag gedaan bij de god Anu en om de Stier van de Hemel gevraagd toen Gilgamesh geweigerd had om haar te trouwen. Nadat Gilgamesh en zijn vriend Enkidu de stier gedood hadden offerden ze zijn hart aan Utu/Shamash (de zon).

Dit heldendicht gaat over de transitie van de equinox zon van het tijdperk Stier naar het tijdperk Ram. Gilgamesh werd de eerste Soemerische herderskoning (Ram is het teken van het schaap) na zijn overwinning op de Stier van de Hemel.
Ishtar wordt in het heldendicht geassocieerd met de lente equinox die het huidige tijdperk bepaalt in de precessie cyclus. Dit is de reden waarom we Pasen (engels Easter- Ishtar) nog steeds vieren rond de lente equinox.

In het heldendicht van Gilgamesh treffen we ook een verslag aan over de zondvloed. Een hervertelling van deze Soemerische versie van de zondvloed vinden we terug in het Oude Testament en staat bekend als het bijbelse verhaal van de Ark van Noach. Het heldendicht van Gilgamesh is vastgelegd in twaalf kleitabletten (de tekens van de dierenriem) op een cyclische manier, dat wil zeggen dat de beginzinnen herhaald worden in het 11e tablet. In het 12e tablet gaat Gilgamesh de onderwereld binnen. In een ander heldendicht gaat ook Ishtar de onderwereld binnen door het passeren van zeven poorten waarbij ze steeds een kledingstuk offert om de poort te mogen passeren. Tegen de tijd dat ze de onderwereld bereikt heeft is ze geheel naakt. Dit verhaal zou betrekking kunnen hebben op de spirituele evolutie van de mens en zijn spirituele ontwikkeling door de zeven bewustzijnsferen die overeenkomen met de zeven chakra’s om uiteindelijk het Hogere Zelf (naakte zelf) te ontmoeten aan het einde van de spirituele reis.

.

Gilgamesh en Enkidu vechten met een leeuw (sterrenbeeld Leeuw) en een stier (sterrenbeeld Stier).
Merk de acht stralen op van de zon Utu/Shamash! Cilinderzegel uit Ur.


Begrepen de Soemeriërs soms dat er een vast kruis aan de hemel staat?

De Ishtar Poort was de 8e poort naar Babylon en de muren waren versierd met stieren en draken (slangen) die om beurten afgebeeld werden. Door de poort liep het processiepad naar het centrum van de stad naar de tempel van Marduk. Haaks op deze muren van de poort vinden we leeuwen afgebeeld! De Ishtar Poort symboliseert twee van de vier Cherubijn tekens van de zodiak die haaks op elkaar staan precies ze ook voorkomen in de zodiak en ze zouden daarom wel eens het Galactische Kruis kunnen uitbeelden.

.

.

.

Links en midden: Poort van Ishtar vormt de ingang tot Babylon, stier en leeuw.
Rechts: reconstructie van de Poort van Ishtar in het Museum van Berlijn, de stier komt voor op de muur van de poort terwijl de leeuw voorkomt op de muur van het processiepad die hier haaks op staat.

De Babylonische god Ea of de Soemerische god Enki was de voorloper van de bijbelse slang in de hof van Eden. Hij was de schepper van de mens en daarom ook de voorloper van de bijbelse Yahweh-Elohim. Hij ontkende de mens zijn onsterfelijkheid en veranderde de enkele taal van de mens in meerdere talen zodanig dat ze elkaar niet langer konden verstaan en de Babylonische spraakverwarring een feit werd. Net als Noach waarschuwde Gilgamesh de mens op een ark te bouwen voor de komende zondvloed. De zondvloed vond plaats rond een Grote Galactische Conjunctie zo rond 10.500 v.Chr.

.

 

.

Links: Ea/Enki op zijn troon met het vierpuntige kruis.
Rechts: Ea/Enki en zijn staf Nirah de slang

In het plaatje rechts houdt Ea/Enki een schorpioen in zijn handen terwijl hij een hoofdtooi met de hoorns van een stier draagt die lijken op de hoorns van de Egyptische godheid Isis-Hathor; zij droeg de hoorns van de stier met een zonneschijf tussen haar hoorns!

Schorpioen en Stier zijn twee van de vier tekens van het Galactische Kruis en komen overeen met de Galactische Equator. De Ea/Enki slangen stellen de ecliptica voor en het plaatje suggereert de kruispunten van de ecliptica met de Galactische Equator.

Merk op in het plaatje links dat Ea/Enki gezeten is op een troon met een enkelvoudig vierpuntig kruis (het kruis van de Grote Galactische Conjunctie) Water stroomt over zijn schouders wat de Melkweg uitbeeldt. Ea/Enki als de slang (ecliptica) kruist het water dat van zijn schouders afloopt (de Melkweg) en deze afbeelding stelt daarom de kruising van de ecliptica met de Melkweg voor.

De twee bewakers naast Ea/Enki waken over de poort van de goden naar de onderwereld die geassocieerd wordt met de Galactische Equator ecliptica kruising bij het Boogschutter-Schorpioen en Tweelingen-Stier knooppunt.

.

Utu/Shamash in zijn slangenboot op het water

In het plaatje boven zien we Utu/Shamash in zijn slangenboot (ecliptica) op het water (Melkweg) met de felle zonnestralen die van zijn schouders afstralen. Aan wal kijkt Ishtar (lente equinox) toe. Merk op dat de zonnegod gezeten is op een troon met een vierpuntig kruis! We zien ook een leeuw (sterrenbeeld Leeuw) aan boord van de boot van Utu/Shamash. Dit plaatje stelt denk ik de Grote Galactische Conjunctie voor die plaatsvond rond de zondvloed 10.500 v.Chr. toen de lente equinox (Ishtar) in Leeuw stond. Shamash als het achtpuntige kruis is hier getransformeerd naar het enkele vierpuntige kruis zoals die op zijn troon voorkomt.

.

Soemerische Marduk, 9e eeuw v.Chr. cilinderzegel uit Babylon

In het plaatje boven zien we de Soemerische god Marduk op het water (Melkweg). Naast hem zien we de slang (Ecliptica) met twee hoorns (Stier) afgebeeld. Merk op dat Marduk een achtpuntig kruis draagt van de Shamash/Uto halsband (het is beschadigd in de zegel). In zijn handen houdt hij de Shenu (O-ring) een symbool dat erg lijkt op de Egyptische Shen of Ankh en ik suggereer dat deze afbeelding de zon op de Galactische Equator voorstelt. Aan de Egyptische Ankh werd later een additioneel kruis teken toegevoegd +O zodanig het nu de zon op het kruispunt van de ecliptica en de Melkweg zou voorstellen (meer hierover later). Deze zegel kan geïnterpreteerd worden als de Grote Galactische Conjunctie rond 10.500 v.Chr., dit keer echter stelt het de zomerzonnewende zon op de ecliptica-Melkweg kruising voor bij het knooppunt Tweelingen-Stier.

.

.

Links: Utu/Shamash stijgt op van berg Mashu (Zecharia Sitchen)
Rechts: achtpuntig kruis (Shamash) en twee verschillende vierpuntige kruisen die wanneer over elkaar heen gelegd een achtpuntig kruis vormen!

Volgens Zecharia Sitchen zien we in het plaatje hierboven Utu/Shamash verrijzen uit de Berg Mashu om de Gouden Eeuw in te luiden! Merk het achtpuntige kruis links van Utu/Shamash op die de zonnegod voorstelt. Onder het achtpuntige kruis zien we twee verschillende vierpuntige kruisen (+ en x) die wanneer ze over elkaar heen gelegd worden het achtpuntige kruis vormen! Rechts zien we nog een achtpuntig kruis. De Soemerische god staat tussen de twee heuvels van de Berg Mashu geflankeerd door vlaggen. De twee heuvels lijken op de pylonen van de Egyptische zonnetempels en ook op de Egyptische Akhet (horizon) waartussen de zon rees.

Daniël 7: 1-4

1 In het eerste jaar van Belsazar, den koning van Babel, zag Daniël een droom, en gezichten zijns hoofds, op zijn leger; toen schreef hij dien droom, en hij zeide de hoofdsom der zaken.
2 Daniël antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht, en ziet, de vier winden des hemels braken voort op de grote zee.
3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden.
4 Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven.

Het is mijn stelling dat het kruis van de Cherubijn tekens overeenkomt met één van de vierpuntige kruisen die samengesteld het achtpuntige kruis van Utu/Shamash vormen!

 

Egypte

De vier Cherubijnen zien we ook terug in Egypte waar zij afgebeeld worden als sfinxen. Sfinxen werden bij de ingang van tempels geplaatst en vinden we ook boven op pilaren geplaatst. Sfinxen hebben alle vier de Cherubijn tekens van de zodiak in zich omdat ze het gezicht van een man hebben (Waterman), de poten van een stier (sterrenbeeld Stier), het lichaam van een leeuw (sterrenbeeld Leeuw) alsook de vleugels van de arend (sterrenbeeld Schorpioen) precies zoals vermeld staat in Openbaringen 4:8.

.

.

Sfinxen op een pilaar

De beroemde Sfinx te Gizeh kijkt naar het oosten waar hij uitlijnde met zijn tegenhanger aan de hemel het sterrenbeeld Leeuw rond de lente equinox van 10.500 v.Chr. (tijd van de zondvloed). Dit was de tijd dat de zomer zonnewende zon uitlijnde met de Donkere Kloof van de Melkweg; het was de tijd van een Grote Galactische Conjunctie.

Indien de sfinx boven op een pilaar staat wordt zijn betekenis helder omdat de pilaar de Melkweg voorstelt en de vier Cherubijnen het Galactische Kruis. Verruit de belangrijkste pilaar in het oude Egypte was de Djed pilaar die geassocieerd werd met de ruggengraat van Osiris. Schrijvers als John Major Jenkins en Vincent Bridges hebben overtuigend beargumenteerd dat het ook de Melkweg voorstelt. Later zullen we hier op terugkomen.

De Egyptenaren geloofden dat hemel ondersteund werd door vier pilaren die gelijk gesteld werden aan de vier benen van de hemelse stier (sterrenbeeld Stier) en de vrouwelijke godin Hathor. Omdat Stier één van de tekens is van het Galactische Kruis, zouden de vier pilaren van de wereld (Melkweg) ook wel eens kunnen staan voor de Melkweg-ecliptica kruising vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt. Deze vier pilaren definiëren de viervoudige aard van de het Platonische Jaar wanneer de zon vier maal in een Platonisch Jaar uitlijnt op deze kruising tijdens equinoxen en solstitia.

 

Dendera Temel van Hathor

De tempel van Dendera is gewijd aan de godin Hathor. Hathor betekent ‘huis van Horus’ en zij was de personificatie van de Melkweg. In de Egyptische Ogdoad kosmogonie was Hathor de vrouw van Ra en Horus was hun zoon. Isis was de zus en vrouw van Osiris en ook van haar werd gesteld dat ze de moeder was van Horus. Horus was onbevlekt ontvangen uit de maagdelijke moeder Isis.

Hathor en Isis warden later samen gevoegd tot Isis-Hathor omdat men aannam dat het om één en dezelfde godheid gaat uit het Egyptische pantheon. Isis en Hathor worden beiden afgebeeld met de koehoorns met de zonneschijf tussen de hoorns.

.

.

.

Links: Hathor met de zon tussen de hoorns terwijl ze de Ankh vasthoudt
Centrum: Hathor als de koe, merk het achtpuntige kruis op, op haar Menat halsband! Rechts: Isis geeft borstvoeding aan haar zoon Horus

De hemelse tegenhanger van Isis is de ster Sirius, terwijl Osiris zijn tegenhanger Orion is. Hoewel geleerden het er over het algemeen over eens zijn dat Isis met de hoorns geassocieerd dient te worden met Canis Major de constellatie die de ster Sirius bevat, ben ik van mening dat ze ook geassocieerd dient te worden met het sterrenbeeld Stier zoals ik zal aantonen.

Zou de heilige drie-eenheid Osiris, Horus en Hathor-Isis met de zon tussen de hoorns en de associatie van Hathor met de Melkweg iets te maken kunnen hebben met de kruising van de ecliptica en de Melkweg?

.

Heilige drie-eenheid van links naar rechts: Osiris, Horus op de pilaar en Isis.
Horus op de pilaar stelt de zon op de Melkweg voor!

Hieronder zien we de hemelkaart van de zomer zonnewende Grote Galactische Conjunctie (Galactische Uitlijning) van 1998. Merk op dat de zon tussen de ‘hoorns van Stier’ staat. Sirius, Orion, Stier (Aldebaran) en de Pleiaden staan in lijn en vormen de ruggengraat van Osiris! (De Pleiaden zijn onderdeel van de constellatie Stier). De Pleiaden tonen de weg naar de zon op de Melkweg zoals ik heb aangetoond in mijn artikel ‘Stonehenge zomerzonnewende Galactische Uitlijning’ en ‘2012 Vrijmetselaar Openbaringen’.

Het belang van de kruising van de ecliptica en de Melkweg wordt benadrukt in verschillende Egyptische teksten zoals ook in de Piramide tekst: ‘Dat je mag overvaren door middel van de grote Stier’ en De Stier van de Hemel is voorover gebogen zodanig dat hij daar over kan steken’. In de graftekst vinden we de uitdrukking ‘O hoorn, vaar over Hem die in zijn heiligdom is’.

Ik suggereer dat deze teksten verwijzen naar de precessie van de zon; het is Horus die een veerboot nodig heeft om de rivier van de Melkweg vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt over te steken. Kijk maar eens naar het volgende plaatje en zie hoe deze de symboliek van Isis-Hathor weergeeft.

.

Hathor-Isis stelt de kruising van de ecliptica en de Melkweg voor vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt.

Er is nog een andere kruising van de ecliptica en de Melkweg vlakbij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt waar Horus een veerboot nodig heeft om de Melkweg over te kunnen steken tijdens de precessie cyclus.

In de papyrus Khensumes verschijnt de god Nun met uitgestrekte armen en houdt zo het zonneschip in de lucht. Het schip is gemaakt van twee kosmische slangen (die de ecliptica voorstellen). In de Egyptische scheppingsverhalen is Nun de vrouwelijke godheid van het water van de chaos, de oerwateren.

.

.

Links: Nun houdt het zonneschip met de mestkever
Rechts: Mestkever 22e Dynastie van Sheshong II

In de boot die Nun optilt zitten 8 goden inclusief de mestkever god Khepera. In de Egyptische mythologie duwt de mestkever Khepera de zon langs de ecliptica met zijn achterpoten, net zoals de mestkever zijn mestbal met zich mee rolt overdag. Vanuit de mestbal van mestkever worden de eieren uitgebroed en daarom kan de mestbal zowel geassocieerd worden met de zon als met geboorte.

Hoewel Khepera geen belangrijke god is in het Egyptische pantheon werd hij wel geassocieerd met de wedergeboorte en wederopstandig en als zodanig kan hij staan voor de wedergeboorte van de zon op het Galactische Kruis.
Het feit dat de mestkever de mestbal (zon) met zijn achterpoten achterwaarts duwt suggereert dat hij geassocieerd dient te worden met precessie. Terwijl de zon tijdens een tropisch jaar zich door de zodiak beweegt in de ene richting, beweegt de precessie van de equinox zon zich langs de ecliptica in de tegenovergestelde richting! De mestkever die de zon achterwaarts langs de ecliptica voortduwt geeft precies dit aspect van de precessie weer.

In een artefact van Sheshong zien we de mestkeer geflankeerd door cobra’s die tevoorschijn komen uit de Shen (O| ring). De cobra’s suggereren de ecliptica terwijl de Shen de kruising van de ecliptica en de Melkweg voorstelt. Tutankhamun’s cartouche bevatte een mestkever met de zon in het Shen symbool, wat waarschijnlijk het idee uitdrukt van de zon op de ecliptica-Melkweg kruising.

De mestkever, de schorpioen en de krab hebben allen een hard schild en lijken erg veel op elkaar. De mestkever zou daarom ook gebruikt kunnen zijn als het teken voor het sterrenbeeld Schorpioen. De mestkever die de zon over de ecliptica rolt drukt het idee uit dat de zon door de Galactische Equator schuift vlakbij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt als gevolg van precessie.

Merk op dat er zich een kruis (Tau Kruis) bevindt op het schild van de mestkever die ook afgebeeld werd in de Egyptische hiërogliefen. De mestkever als symbool drukt perfect de kruising van de ecliptica en de Melkweg bij het sterrenbeeld Schorpioen uit. In het plaatje hieronder zien we de hemelkaart van de winterzonnende van 1998 afgebeeld.

.

Mestkever representeert de kruising van de ecliptica en de Melkweg
bij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt.

In het artefact dat hieronder afgebeeld staat vinden we de twee symbolen die de dierenriemtekens vertegenwoordigen die corresponderen met de kruising van de ecliptica en Melkweg gecombineerd terug in één artefact. De symbolen zijn in bootjes geplaatst en deze bootjes vertellen ons dat we te maken hebben met de kruising van de ecliptica en Melkweg omdat dit de plaats is waar de zon tijdens de precessie cyclus de grote rivier oversteekt aan de hemel, de Melkweg. Bovenaan zien we de gevleugelde zonnedisk met twee slangen die de ecliptica voorstelt.

.

Links zien we de mestkever in een bootje, rechts zien we de stier met de hoorns in een bootje.
De mestkever vertegenwoordigt het Boogschutter-Schorpioen knooppunt terwijl de stier met de hoorns overeenkomt met het Tweelingen-Stier knooppunt.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

 

Ronde Dendera Zodiak

In de dak-tempel van Hathor te Dendera vinden we de ronde Dendera zodiak.

.

Dendera Zodiak, tempel van Hathor

In het plaatje hieronder zien we Horus (1) afgebeeld in zijn boot op de Melkweg op het groene kruis. Dit kruis stelt het Galactische Kruis voor omdat het precies door de sterrenbeelden Stier, Waterman, Schorpioen en Leeuw loopt. Horus heeft zijn boot nodig op de Melkweg te kunnen passeren (de grote rivier aan de hemel) gedurende een precessie cyclus wanneer de zon door de Galactische Equator schuift tijdens Grote Galactische Conjuncties op equinoxen en solstitia als gevolg van precessie.

Merk op dat de stier met de hoorns en zonneschijf (sterrenbeeld Stier) meerdere keren staat afgebeeld (blauwe cirkels 2, 4, 6, 8, 9, 10). Deze stieren hebben de zonneschijf tussen hun hoorns en tonen aan dat Isis-Hathor zeer belangrijk moet zijn geweest voor de makers van deze zodiak omdat ze wel zes keer wordt afgebeeld in de zodiak! De vier stierenkoppen op een pilaar (9) beelden waarschijnlijk de vier Grote Galactische Conjuncties uit die voorkomen in een Platonisch Jaar. Gedurende een Platonisch Jaar, lijnt de zon uit met de Melkweg bij Tweelingen-Stier op twee equinoxen en twee solstitia, vandaar vier conjuncties! Ook de stier (2) met de hoorns en zonneschijf op de pilaar naast Isis stelt een conjunctie voor van de zon en de Melkweg bij het Tweelingen-Stier knooppunt. Merk op dat Isis een vierpuntig kruis uitbeeldt met haar vlegel en scepter. Egyptische farao’s werden in deze pose begraven. Het voorkomen van al deze stieren met de zonneschijf zou wel eens kunnen betekenen dat de Dendera zodiak een Grote Galactische Conjunctie codeert.

.

 

.

 

1 Horus
2 Koe met zonneschijf
3 Leeuw met staart omhoog
4 Koe met zonneschijf
5 Leeuw met staart omlaag
6 Koe met zonneschijf
7 sterrenbeeld Stier
8 Koe met zonneschijf
9 Koe met zonneschijf
10 Koe met zonneschijf

.

Dendera Zodiak, rode cirkels hebben het teken van Leeuw. De blauwe cirkels hebben het teken van Stier. In de zwarte cirkel staat Horus afgebeeld in zijn boot op de Melkweg en het Galactische Kruis (groene kruis)

In het plaatje hieronder zijn alle tekens van de zodiak omcirkeld en genummerd. Merk op dat de tekens niet evenredig verdeeld zijn over de zodiak. We zien ook twee vierpuntige kruisen in de zodiak. Het groene kruis stelt het Galactische Kruis voor omdat deze precies door de tekens Waterman, Schorpioen, Leeuw en Stier loopt. Het tweede kruis is het rode kruis en loopt langs de tekens Steenbok, Weegschaal, Kreeft en Ram en ik suggereer dat dit het Aard Kruis voorstelt.

Het Aard Kruis (rode kruis) wordt vastgehouden door Horus (god met het hoofd van een valk) die in tweevoud afgebeeld staat op de buitenste rand van de zodiak. Horus houdt het Aard Kruis vast omdat hij de zon voorstelt die langs de zodiak zich voortbeweegt tijdens een precessie cyclus. Het Galactische Kruis (groene kruis) wordt vastgehouden door de godin Isis. Isis wordt geassocieerd met het vaste Galactische Kruis omdat ze overeenkomt met het Tweelingen-Stier knooppunt waar de ecliptica de Melkweg kruist.         


.

 

 

 

 

 

1 Ram
2 Stier
3 Tweeling
4 Kreeft
5 Leeuw
6 Maagd
7 Weegschaal
8 Schorpioen
9 Boogschutter
10 Steenbok
11 Waterman
12 Vissen

13 Leeuw

 

De Dendera Zodiak bevat een achtpuntig kruis.
Het groene kruis stelt het Galactische Kruis voor.
Het rode kruis stelt het Aard Kruis voor, de rode pijlen corresponderen met
de richting van de precessie tegen de wijzers van de klok in.

Kennelijk hebben de ontwerpers van de zodiak de symmetrie van het achtpuntige kruis willen behouden anders zou het Aard Kruis wel precies door de tekens Steenbok, Weegschaal, Kreeft en Ram gelopen hebben zoals dit wel toegepast is voor het Galactische Kruis. Echter voor het Aard Kruis is er voor gekozen om de tekens naast het kruis af te beelden.

Er is echter nog een andere redden waarom dit gedaan is. Wanneer we naar het teken Kreeft (4) kijken dan zien we dat deze niet geplaatst is op het Aard Kruis (rode kruis) waar deze zou moeten staan indien de tekens evenredig verdeeld zouden zijn over de zodiak, in plaats daarvan neemt Tweelingen (3) zijn plaats in. Kreeft (4) is naar linksboven verplaatst op het Galactische Kruis naast Leeuw (5)! Deze vreemde plaatsing van Kreeft suggereert de conjunctie van het Aard Kruis met het Galactische Kruis!

De conjunctie van beide kruisen wordt bovendien gesuggereerd door het feit dat het teken Leeuw tweemaal staat afgebeeld in de zodiak. Leeuw wordt eenmaal afgebeeld vlakbij het Aard Kruis (13) en eenmaal waar deze eigenlijk behoort en dat is op het Galactische Kruis (5) (zie afbeelding hierboven)

Bovendien is de staart van de leeuw bij het Aard Kruis (13) omhoog gericht terwijl hij over zijn schouder naar zijn eigen staart kijkt. De staart van de leeuw bij het Galactische Kruis (5) heeft zijn staart echter omlaag gericht. De staart is tegen de wijzers van de klok in gedraaid precies in de richting van de precessie in de Dendera zodiak (Let op de rode pijlen van het Aard Kruis). Als gevolg van deze rotatie tegen de wijzers van de klok in wordt het Aard Kruis conjunct met het Galactische Kruis waar de tweede leeuw staat afgebeeld! Bovendien staat de tweede leeuw op het Galactische Kruis (5) ditmaal afgebeeld in zijn boot alsof hij een reis afgelegd heeft!

.

.

Links: Leeuw (13) die correspondeert met het Aard Kruis
Rechts: Leeuw (5) die correspondeert met het Galactische Kruis,
Deze leeuw is in een boot geplaatst!

 

 

Dendera Zodiak en de Grote Galactische Conjuncties

R.A. Schwaller de Lubicz heeft erop gewezen dat er twee hiërogliefen (1, 8) voorkomen op de rand van de zodiak die de kardinale richtingen oost en west voorstellen (zie het plaatje hieronder). M.a.w. de lijn (blauwe lijn) die getrokken kan worden door deze gliefen stelt een equinox as voor en Schwaller de Lubicz was van mening dat deze lijn correspondeerde met het begin van de cultus van de heilige stier Apsis en de ingebruikname van de nieuwe faraonische kalender rond 4240 v.Chr. Deze tijd valt toevallig samen met de vorige Grote Galactische Conjunctie!

Laten we eens nauwkeurig deze equinoctiale lijn (blauwe lijn) bestuderen; hij kruist tussen Tweelingen (5) - Stier (6) en Boogschutter (4) - Schorpioen (3). M.a.w. deze equinoctiale lijn stelt tevens de Galactische Equator voor. De Galactische Equator en de equinoctiale lijn vallen samen en lijnen dus uit! Tweelingen komt twee maal voor (5, 7), eenmaal op de Galactische Equator (5) en eenmaal op de rand (7) vlakbij de glief van het oosten (8). Aan de andere zijde van de Galactische Equator bevindt zich Boogschutter (4) en Schorpioen (3). Vlakbij de glief van het westen op de Galactische Equator vinden treffen we Isis en de koe met de zonneschijf tussen de hoorns geplaatst boven op een pilaar (2) aan! Deze glief suggereert de zon op de Melkweg vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt; het is de symboliek achter Isis-Hathor die we hierboven ontleed hebben!

We stellen daarom vast dat Schwallar de Lubicz zijn equinoctiale as in feite de Grote Galactische Conjunctie van ongeveer 6480 jaar geleden codeert toen de lente equinox uitlijnde met het galactische vlak vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt. M.a.w. de equinoctiale as die door de oost en west gliefen (blauwe lijn) in de Dendera zodiak codeert de Grote Galactische Conjunctie rond 4480 v.Chr. Dit jaar valt binnen het bereik van 240 jaar t.o.v. het jaar dat Schwaller de Lubicz schatte voor het tijdstip van de equinoctiale as. Omdat het jaar 4480 v.Chr. slechts een schatting is gebaseerd op een Platonisch jaar (25920 jaar) wat variabel in de tijd, kunnen we veilig stellen dat de vorige Grote Galactische Conjunctie bedoeld was te worden vastgelegd in de Dendera zodiak.

.

 

 

.

1 West glief
2 Isis-Stier
3 Schorpioen
4 Boogschutter
5 Tweelingen
6 Stier
7 Tweelingen
8 Oost glief
9 Horus op pilaar

.

Dendera Zodiak Swaller de Lubicz. Op de buitenste ring staan de
hiërogliefen van de kardinale richtingen oost en west.

Maar laten we ook een inconsistentie onder de aandacht brengen! De blauwe lijn in het plaatje hierboven stelt de equinox as voor die uitlijnt met de Melkweg op het Tweelingen-Stier knooppunt in het teken Tweelingen. Echter aan de andere kant van de Galactische Equator bij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt loopt de equinox as door het teken Schorpioen (3) in plaats van Boogschutter (4) wat onjuist is! Gelukkig is er een bijzondere reden hiervoor zodat we de makers van deze zodiak kunnen verontschuldigen; Boogschutter moest ook gebruikt worden voor nog een andere Galactische Equator as in de zodiak en we kunnen hetzelfde teken nu eenmaal niet op twee plaatsen tegelijk aantreffen. Wanneer we naar de as kijken met de tekst ‘Axis of the Temple’ (vert: as van de tempel, dit is de verticale rode lijn, zie plaatje hierboven) dan valt het ons op dat de lijn door Tweelingen (5) en Boogschutter (4) loopt. Dit is de correcte as voor de Galactische Equator! Bovendien zien we Horus (de zon) verschijnen op een pilaar (Melkweg) (9). Horus staat hier in feite afgebeeld als een valk (Horus is de god met het hoofd van een valk) op een papyrus stam, maar de symboliek is hier identiek aan de zonnegod op een pilaar, het symboliseert de zon op de Galactische Equator.

Zou het kunnen zijn dat er nog een Grote Galactische Conjunctie gecodeerd is in de Dendera zodiak?

.

Dendera, winterzonnewende zonsopkomst

afgebeeld. Merk op dat het azimut van de winterzonnewende zonsopkomst 116 º 30’ bedraagt. De hoek tussen Swaller de Lubicz equinoctiale as en de ‘Axis of the Temple’ (vert: as van de temple) in de zodiak is precies 26 º 6’ (Zie de onderste rand in het plaatje hierboven)

Maar deze hoek is toevallig ook precies de hoek tussen de lente equinox as en de winterzonnewende as!

De nauwkeurigheid is opvallend precies! Maar wat betekent dit dan?

Indien we de rode lijn van de ‘Axis of the Temple’ (vert: as van de tempel), waarvan we net vastgesteld hebben dat deze de Galactische Equator voorstelt, over een hoek van 26 º 6’ draaien in de richting van de precessie, dat wil zeggen tegen de wijzers van klok in, dan zal deze as uitlijnen met de equinoctiale lijn van Schwaller de Lubicz. We stellen daarom voor dat de rode lijn van de ‘Axis of the Temple’ overeenkomt met de winterzonnewende as (zie plaatje hierboven).
Maar indien dit klopt dan spreken we over een winterzonnewende as die uitlijnt met de Galactische Equator, m.a.w. we hebben een andere Grote Galactische Conjunctie gevonden!

Deze Grote Galactische Conjunctie vond plaats een halve precessie cyclus geleden rond 10.500 v.Chr. toen de zon uitlijnde met de Galactische Equator vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt (Isis-Hathor associatie) tijdens de winterzonnewende. Deze tijd correspondeert met de Egyptische ‘Eerste Tijd’ of Zep Tepi en de tijd van de zondvloed. Niet alleen de Soemeriërs en Babyloniërs hadden veel interesse voor de Grote Galactische Conjuncties van een halve precessie cyclus geleden (rond de tijd van de zondvloed), maar kennelijk de Egyptenaren ook!

 

De rechthoekige Dendera zodiak

In de zuilenhal in Dendera vinden we de rechthoekige zodiak. De zodiak wordt geflankeerd door twee goden die beiden versierd zijn met achtpuntige kruisen (roosachtig). Het achtpuntige kruis bestaat uit een vierpuntig kruis met grote bloembladen en een kruis met kleine bloembladen die over elkaar heen gelegd zijn. Deze kruisen zijn toegepast van het hoofd tot aan het voeteneinde en er staan vier additionele kruisen afgebeeld bij het hoofd die mogelijk de vier Grote Galactische Conjuncties in het Platonische jaar voorstellen.

.

.

Rechthoekige zodiak Dendera

De rechthoekige Dendera zodiak drukt het belang van de ecliptica-Melkweg kruising op verschillende manieren uit en het lijkt dan ook de belangrijkste boodschap van deze zodiak te zijn. Alle goden in de onderste balk zijn geplaatst in bootjes onder de dierenriemtekens; ze suggereren dat ze reizen over de ecliptica. Een boot is vereist om de grote rivier in de hemel over te kunnen steken, de Melkweg die de goden tegenkomen op hun reis langs de ecliptica in een precessie cyclus. Vlakbij het hoofd van de vrouwelijke godin met de achtpuntige kruisen zien we de gevleugelde zonneschijf van Ra afgebeeld staan. Ra is de zonnegod die langs de ecliptica reist tijdens een precessie cyclus.

.

.

.

 .

Boven: de vier tekens die geassocieerd zijn met de Galactische Equator en de god in een cirkel. Links onderaan: Gevleugelde zonneschijf van Ra als de zon die langs de ecliptica reist. Centrum onderaan: Merk het achtpuntige kruis dat van het hoofd tot de voeten loopt van de godin. Onderaan rechts: Stier met de zonneschijf in de nek

Precies op de plaats waar de ecliptica de Melkweg kruist bij Boogschutter -Schorpioen zien we een god geplaatst in een cirkel in een boot! Ik suggereer dat deze god zich in de baarmoeder bevind omdat deze plaats precies de geboorteplaats is van de zon op het Galactische Kruis. Hij is de enige godheid die zit, alle andere goden staan recht overeind. De dierenriemtekens die geassocieerd worden met de ecliptica-Melkweg kruisingen zijn precies in de volgorde Stier, Boogschutter, Tweelingen, Schorpioen geplaatst en dit is niet de natuurlijke volgorde waarin ze voorkomen in de dierenriem. Omdat ze op deze wijze gegroepeerd bedrukt dit het feit dat deze tekens belangrijk zijn en bij elkaar horen; ze behoren tot de Galactische Equator. Bovendien is het teken Stier afgebeeld met de zonneschijf op zijn rug (Isis-Hathor associatie, zon op de Melkweg vlakbij Tweelingen-Stier).

 

Poot van de stier

In het centrum van de ronde Dendera zodiak maar ook in de rechthoekige Dendera zodiak (zie plaatje hierboven) staat een thema afgebeeld dat terug te vinden is in meerdere Egyptische tempels. Het heeft te maken met de poot of dijbeen van de constellatie Stier. Terwijl sommige onderzoekers zoals Robert Bauval en Andrew Collins de ‘Poot van de Stier’ geïdentificeerd hebben als Ursa Major (Grote Beer), hebben anderen zoals Wayne Herschel de ‘Poot van de Stier’ constellatie geïdentificeerd als de Pleiaden. De Pleiaden hebben de vorm van een dijbeen of poot en in het Egyptische Dodenboek vinden we teksten terug over het slachten van de stier door het afhakken van zijn poot door Sokar (drievoudige god Ptah-Sokar-Osiris). De gewonde poot van de constellatie Stier wordt overgebracht naar een andere plaats aan de hemel, een zogenaamde aanlegplaats in de hemel, waarmee waarschijnlijk de Pleiaden bedoeld zijn.

Ik ondersteun Herschel zijn onderzoek, echter ik deel niet zijn conclusies dat de Pleiaden in de sterrenkaarten die hij wereldwijd ontdekt heeft verwijzen naar een ster. Hij is van mening dat de Egyptenaren niet Ra aanbaden als hun zon, maar een andere zonachtige ster die toebehoort aan een ander zonnestelsel. Dit zonnestelsel zou de thuisbasis geweest zijn van buitenaardsen die in de oudheid de aarde bezochten aldus Herschel. Ik stel voor dat Herschel’s mysterie ster in feiten de zon op de Galactische Equator voorstelt vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt. De Pleiaden vormen een pointer naar de zon op de Melkweg. Eerder decodeerde ik de rol van de Pleiaden als wegwijzer naar de zomerzonnewende zon op de Melkweg in mijn ‘Stonehenge’ en ‘Vrijmetselaars Openbaringen’ artikels.

De Poot van de Stier thema wordt weergegeven in de ronde zodiak en benadrukt het belang hiervan. In de tempel van Hathor in Dendera komt een tekst voor die refereert naar de ‘Poot van de Stier’.

De levende god Thoth – gevoed door de sublieme godin in de tempel – heerser over het land – strekt zijn touw met plezier uit (lijnt uit met) -  met een blik – naar de ‘ak’ van de Stier zijn poot constellatie – hij vestigde het tempelhuis van de minnares van Dendera zoals het daar al eerder gebeurd was”  

(Wayne Herschel, The Hidden Records, pagina 141)

Ik geloof dat deze tekst verwijst naar de Galactisch Uitlijning (lijnt uit met) die plaatsvond in het verre verleden (zoals het daar al eerder gebeurd was) en dat de Pleiaden (Ak van de Stier zijn poot constellatie) de wegwijzer vormt naar deze uitlijning van de zon op de Melkweg vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt (hij vestigde het tempelhuis van de minnares van Dendera).

.

.

 

 

1 Poot van de Stier
2 Nijlpaard associatie met geboorte
3 God in een cirkel (baarmoeder)
4 Horus met het hoofd van een valk
5 Koe met de valk op zijn rug
6 Isis
7 Navelstreng

Poot van de Stier, Dendera zodiak

In het plaatje hierboven staat de Poot van de Stier (1) van Dendera afgebeeld.
Merk op dat de poot verwijst naar de koe met een valk op zijn rug (5). De valk (Horus) op de rug van de koe stelt de zon op de Melkweg voor vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt. Links staat Horus met de valkkop afgebeeld (4), hij wordt terzijde gestaan door Isis aan zijn rechterzijde (6). Merk de kleine figuur in de cirkel op (3). Dit zou de baarmoeder kunnen voorstellen die de foetus van de Horus bevat die als zoon van Isis herboren zal worden als de zon op het Galactische Kruis tijdens een Grote Galactische Conjunctie. We herinneren de lezer eraan dat we eerder een dergelijke god in een cirkel zagen in de rechthoekige Dendera zodiak precies op de kruising van de ecliptica en de Melkweg in Tweelingen, de geboorteplaats van de zon!

Het nijlpaard (2) is Taweret of Thoeris. In het Oude Rijk werd zij gezien als de beschermheilige van de geboorte en werd zwanger afgebeeld. Haar hemelse tegenhanger is de noordelijke constellatie Draco. Taweret werd ook vaak afgebeeld met een krokodil op haar rug. Draco bevindt zich vlakbij Cygnus, de constellatie van de zwaan dat beter bekend is als het Noorderkruis. Bij Cygnus vangt de Donkere Kloof van de Melkweg aan en loopt helemaal door tot aan de het Boogschutter-Schorpioen knooppunt.

De krokodil op de rug van Taweret stelt daarom de Melkweg voor en de bek van de krokodil komt overeen met de Donkere Kloof. Taweret werd geassocieerd met Hathor en werd daarom ook met de hoorns met de zonneschijf afgebeeld.

.

.

Links: Nijlpaard Taweret met de krokodil. Rechts:
Taweret met de Ankh en de zonneschijf tussen de hoorns op een pilaar

Taweret kan daarom geassocieerd worden met zowel het Boogschutter-Schorpioen knooppunt (krokodil, Donkere Kloof associatie) als ook met het Tweelingen-Stier knooppunt (Isis-Hathor, zonneschijf en hoorns associatie). Voorkomend in het centrum van de zodiak stelt zij de verloskundige voor die helpt bij de geboorte van de zon op de ecliptica-Melkweg kruising. Een van de geboorteplaatsen wordt gerepresenteerd door Isis-Hathor; het is de plaats waar de zon tussen de hoorns van de Stier vertoeft, de andere is de bek van de krokodil op de rug van Taweret, het is de Donkere Kloof. Merk op hoe Taweret verbonden is via een soort navelstreng met de ‘Poot van de Stier’ (rode lijn).

De Poot van de Stier staat ook afgebeeld op het plafond van de tombe van Seti I en komt voor in muurschilderingen in de tombe van Senmut. In de tombe van Senmut zien we Sokar die zijn speer naar de Poot van de Stier uitsteekt (niet te verwarren met het sterrenbeeld Stier zelf). De Poot van de Stier stelt de Pleiaden voor in de constellatie Stier. Isis met de zonneschijf tussen haar hoorns staat afgebeeld langs de Poot van de Stier. De Poot van de Stier wijst naar een speciale plaats, een rode punt (ster) op een pilaar die overeind staat op de aarde. Naast de pilaar (obelisk?) vinden we het nijlpaard Taweret en een persoon die naar de hemel wijst.

.

.

.

Tombe van Senmut, Deir el Bahri Egypte. Rechtsboven Poot van de Stier thema,
Sokar wijst met zijn speer naar de Poot van de Stier.

Dit is hoe ik denk dat de Poot van de Stier thema geïnterpreteerd zou moeten worden (zie plaatje hieronder); Sokar (Ptah-Sokar-Osiris) met zijn speer staat voor Orion die de weg wijst naar de Pleiaden in Stier. Als de god met de valkkop wordt Sokar vaak geassocieerd met Horus. De Pleiaden vormen een wegwijzer naar de kruising van de ecliptica en Melkweg waar de zon verblijft tijdens een Galactische Uitlijning op solstitia en equinoxen. De obeliskachtige pilaar stelt de Melkweg voor. De Pleiaden staan boven de rug van Stier. In de Poot van de Stier thema in de tombe van Senmut echter staan ze afgebeeld als de staart van de stier. De staart fungeert hier als wijzer en wijst dus de weg. Dus de Poot van de Stier thema stelt dus geen exacte weergave van sterrenconfiguratie voor aan de hemel maar dient symbolisch geïnterpreteerd te worden. Merk op dat de stier als het sterrenbeeld Stier zelf de vorm heeft van een poot! Taweret is aanwezig om te assisteren bij de geboorte van de zon.

.

Poot van de Stier, Dendera en Senmut tombe. Merk op dat terwijl de hoorns van Stier overeenkomen met de muurschildering van de tombe van Senmut, de Melkweg links en niet rechts zoals het hoort afgebeeld staat in de muurschildering.

De reden waarom de muurschildering van de tombe van Senmut niet overeenkomt met de werkelijke situatie aan de hemel is omdat deze grafische representatie vooral symbolisch bedoelt is de Galactische Uitlijning weer te geven. De zon en de Melkweg zouden in werkelijkheid links van Orion moeten staan afgebeeld, maar dit zou ten koste zijn gegaan van de eenvoud en symboliek van de Poot van de Stier thema in de muurschildering.

.

Spiegelbeeld afbeelding van de Poot van de Stier, Senmut tombe

 

Griekse invloed

Er is een inconsistentie m.b.t. de ronde Dendera zodiak die ik graag zou willen toelichten. De makers van de zodiak gebruikten aan de ene kant het heliakische rijzen van de sterren om het Galactische Kruis en Aard Kruis af te beelden terwijl ze aan de andere kant exact de constellaties aanduiden van de Galactische Equator. Geleerden zijn het er over eens dat de tempel van Hathor gebouwd is rond de Ptolemaeïsche periode (304-30 BC) maar het grootste gedeelte van het Dendera complex moet gedateerd worden uit het Oude en Midden Rijk. De Grieks-Romeinse invloed in de constructie van de tempel van Hathor verklaart waarom verschillende referenties naar het Galactische Kruis door elkaar heen gebruikt zijn in de Dendera zodiak. Het gebruik om het Galactische Kruis uit te beelden d.m.v. de vier Cherubijnen kan terug gevoerd worden tot Soemerië en Babylon, terwijl de Grieken en Romeinen de exacte zon-constellatie conjuncties gebruikten voor astronomische gebeurtenissen (Zie ook de paragraaf over het Griekse kruis hieronder). Oude astronomische kennis en gebruiken zouden wel eens vermengd kunnen zijn met Romeins/Griekse astronomische kennis in de Dendera zodiak waardoor het moeilijk en verwarrend word om deze te doorgronden. Het zou kunnen verklaren waarom zo veel geleerden verschillende theorieën voorgesteld hebben m.b.t. deze raadselachtige zodiak.
 
Ik bied de suggestie aan dat de Dendera zodiak gecreëerd werd om gebeurtenis uit de verre oudheid lang voor de faraonische dynastieën opkwamen te memoreren en in leven te houden. Deze gebeurtenissen zijn de herinneringen aan de ‘eerste tijd van de schepping’ of Zep Tepi na de zondvloed en de ingebruikname van de faraonische kalender die beiden samen vielen met Grote Galactische Conjuncties.

Tot slot vinden we in Dendera ook afbeelding van de Djed pilaar en de godheid Nut op een pilaar die helpt om de stenen met de slangen overeind te krijgen. De slangen stellen de ecliptica voor en we suggereren dat de afbeelding de rotatie van het Aard Kruis zou kunnen voorstellen tegen de achtergrond van het vaste Galactische Kruis.

.

De Djed pilaar (rechts) en Nut (links) tillen de ecliptica op

 

Ankh en Djed pilaar

De Ankh en Djed pilaren zijn bij uitstek de oersymbolen die de ecliptica en de Melkweg voorstellen.

.

Ankhs en Djed pilaar die de hemel ondersteunen

De Djed pilaar stelt de Melkweg voor, de Levensboom en de Wereldas (Axis Mundi). De Axis Mundi werd in de oudheid voorgesteld door een touw of een ladder die de hemel in reikte (Jacobs ladder) of door een pilaar of een staf. Het Oprichten van de Djed pilaar is de perfecte Egyptische metafoor die uitlegt hoe het Aard Kruis conjunct wordt met het Galactische Kruis.

Terwijl het Aard Kruis ronddraait tegen de achtergrond van het vaste Galactische Kruis, kunnen we deze beweging ook in omgekeerde richting uitdrukken omdat beweging relatief is. Hierdoor lijkt het of het Galactische Kruis (Djed Pilaar) uitlijnt met het Aard Kruis. Het Galactische Kruis komt hierbij loodrecht te staan op de ofwel de equinox as ofwel de solstitium as om zo een kruis te vormen. Dit is volgens mij wat het ‘Oprichten van de Djed pilaar’ in de Egyptische mythologie probeert uit te drukken.

.

Pharaoh Seti l, richt de Djed pilaar op, uit Abydos

De Ankh stelt de zon voor op de kruising van de Melkweg en de ecliptica. Het is een symbool dat zijn oorsprong waarschijnlijk vond in het Shen symbool (O|) en zich ontwikkelde tot de Ankh (O|-). In het plaatje linksonder is de kruising van de ecliptica en de Melkweg uitgedrukt bij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt omdat de mestkever voorkomt in de Ankh. In het midden van de afbeeldingen hieronder zien we de Djed pilaar met de zonneschijf tussen de hoorns van Stier. Het stelt de kruising van de ecliptica en de Melkweg voor vlakbij het Tweelingen-Stier knooppunt. In de afbeelding rechts zien we de Djed pilaar met de Ankh boven op de pilaar terwijl de Ank de zonneschijf vasthoudt.

.

.

.

Links: Mestkever met de zonneschijf geflankeerd door twee cobra’s (ecliptica) binnen in de Ankh, de mestkever komt ook voor in de Shen (linksboven)
Centrum: Djed pilaar met de zonneschijf tussen de hoorns van Stier.
Rechts: Djed pilaar, Ankh en zonneschijf

In het plaatje hieronder worden de Ankh kruisen in kruisvorm vastgehouden om hun betekenis aan te geven. Ze stellen de kruising van de ecliptica en Melkweg voor. Farao’s als vertegenwoordiger van de levende Horus werden begraven met de vlegel en scepter in deze positie omdat hun ziel naar de Gouden Poort of the Poort van de Goden zou reizen na hun dood. De Gouden Poort is de kruising van de ecliptica en de Melkweg vlakbij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt. De tegenhanger is de Zilveren Poort of de Poort van de Mens die de kruising van de ecliptica en de Melkweg bij het knooppunt Tweelingen-Stier voorstelt. De Egyptenaren geloofden dat de ziel van de mens incarneerde via deze poort in het fysieke bestaan.

.

.

Dubbele Ankh gehouden in kruisvorm (rechter beeld te Karnak).
De gekruide armen drukken dus uit dat de Ankh een kruis is.

Het feit dat de gekruiste armen bedoeld waren om een kruis uit te beelden wordt nogmaals duidelijk tot uitdrukking gebracht door sarcofagen die de farao afbeeldt met gekruiste armen samen met een groot X kruis op zijn borst.

.

.

Sarcofaag met gekruiste armen en X kruis op de borst
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

In het plaatje hieronder zien we twee voorbeelden die aantonen dat het kruis geassocieerd dient te worden met de kruising van de ecliptica en de Melkweg. Het beeld rechts heeft zijn armen gekruist terwijl hij in de ene hand een Ankh (zon op de Melkweg) vasthoudt en in de andere hand een Djed pilaar (Melkweg). Op de linker afbeelding zien we een versiering aan de binnenkant van een sarcofaag waarop Horus afgebeeld staat met een groot X kruis op zijn borst. Horus (als de zon) wordt volledig ingesloten door een ratelslang die de ecliptica voorstelt.

.

.

Links: Horus met groot X kruis op zijn borst
Rechts: Grafbeeld van Tjel burgemeester van Memphis onder Amenhotep III.
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

Het volgende artefact is werkelijk bijzonder en kan als bewijs beschouwd worden dat de Egyptenaren de Grote Galactische Conjuncties begrepen in termen van kruisen. Het achtpuntige kruis dat we geïdentificeerd hebben in de Dendera zodiak wordt hier afgebeeld tezamen met twee van de meest heilige symbolen van Egypte, de symbolen die geassocieerd dienen te worden met de kruising van de ecliptica en Melkweg waar de zon verblijft op equinoxen en solstitia tijdens een Grote Galactische Conjunctie. De Ankh en Djed pilaar zien we afgebeeld boven op een bootje. Egyptische goden, in het bijzonder die welke geassocieerd werden met de zon (Ra, Horus), werden vaak in bootjes geplaatst omdat de zon op haar reis langs de ecliptica in een Platonisch Jaar (precessie), tweemaal een veerboot nodig heeft om de Melkweg over te steken. Het feit dat deze drie symbolen, Ankh, Djed pilaar en achtpuntig kruis samen voorkomen op één artefact is geen toeval en laat zien dat deze drie symbolen bij elkaar horen.

.

Ankh, Djed pilaar en achtpuntig kruis komen samen voor op een amulet.
Rijksmuseum van Oudheden,
Leiden

Horus was de zoon van Osiris en Isis en er wordt gezegd dat zijn naam ‘Horus die regeert met twee ogen’ betekent. Zijn witte rechteroog stelt de zon voor terwijl zijn zwarte rechteroog de maan voorstelt. Horus verloor zijn oog in een gevecht met zijn gemene oom Set, broer van zijn vader Osiris.

Horus wilde wraak nemen op Seth’s moord op zijn vader maar in een gevecht met Seth verloor hij zijn ogen, Seth trok zijn ogen uit zijn kas. De ogen werden begraven en Lotus bloemen groeide later op de plek waar zijn ogen begraven waren. Horus werd uiteindelijk genezen door Hathor. Zouden de ogen van Horus een andere metafoor kunnen zijn voor de kruising van de ecliptica en de Melkweg?

.

Wadjet oog of oog van Horus (replica van een papyrus tekening)

Let of de valk links en de cobra rechts van het oog van Horus. De cobra stelt de ecliptica voor. Het blauwgrijze deel van het oog met de traan onder het oog lijkt sterk op het Ankh symbool. Waarom werd er een traan toegevoegd aan het oog van Horus?

Geprezen zijt gij oog van Horus,
de Ennead van de goden verheugen zich,
wanneer het (het oog van Horus) rijst aan de horizon in het oosten.

Geprezen zijt gij, oh oog van Horus.

(Piramide tekst)

De zon komt alleen op in het oosten op equinoxen, zou het zo kunnen zijn dat de piramide tekst hierboven daarom spreekt van een equinox uitlijning van het ‘oog van Horus’, de ecliptica-Melkweg kruising?

Het ‘oog van Horus’ komen we ook tegen in afbeeldingen van zijn moeder Hathor en daarom werd ook Hathor met het ‘oog van Horus’ geassocieerd. We hebben aangetoond dat Isis-Hathor gelijk gesteld dient te worden aan de kruising van de ecliptica en Melkweg bij het Tweelingen-Stier knooppunt. Bovendien geloofden de Egyptenaren dat het oog van Horus ondersteunde bij de geboorten. Het oog van Horus is daarom waarschijnlijk een andere metafoor voor de ecliptica-Melkweg kruising. In het Dodenboek komt het oog van Horus voor bovenop een pilaar naast de stier met de zonneschijf tussen de hoorns met het oog van Horus.

.

Oog van Horus/Hathor, Dodenboek hoofdstuk 17

De volgende decoratie komt voor op een sarcofaag en bevat een hoop symboliek betreffende de ecliptica-Melkweg kruisingen gecombineerd in één plaatje (zie afbeelding hieronder). Allereerst zien we Horus met de zonnedisk op zijn hoofd gezeten op een troon. Hij staat tweemaal afgebeeld, eenmaal naar het westen kijkend, eenmaal naar het oosten kijkend, de kardinale richtingen die overeenkomen met de equinox zon. Gezeten op zijn troon zou hij de zon op de ecliptica-Melkweg kruising kunnen voorstellen wanneer de zon verblijft in de meest heilige plaats tijdens een precessie cyclus; de zon is zogezegd op zijn troon gezet. Horus staat tweemaal afgebeeld op zijn troon omdat er twee ecliptica-Melkweg kruisingen voorkomen op de Galactische Equator, één is het Boogschutter-Schorpioen knooppunt en één in het Tweelingen-Stier knooppunt. Beide kruisingen komen voor op tegenovergestelde plaatsen op de Galactische Equator en dit feit zou wel eens tot uitdrukking kunnen zijn gebracht door de twee Horusen met de rug tegenover elkaar te zetten. Onder elke troon zien we het oog van Horus, omdat zoals we hierboven hebben aangetoond ook het oog van Horus gezien moet worden als een andere metafoor voor de ecliptica-Melkweg kruising.

In het centrum zien we de mestkever die zowel symbool staat voor de precessie van de zon als ook het Boogschutter-Schorpioen knooppunt. Recht onder de mestkever zien we de gevleugelde versie van Isis. Isis-Hathor dient geassocieerd te worden met de ecliptica-Melkweg kruising bij het Tweelingen-Stier knooppunt.

Tot slot zien we vier Ankhs afgebeeld staan rond de mestkever; de vier Ankhs in deze decoratie stellen hoogst waarschijnlijk het feit voor dat viermaal in een precessie cyclus de zon verblijft op de Melkweg, op een lente-equinox, herfstequinox, zomerzonnewende en winterzonnewende. Deze vier momenten definiëren de vier Grote Galactische Conjuncties in een Platonisch Jaar.

.

Sarcofaag decoratie
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

 

Griekse kruis

Het Griekse kruis is ouder dan het Christelijke kruis en bevat esoterische kennis van de Grote Galactische Conjunctie in het Platonische Jaar. Dit kruis heeft niets van doen met de kruisiging van Christus omdat het in gebruik was lang voordat Christus geboren werd. Het Christendom nam later het kruis van Golgotha over als haar heilige symbool en de associatie van het kruis met de originele symboliek vanuit de oudheid met de Grote Galactische Conjunctie en het Platonische Jaar ging geleidelijk verloren. De Katholieke Kerk heeft er dan ook alles aan gedaan wat in haar vermogen lag om de oorspronkelijk heidense afkomst en betekenis van het kruis uit te roeien, maar sporen van de heidense afkomst van de nieuwe religie van het Vissen tijdperk kan nog steeds terug gevonden worden in gebruiken, symbolen en artefacten van de Kerk. We zullen de kerk kruisen bespreken in de volgende paragraaf en aantonen dat de esoterische kruis -associatie uit de oudheid met het Platonische Jaar niet weg is, maar bewaard is gebleven zelfs binnen de Katholieke Kerk!

.

.

Links: Griekse kruis van Alexander de Grote tussen twee Ankhs.
Rechts: Grieks kruis met het achtpuntige kruis (2 vier puntige kruisen)

Het Griekse zodiak kruis codeert kennis van precessie en de Grote Galactische Conjuncties.

.

Griekse zodiak kruis (Merk het 8 puntige kruis in het centrum op)

Merk op dat er zich een acht-spakige wiel bevindt in het centrum van het Griekse kruis; het is het symbool van de Grote Galactische Conjunctie. Het acht-spakige wiel representeert het wiel van de zodiak met het Aard Kruis (gevormd door de equinoxen en solstitia) en het Galactische Kruis over elkaar heen gelegd. Het is het zodiak wiel dat draait tijdens de precessie cyclus, hiermee het Aard Kruis uitbeeldend dat draait tegen de achtergrond van het stilstaande Galactische Kruis.

Het Griekse kruis bevat de 12 dierenriemtekens van de zodiak, die op een dergelijke manier gerangschikt zijn dat deze de Grote Galactische Conjunctie van het 2012 tijdvlak codeert. Vanuit het centrum van het kruis zien we drie groepen dierenriemtekens in concentrische ringen rond het centrum. In de astrologie worden deze groepen de ‘vaste tekens’, ‘hoofd tekens’ en ‘beweeglijke tekens’. In de zodiak vormen deze drie groepen drie kruisen precies zoals het Griekse kruis door zijn indeling nu ook deze drie groepen als een kruis afbeeldt.

De eerst ring (dichts bij het centrum) bevat de hoofd tekens (van het meest rechtse teken (Ram) tegen de wijzers van de klok in):

     Ring 1

 • Ram
 • Kreeft
 • Weegschaal
 • Steenbok

Deze vier hoofd tekens in de Tropische zodiak definiëren de equinoxen en de solstitia. Volgens definitie bepaalt het ‘eerst punt’ van Ram de lente equinox, het eerste punt in Kreeft de zomerzonnewende, het eerst punt in Weegschaal de herfst equinox en het eerst punt in Steenbok de winterzonnewende.

De tweede ring (in het midden) bevat de vaste tekens (van het eerste teken rechts (Leeuw) tegen de wijzers van de klok in):

     Ring 2

 • Leeuw
 • Schorpioen
 • Waterman
 • Stier

Dit zijn de vier vaste tekens van de zodiak die vanuit de oudheid geassocieerd zijn met het Galactische Kruis. De derde ring bevat de beweeglijke tekens (vanuit het eerst teken rechts (Boogschutter) tegen de wijzers van de klok in)

     Ring 3

 • Boogschutter
 • Vissen
 • Tweelingen
 • Maagd

De tekens van de derde ring (buitenste ring) zijn de tekens waar de kruising van de Melkweg en de ecliptica plaatsvindt. Het Galactische Kruis wordt gedefinieerd door 5° Tweelingen, 5° Vissen, 5° Boogschutter en 5° Maagd in de siderische zodiak.

Merk de slang of Ouroborous (een slang die in zijn eigen start bijt) op in het Griekse kruis. De Ouroborous symboliseert de cyclische aard van tijd in het algemeen en de precessie in het bijzonder. De slang stelt de ecliptica voor, ofwel de baan van de zon tijdens zowel een zonnejaar als een Platonisch Jaar. De Ouroborous verbindt alle tekens in het Griekse zodiak kruis op een specifieke manier omdat de slang van staart tot kop door de tekens loopt in een bepaalde volgorde. Deze volgorde is de volgorde die de zon achterwaarts door de sterrenbeelden doorloopt tijdens een precessie cyclus. Terwijl de zon de tekens van de dierenriem in voorwaartse richting doorloopt tijdens een zonnejaar, doorloopt de zon deze tekens achterwaarts tijdens de precessie cyclus.

De slang verbindt zo de tekens van de Tropische zodiak die geassocieerd worden met de equinoxen/solstitia met de tekens die de knooppunten aangeven van het Galactische Kruis. De equinoxen en solstitia in het Griekse kruis en hun associatie met de Galactische Kruis knooppunten zijn zodanig dat deze de huidige Grote Galactische Conjunctie (tijdvlak 2012) lijken te coderen wanneer geldt dat:
 

 • De zon verblijft in het Vissen-Waterman knooppunt tijdens de lente equinox
 • De zon verblijft in het Tweelingen-Kreeft knooppunt tijdens de zomerzonnewende.
 • De zon verblijft in het Maagd-Leeuw knooppunt tijdens de herfst equinox
 • De zon verblijft in het Boogschutter-Schorpioen knooppunt tijdens de winterzonnewende

Nr

Teken

Ring

Galactische Kruis knooppunt

Zonnewende-Equinox associatie

1

Ram

1

 

Vissen-Waterman

 

lente equinox

12

Vissen

3

11

Waterman

2

10

Steenbok

1

 

Boogschutter-Schorpioen

 

winter zonnewende

9

Boogschutter

3

8

Schorpioen

2

7

Weegschaal

1

 

Maagd-Leeuw

 

herfst equinox

6

Maagd

3

5

Leeuw

2

4

Kreeft

1

 

Tweelingen-Stier

 

zomer zonnewende

3

Tweelingeni

3

2

Stier

2

De Ouroborous van het Griekse kruis verbindt de tekens
 van de dierenriem om een dusdanige manier dat de
Grote Galactische Conjunctie (tijdvlak 2012) gecodeerd is.

Of het Griekse Kruis ook daadwerkelijk bedoeld is de huidige Grote Galactische Conjunctie te coderen kunnen we niet met zekerheid bewijzen want de Ouroborous volgt de te verwachten volgorde van de dierenriemtekens waardoor de drie groepen van de dierenriem automatische gerangschikt worden in de vier tripletten zoals aangeven in de bovenstaande tabel.

 

Kerk kruisen

Katholieke kerken vormen de verzamelplaats voor de parochies en de kerk is het voornaamste symbool van het Katholicisme. Weinig gelovigen zijn zich er bewust van dat deze kerkgebouwen heidense elementen bevat die we terug kunnen traceren naar het oude Egypte. Wanneer een christen het huis van de vader betreedt is het eerste religieuze ritueel dat van hem verwacht wordt het maken van het kruisteken met het heilige wijwater terwijl hij de woorden spreekt

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen’. Waarschijnlijk realiseert de gelovige zich niet dat Amen staat voor Amen-Ra of Amen-Re de zonnegod van het oude Egypte! Ik suggereer dat het kruisteken dat hij slaat staat voor het zodiakkruis en niet het kruis van Christus!

Het heilige wijwater bevindt zich in een font aan de ingang van de kerk onder de toren. Egyptische tempels hadden heilige baden die gebruikt werden voor purificatie of reinheidsrituelen vergelijkbaar met de doop. Volgens de christelijke leer wordt het kind gereinigd tijdens de doop van de zonde begaan door de ouders tijdens de verwekking van het kind.

Het plafond in de ingang (onder de toren) is vaak versierd met het ‘alziende oog van God’. Het ‘alziende oog van God’ is overgenomen van het Egyptische ‘oog van Horus’.

.

.

Links: Oog van Horus. Rechts: Alziende oog van de piramide,
zegel van de Verenigde Staten van Amerika

Het ‘alziende oog’ komt ook voor op de Amerikaanse zegel en op het dollarbiljet boven op sluitsteen van de piramide! De stichters van de VS waren vrijmetselaren die de betekenis van deze oude Egyptische symbolen goed begrepen.

De kerktoren heeft ook een relatie met het oude Egyptische gebruik om obelisken op te richten als tekens van zonaanbidding en toewijding aan de zonnegod Amen-Ra. Zowel in vorm als in lengte hebben de kerktoren en de obelisk veel gemeen verklaart waarom de kerktoren een spits gegeven werd die de piramide top van de obelisk weerspiegelt. De oudste gotische kathedralen (Chartres) werden ook voorzien van piramideachtige spitsen zoals de twaalfde-eeuwse zuid-torenspits.

Boven op de torenspits vinden we de windvaan die uitlijnt met de windrichting. Er is een vast kruis dat uitgelijnd is met de kardinale richtingen waardoor de windrichting bepaald kan worden. Veel kerken hebben windvanen met achtpuntige kruisen. In veel gevallen bestaan de kruisen uit twee afzonderlijke vierpuntige kruisen die over elkaar heen gelegd zijn. Men zou kunnen beargumenteren dat deze achtpuntige kruisen de vier kardinale richtingen aangeeft inclusief de richtingen er tussen in (NNO, NNW, ZZO, ZZW) maar ik stel dat de windvaan wel eens een diepere esoterische betekenis zou kunnen hebben. Geplaatst bovenop een torenspits (die een gigantische zon aanbiddende obelisk voorstelt) laat de windvaan zien hoe de solstitium as en de equinox as (de haan) kan draaien tegen de achtergrond van een vast kruis (het kruis van de kardinale richtingen). Het is een metafoor voor de rotatie van het Aard Kruis tegen de achtergrond van het Galactische Kruis. De windvaan staat esoterisch ook voor uitlijning, de uitlijning van de vaan op de wind.

.

.

.

.

Windvanen boven op kerken, geen van hen zijn erg praktische omdat ze verticaal geplaatst zijn. Degene rechts is de enige echte windvaan! Merk op dat de ‘windvanen’ samengesteld zijn uit twee verschillende vierpuntige kruisen die over elkaar heen gelegd zijn!

In het Vaticaan wordt het begrip van deze twee kruisen op een zeer overtuigende wijze tentoongesteld. Op het Sint-Pietersplein treffen we de obelisk aan in het centrum van het plein. Rond de obelisk treffen we twee cirkels aan. De binnenste cirkel heeft een vierpuntig kruis. De buitenste cirkel bevat een achtpuntig kruis. Op het Sint-Pietersplein stelt de obelisk in het centrum de zon voor. Het ronddraaiende Aard Kruis (binnenste cirkel) wordt hier afgebeeld tegen de achtergrond van het achtpuntige kruis. De buitenste cirkel stelt daarom de overlapping van het Aard Kruis en het Galactische Kruis voor.
 
De lijnen van het kruis zijn gemaakt van marmer temidden van de klinkers op het plein. In 1817 zijn er ronde stenen ingelegd om de punt van de schaduw van de obelisk tijdens het middaguur aan te geven waardoor de obelisk een gigantische zonnewijzer gnomon wordt. Hierbij komt dat het Sint-Pietersplein perfect uitgelijnd is op de kardinale richtingen.

.

 

.

.

Boven: De perfecte uitlijning van het Sint-Pietersplein op de kardinale richtingen.
Onder: Het achtpuntige kruis van het Sint-Pietersplein, de obelisk is een heidens teken van zonaanbidding. Er is een vierpuntig kruis in de binnenste cirkel en een achtpuntig kruis in de buitenste cirkel,
de obelisk stelt de zon voor

Wanneer de paus het publiek zijn zegen geeft op het Sint-Pietersplein tijdens de ochtenddienst op Pasen, dan staart hij recht in de equinox zon die precies in het oosten opkomt. De viering van Pasen wordt geassocieerd met de lente equinox en dit gebruik heeft heidense wortels. Deze wortels kunnen we terugvinden in de oude Babylonische mythen over de godin Ishtar (uitgesproken als het engelse Easter = Pasen) zoals we al eerder hebben laten zien in dit artikel. Ishtar kan in verband gebracht worden met de Babylonische kennis van de precessie van de equinoxen en haar associatie met het achtpuntige kruis (Shamash).

.

.

Paus Paulus II spreekt het publiek toe op Pasen 6 dagen na de lente equinox op 27 maart 2005 terwijl hij recht in de equinox zon kijkt. Het paleis is versierd met achtpuntige kruisen die geassocieerd worden met Ishtar en Shamash uit het oude Babylon.

Tijdens de dienst in het Vaticaan draagt de paus zijn stola met achtpuntige kruisen. De achtpuntige kruisen op zijn stola zijn twee verschillende vierpuntige kruisen die over elkaar heen gelegd zijn! Het paleis van waaruit hij spreekt is verder versierd met achtpuntige kruisen.

.

 

.

 

.

De achtpuntige kruisen op de pauselijke stola bestaan uit twee verschillende vierpuntige kruisen over elkaar heen gelegd! Rechts zien we paus Benedictus XVI die het Urbi Et Orbi uitspreekt. Men vraagt zich af wie hij nu eigenlijk verwelkomt tijdens het paasfeest terwijl hij de equinox zon aanschouwt waarbij zijn gespreide armen het zodiakkruis vormen? Let op de kruisen op zijn stola.

Het wapen van de Heilige Stoel heeft weinig van doen met het kruis waaraan Jezus gestorven is, het echte christelijke kruis. Merk op dat er sprake is van twee kruisen op twee sleutels. De sleutels zelf vormen samen ook weer een kruis.

  .
Wapen van de Heilige Stoel

In christelijke kerken vinden we een overvloed aan van voorbeelden van achtpuntige kruisen in glas in lood ramen en vloertegels en in bijna alle gevallen bestaan deze kruisen uit twee verschillende vier puntige kruisen!

.

.

.

.

.

.

.

.

Impressie van achtpuntige kruisen gefotografeerd in Franse kerken, een van deze kerken was Eglise Ste Croix (Saint Gilles Croix de Vie)

Wat doen al deze vreemde vier en achtpuntige kruisen in christelijke kerken die in het geheel niet lijken op de het originele kruis waaraan Christus gestorven is?

.

Kruis van Golgotha
Het enige echte christelijke kruis

 

Kathedraal van Chartres

Een van de oudste gotische kathedralen die gebouwd zijn in Frankrijk is de kathedraal van Chartres. De Kathedraal van Chartres is gebouwd tussen 1194 en
1220 en de initiatiefnemer tot de snelle bouw van dit gigantische architectonische meesterwerk was de lokale bisschop Renauld. Een gemeenschap van minder dan 10.000 mensen slaagden erin om de kathedraal te financieren en te bouwen.

Naar verluid zouden de Tempeliers hulp geboden hebben in zowel de financiering als de constructie van deze kathedraal en dit zou kunnen verklaren waarom er zo veel pracht en praal alsook heilige geometrie terug te vinden is in het ontwerp van deze kerk.

Er zijn vele boeken geschreven over de mysteriën van deze kathedraal. Meest verbluffend echter is te constateren dat deze kerk ook een geheim bewaard over het ‘Einde der Tijden’.

Op de eerste plaats in de kathedraal uitgelijnd op de zomerzonnewende zon. De hoofdas van de kathedraal is 47° naar the noordoosten gericht en lijnt daarom perfect uit met de zomerzonnewende as. Op het zomersolstitium valt de zon door een raam ‘Saint Appollinaire’ genaamd, waarop de Griekse zonnegod Apollo afgebeeld staat, precies op een ijzeren nagel die in steen uitgezet is op de vloer van de kathedraal.

.

Zomerzonnewende zon kathedraal van Chartres

De kathedraal bevat ook een zodiak, niet erg toepasselijk voor een kerk omdat astrologie in de ogen van christenen een kwalijk heidens bijgeloof is. De zodiak lijkt iets belangrijks te vertellen want het is geen gewone zodiak.

.

Zodiak kathedraal van Chartres, de zodiak bevat twee cirkels
die elkaar snijden en een Vesica Pisces vormen.

De zodiak bevat twee cirkels die elkaar snijden en zo een Vesica Pisces vormen. Een Vesica Pisces is een belangrijk symbool uit de oudheid dat later overgenomen werd door de christenen om Christus uit te beelden. Christenen gebruiken dit symbool vandaag de dag als bumper stickers op hun auto’s. Vesica Pisces betekent blaas van de vis. Wanneer het symbool verticaal afgebeeld wordt, wordt het ook geassocieerd met geboorte omdat de vorm het vrouwelijke geboorte kanaal voorstelt en in de oudheid werd gezien als de vagina van een godin. In christelijke kunstuitingen vinden we Christus vaak afgebeeld in een verticale Vesica Pisces.

.

.

      Vesica Pisces

Symbool van het christendom

Vesica Pisces, symbool van de vis en geboorte

Het christendom is natuurlijk de nieuwe religie van ons huidige tijdperk, het Vissen tijdperk. Wanneer we de Vesica Pisces in de zodiak van Chartres nader bestuderen, ontdekken we iets interessants. De intersectie van de Vesica Pisces lijnt uit met de Vissen-Maagd as van de zodiak. Het verteld ons dat de Vesica Pisces geassocieerd dient te worden met Vissen en bovendien dient het geassocieerd te worden met geboorte. Het zou de geboorte van Christus kunnen voorstellen aan het begin van het Vissen tijdperk, maar dit is nauwelijks een geheim. Het is geen toeval dat Jezus geboren is uit een maagd omdat Vissen en Maagd tegenovergestelde tekens zijn in de zodiak. Ze worden met elkaar verbonden door het symbool van geboorte de Vesica Pisces in de zodiak van Chartres! Omdat de geboorte van Jezus geen groot geheim is, probeert de zodiak van Chartres waarschijnlijk een andere geboorte te symboliseren in het tijdperk Vissen, een geboorte die erg belangrijk is.

Er vind één andere astronomische geboorte plaats tijdens het Vissen tijdperk rond het tijdvlak 2012 en dat is de geboorte van de zon in de precessie cyclus op het Galactische Kruis. Het betekent het begin van een nieuwe precessie cyclus. Zou het zo kunnen zijn dat de zodiak van Chartres bedoelt deze gebeurtenis, een Grote Galactische Conjunctie, vast te leggen?

In de jaren 1978-2017 op de equinoxen lijnt de 5° Vissen - 5° Maagd as (siderische zodiak) uit met het Galactische Kruis terwijl de op de solstitia de
5° Tweelingen - 5° Boogschutter as (siderische zodiak) uitlijnt met het Galactische Kruis. We vinden deze assen symbolisch in de zodiak van Chartres en ze worden gerepresenteerd door de Vesica Pisces!

.

Chartres Zodiak. De as van de Vesica Pisces valt samen met een as van het
Galactische Kruis tijdens de huidige Grote Galactische Conjunctie tijdvlak 2012!

Indien het zodiakkruis de zomerzonnewende Galactische Uitlijning codeert die plaatsvindt tussen 1978-2017 dan zouden we ook aanwijzingen moeten vinden over het belang van de zomerzonnewende in deze zodiak. Het witte kruis hierboven zegt op zichzelf niet zo veel.

Indien we de tekens van de zodiak vervangen voor de kardinale richtingen zodat Stier vervangen wordt door het noorden, Schorpioen door het zuiden en Leeuw en Waterman door respectievelijk het westen en het oosten, dan ontdekken we nieuwe dingen. De zon staat nu afgebeeld op precies de goede plaats namelijk in de rechter bovenhoek die overeenkomt met het noordoosten, de richting van de zomerzonnewende zonsopkomst. Bovendien vinden we in het zuidwesten van de zodiak een markeerpunt die wel eens het markeerpunt van de zomerzonnewende as zou kunnen vormen. We herinneren eraan dat de kathedraal zelf ook uitgelijnd staat op de zomerzonnewende zon!

Merk op dat een lijn de zon verbindt met het centrum van de zodiak. Deze lijn verbindt de zon met de geboorteplaats van de zon en wel binnenin de Vesica Pisces (het vrouwelijke geboortekanaal) en op het Galactische kruis! De Vesica Pisces in dit geval suggereert de geboorte van de zon tijdens het zomersolstitium

Er is slechts één gebeurtenis in het Vissen tijdperk dat zich kwalificeert voor dit kosmische gebeuren en dat is de zomerzonnewende Galactische Uitlijning in het 2012 tijdvlak!

.

De zodiak codeert ook de zomerzonnewende. De zomerzonnewende zon staat afgebeeld in het noordoosten (zonsopkomst). Er is een additionele markering aangebracht in de zuidwestelijke regio van de zodiak die uitlijnt met de as van de Vesica Pisces. Hierboven is hij vergroot afgebeeld linksonder in de hoek.

De zodiak van Chartres is niet de enige manier waarop de Tempeliers het belang van de zomerzonnewende Galactische Uitlijning vastgelegd hebben. Er is een additionele aanwijzing die perfect past in het plaatje en hetzelfde symbool gebruikt, namelijk de Vesica Pisces.

De kathedraal van Chartres staat bekend om zijn zwarte Madonna verering. De zwarte Madonna treffen we aan in de naaf van de kerk in de vorm van een Vesica Pisces. De zwarte Madonna heeft weinig te maken met het christendom omdat ze de heidense Egyptische godin Isis uitbeeldt. In haar armen houdt ze niet Jezus vast maar haar onbevlekt ontvangen zoon, de zonnegod Horus!

 

..

Links: Zwarte Madonna te Chartres.
Rechts: de ‘Onze Lieve Vrouw van de Pilaar’ temidden van achtpuntige kruisen

Merk op dat de ‘maagd Maria’ geplaatst is op een pilaar (de Melkweg). De oorsprong van dit gebruik om de maagd Maria op een pilaar te plaatsen stamt af van de legende van ‘Onze Lieve Vrouw van de Pilaar’. De legende verhaalt over de verschijning van de maagd Maria aan de apostel Jacobus in de begindagen van het christendom bovenop een kolom of pilaar gedragen door engelen.

‘Onze Lieve Vrouw op de Pilaar’ vinden we terug in verschillende katholieke kerken over de wereld (in Zaragoza in Spanje bijvoorbeeld) maar hier in Chartres vinden we een ‘heidense’ versie ervan omdat de Tempeliers een boodschap over de oorsprong en ware betekenis van deze legende wilden overbrengen.

In een vrijmetselaars ‘Traceer Bord’ (zie het plaatje hieronder) vinden we een afbeelding van Maria’s onbevlekte ontvangenis door de Heilige Geest. Ze is in een Vesica Pisces vlakbij een pilaar geplaatst terwijl het alziende oog (Horus) over haar waakt. De Vesica Pisces is geplaatst tussen de twee vrijmetselaars pilaren terwijl er rook opstijgt langs de pilaren afkomstig van het verbranden van wierook. De pilaren zijn vrijmetselaars symbolen voor de Melkweg! Voor een uitgebreide uitleg over de pilaar-Melkweg associatie verwijs ik naar het artikel ‘Vrijmetselaar openbaringen’. In dit artikel heb ik de Galactische Uitlijning gedecodeerd van het Traceer Bord zoals deze vastgelegd zijn door de Schotse Rite der Vrijmetselaren die afstammen van de Tempeliers.

Het Traceer Bord en ‘Onze Lieve Vrouw op de Pilaar’ in Chartres drukken beiden hetzelfde idee uit. De onbevlekte conceptie van Horus vlakbij de pilaren op het Traceer Bord en Horus in de armen van zijn maagdelijke moeder Isis boven op een pilaar (Melkweg) in Chartres komen beide voor in de Vesica Pisces en ze representeren de geboorte van de zon op de Melkweg!

Merk op dat de Vesica Pisces in Chartres versierd is met zeven rode lampen (de bovenste lamp is niet zichtbaar in het plaatje), deze stellen de Pleiaden voor, de zon staat dicht bij de Pleiaden tijdens het zomersolstitium in het 2012 tijdvlak. De Pleiaden komen ook voor in het Traceer Bord van de Schotse Rite der Vrijmetselaren en wordt geassocieerd met de zomerzonnewende Galactische Uitlijning (zie plaatje hierboven).

Laurence Gardner schrijft in zijn boek ‘Lost Secrets of the Sacred Ark ‘, dat de Tempeliers de Ark des Verbonds die ze gevonden hadden in Salomo’s tempel in Jeruzalem naar Chartres hebben overgebracht en deze begraven hebben onder het raadselachtige labyrint. Indien de Ark des Verbonds inderdaad geen artefact is maar oude kennis zoals ik beredeneerd heb in mijn artikel ‘Vrijmetselaar Openbaringen’, dan lijkt het erop dat dit geheim inderdaad begraven ligt in Chartres als de zomerzonnewende Galactische Uitlijning die gecodeerd is in de kathedraal van Chartres.

.

.

Links: Traceer Bord codeert zowel de zomer en de winterzonnewende Galactische Uitlijning,
de zeven sterren rechts stellen de Pleiaden voor.

Rechts: Traceer Bord met de onbevlekte ontvangenis van Maria. Maria staat naast de pilaar en verblijft in een Vesica Pisces. Boven haar zien we het Alziende Oog (dat het oog van Horus nabootst). Het Traceer Bord symboliseert de geboorte van de zonnegod Horus op de Melkweg.

In de christelijke kunst vinden we voorbeelden terug waarop Christus afgebeeld is in een Vesica Pisces. In de Duitse Codex Bruchsal bijvoorbeeld verschijnt Christus in een Vesica Pisces samen met de vier tekens van de zodiak, Stier, Waterman, Schorpioen en Leeuw! (Schorpioen staat afgebeeld als de arend, het zijn uitwisselbare tekens). Zie het plaatje hierboven!

.

.

.

Jezus in de Vesica Pisces (Codex Bruchsal) met de vier tekens van het Galactische Kruis, linksboven (Waterman), rechtsboven (Schorpioen alias de arend), rechtsonder (Stier), linksonder (Leeuw). In het midden wordt nog een ander voorbeeld gegeven. Rechts zien we een Griekse versie met de Vesica Pisces, de vier Cherubijnen en de slang die in zijn eigen staart bijt (de ecliptica voorstellend)

Ook in de kathedraal van Chartres in het centrum van de westelijke Koningsportaal net boven de ingang vinden we Jezus afgebeeld in de Vesica Pisces. Hij wordt geflankeerd door de vier cherubijnen rondom de Vesica Pisces. De vier beesten van de Apocalyps genoemd in de Openbaringen van Johannes staan gelijk aan de vier belangrijkste apostelen van de vier canonieke boeken van de bijbel, het beest met het menselijke gezicht komt overeen met Matheus (Waterman), de leeuw met Marcus (Leeuw), de os met Lucas (Stier) en de arend met Johannes (Schorpioen).

.

Chartres westelijk Koningsportaal

De zodiak van Chartres is erg belangrijk want het laat ons zien dat de Tempeliers begrepen dat de ‘Nieuwe Tijd’ of het ‘Einde der Tijden’ zou aanbreken wanneer het Aard Kruis uitlijnt met het Galactische Kruis in het Vissen tijdperk en niet zoals vaak gedacht wordt bij het dagen de lente equinox in Waterman!

 

Ark des Verbonds

De Tempeliers op hun kruistochten naar Jeruzalem ontdekten iets in de Tempel van Jeruzalem dat hen na hun terugkomst in Frankrijk bijzonder rijk en machtig maakte. De geheimen die ze mee terugbrachten blijven een raadsel, of het hier om een heus artefact ging, kennis of een echte schat heeft tot wilde speculaties geleid. De tempel van Jeruzalem werd gebouwd door Salomo in 957 v.Chr. De tempel verving het tabernakel van Mozes. Het tabernakel van Mozes zo wordt algemeen aangenomen is zijn tent, maar het Hebreeuwse woord voor tabernakel is Mishkan wat goddelijke verblijfplaats betekent en eerder lijkt te verwijzen naar een hemelse verblijfplaats dan naar de tent van Mozes die hij gebruikte tijdens zijn uittocht uit Egypte.

Algemeen wordt aangenomen dat de Tempeliers de Ark des Verbonds, dat de Tien Geboden bevatte die Mozes ontving van God op de berg Sinaï, teruggevonden hebben. De Tien Gebonden werden opgeborgen in de Ark en werden later overgebracht naar de tempel van Jeruzalem. De Ark des Verbonds werd gebouwd volgens Gods aanwijzingen verwoord in het boek Exodus hoofdstuk 25.

.

Ark des Verbonds

Exodus 25:8-9
8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.
9 Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.
De Ark werd gebouwd volgens het model van het tabernakel, het tabernakel was zeer waarschijnlijk niet Mozes zijn tent maar een hemelse plaats, de verblijfplaats van God.

Exodus 25:12-15
12 En giet voor haar vier gouden ringen, en zet die aan haar vier hoeken, alzo dat twee ringen op de ene zijde derzelve zijn, en twee ringen op haar andere zijde.
13 En maak handbomen van sittimhout, en overtrek ze met goud.
14 En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede drage.
15 De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn; zij zullen er niet uitgetogen worden.

Zouden de vier ringen staan voor de vier Galactische Uitlijningen, denk aan het Ankh symbool. De Ankh bestaat uit een ring op een stok. Zijn de ringen en de stok van de Ark des Verbonds metaforen voor de zon op de Galactische Equator? De ringen werden op de vier hoekpunten van de Ark geplaatst, de vier einden van het Galactische Kruis? De zon verblijft op de Galactische Equator gedurende de precessie cyclus op twee tegenover elkaar liggende solstitia (2 ringen en een stok) en twee tegenover elkaar liggende equinoxen (2 ringen en een stok).

 Exodus 25:17-20
17 Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud; twee ellen en een halve zal deszelfs lengte zijn, en anderhalve el deszelfs breedte.
18 Gij zult ook twee cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels.
19 En maak u een cherub uit het ene einde aan deze zijde, en den anderen cherub uit het andere einde aan gene zijde; uit het verzoendeksel zult gijlieden de cherubim maken, uit de beide einden van hetzelve.
20 En de cherubim zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel; en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn; de aangezichten der cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn.

God wil dat Mozes een zetel maakt boven op de Ark des Verbonds geflankeerd door twee gevleugelde Cherubijnen. De twee Cherubijnen dienen tegenover elkaar geplaatst te worden net zoals de dierenriemtekens die gelijk staan aan de Galactische Equator, Stier en Schorpioen (Arend) elkaar aan kijken. De Cherubijnen werden voorzien met de vleugels van de arend.

Exodus 25:22
22
En aldaar zal Ik bij u komen, en Ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles, wat Ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls.

En dit is waar God zal gaan zitten op de Ark temidden van de Cherubijnen. Begrepen de Tempeliers misschien dat de Ark des Verbonds de Grote Galactische Conjuncties zou kunnen representeren? Was dit hun Heilige Graal?

Voor verdere verbanden tussen het bijbelse verhaal van de uittocht van Mozes en de associatie met de Grote Galactische Conjuncties, verwijs ik naar mijn artikel ‘Vrijmetselaar Openbaringen’. In het artikel leg ik uit dat Mozes zijn ontmoeting met God op de berg Sinaï een Galactische Uitlijning codeert, Mozes stelt de zomerzonnewende zon voor en de berg Sinaï stelt de Melkweg voor!

Deze associatie van Mozes met de zomerzonnewende zon stamt af van de Schotse Rite der Vrijmetselaren.

Exodus 25:37
37 Gij zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doen lichten aan zijn zijden.

Verwijzen de zeven lampen naar de zeven sterren van de Pleiaden? Denk ook aan de zeven lampen boven de Zwart Madonna in de kathedraal van Chartres! De Ark des Verbonds werd op God’s gezag gebouwd om het patroon vast te leggen dat Mozes getoond werd op de berg.

Exodus 25:40
40 Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is.

Was dit patroon misschien het achtpuntige kruis?

 

Tempeliers en de vrijmetselarij

De Tempeliers vluchtte van Frankrijk naar Schotland nadat paus Clemens V opdracht gegeven had voor hun arrestatie op vrijdag de dertiende 1307. De poging van de paus om de Tempeliers uit te roeien mislukte en zij gingen ondergronds in Schotland gesteund door Robbert the Bruce. De schatten van de Tempeliers werden aan boord van schepen gebracht die vanuit de haven van La Rochelle naar Schotland voeren. Er wordt gesuggereerd dat de Ark des Verbonds uiteindelijk begraven zou liggen in Rosslyn Chapel gebouwd door Sir William St. Sinclair in1456.

De aankomst van de Tempeliers in Schotland was het begin van een nieuwe tak van de vrijmetselarij in Schotland, de Schotse Rite der Vrijmetselaren die de directe afstammelingen van de Tempeliers zijn.

Aanwijzingen dat de Tempeliers de Grote Galactische Conjunctie begrepen die zich zou voordoen aan het ‘Einde der Tijden’ vinden we terug in de artefacten van de Tempeliers en Schotse Rite der Vrijmetselaren. Ten eerste gebruikten de Tempeliers tijdens hun kruistochten naar het Heilige Land verschillende vlaggen die allen van kruisen voorzien. Deze kruisen bestonden uit zowel vier als achtpuntige kruisen. De ridders droegen witte gewaden met een rood kruis samen met een witte mantel, terwijl de sergeanten een zwarte tenue droegen met een rood kruis zowel voor als achter op hun rug samen met een zwarte of bruine mantel.

 

.       .         

Tempeliers kruisen

Er zijn meer aanwijzingen dat de Tempeliers deze kruisen kennelijk belangrijk vonden. Wanneer we bijvoorbeeld naar het Traceer Bord van de Tempeliers hieronder kijken, dan zien we dat er drie kruisen afgebeeld staan. Het zijn twee heel verschillende kruisen links en rechts met een klassiek Golgotha kruis in het midden.

De kelk in het centrum verteld ons dat we hier te maken hebben met de Heilige Graal van de Tempeliers. De schedel en kruisbeenderen en de gekruiste degens suggereren tevens de importantie van de kruisen.

.

Traceer Bord van de Tempeliers

Exact dezelfde symbolen van hun Traceer Bord zien we ook terug in hun wapen (zie plaatje hieronder) echter dit keer laten ze meer zien van hun begrip van deze kruisen. Er is een achtpuntig kruis (degens en kruis met inscripties) samen met een vierpuntig kruis (kruis van Golgotha) in het midden. Merk op dat twee verschillende vierpuntige kruisen gebruikt zijn in het achtpuntige kruis. Dit zijn sterke associaties met de Grote Galactische Conjunctie waar het achtpuntige kruis een vierpuntig kruis wordt aan het ‘Einde der Tijden’ wanneer de zonnegod (Christus, Horus) herboren wordt op het kruis.

.

.

Wapen van de Tempeliers

De vrijmetselarij kent 33 graden en bij elke graad wordt een vrijmetselaar geïnitieerd in diepere en donkere geheimen van het broederschap. De ‘Koninklijke Boog der Vrijmetselarij’ (eng: Royal Arch) is de eerste graad van een meester vrijmetselaar van de Yorkse Rite.

Het Traceer Bord van de ‘Koninklijke Boog der Vrijmetselarij’ is bijzonder interessant. In het Traceer Bord (zie plaatje hieronder) zien we de twee pilaren met de dierenriemtekens op de boog. Van links naar rechts lopen de tekens van Ram naar Maagd met Kreeft als centraal teken. De steen met het teken Kreeft wordt de sluitsteen genoemd van de boog en komt overeen met het teken van de zomerzonnewende in de tropische zodiak. Onder de sluitsteen zien we de 7 sterren van de Pleiaden.

.

 

 

 

.

Traceer Bord van de ‘Koninklijke Boog der Vrijmetselarij’
Links: Zomerzonnewende zon in Kreeft vlakbij de Pleiaden,
Merk ook het enkelvoudige X kruis op op de onderste steen!
Rechts:Koninklijke Boog met achtpuntig kruis
afgebeeld onder de sluitsteen!

De boog drukt het belang uit van de zomerzonnewende zon bij de Pleiaden uit!

Links zien we de zon terwijl rechts de wassende maan afgebeeld staat binnenin de zon! De wassende maan staat voor een zon-maan conjunctie. In dit geval echter staat deze conjunctie symbool voor de conjunctie van de zon op het zomersolstitium. Beide zonnen staan boven de pilaren. Deze pilaren stellen de Melkweg voor en de beoogde conjunctie van de zomerzonnewende zon is dan ook de conjunctie van de zon met de Melkweg.

Het schild onder de sluitsteen geeft nog een andere aanwijzing weg die erg belangrijk is; het bevat de volgende tekens van de zodiak: Stier, Waterman, Schorpioen (Arend) en Leeuw, de tekens dus van het Galactische Kruis.

Terwijl de boog van het Traceer Bord het Aard Kruis weerspiegelt, weerspiegelt het schild onder de boog het Galactische Kruis! Merk op dat exact dezelfde dierenriemtekens gebruikt zijn in dit Traceer Bord voor het Aard Kruis en het Galactische Kruis als de tekens die gebruikt zijn in de ronde zodiak van Dendera.

De Koninklijke Boog imiteert exact het Aard Kruis en Galactische Kruis van de ronde zodiak van Dendera!

De Koninklijke Boog is intrinsiek verbonden met de Ark des Verbonds; de Schotse Rite der Vrijmetselaren als de afstammelingen van de Tempeliers ontvingen hun kennis en wijsheid door de ontdekking van de Ark des Verbonds door de Tempeliers.

.

Ark des Verbonds onder de Koninklijke Boog

De Tempeliers vormen niet het enige broederschap dat kennis had van de Grote Galactische Conjunctie. Het Aard Kruis en het Galactische Kruis komen ook voor in het ‘Rozenkruis’ van de Rozenkruisers. Het lijkt erop dat de Rozenkruisers net als de Tempeliers ingewijd waren in de geheimen van Salomo’s tempel en haar associatie met de Grote Galactische Conjuncties.

Rozenkruis van de Rozenkruisers, twee vierpuntige kruisen (INRI cross) en gekleurde
kruis van Golgotha over elkaar heen gelegd. In het midden vinden we nogmaals een achtpuntig kruis.

Rozenkruisers leggen uit dat het kruis een verscheidenheid aan kennis bevat over de Kabbala en de Hermetica zoals o.a. numerologie, astrologie en alchemie, maar zoals met alle geheime genootschappen worden de ware esoterische geheimen nooit bloot gegeven. Dus laten we het kruis eens nader bekijken en de aanwijzingen gebruiken van de Rozenkruisers m.b.t.de exoterische aspecten van het kruis.

In het centrum vinden we een klein Rozenkruis; merk op dat het gele Golgotha Kruis in het centrum een blauw kruis heeft wat er overheen gelegd is. Dit achtpuntige kruis is het binnenste Rozenkruis van een grotere roos met 22 bloemblaadjes gegroepeerd rondom de binnenste roos in groepen van drie ringen met 3, 7 en 12 blaadjes. De bloemblaadjes bevatten de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet onderverdeeld in drie groepen. Het uiteinde van de armen van het kruis bevat een triplet waarbij ieder segment één van de drie alchemische principes kent: zwavel, zout en kwik. In ‘A Brief Study of the Rose Cross Symbol’ door Thomas D. Worrel legt hij uit hoe deze drie elementen op de vier armen verwijzen naar de 12 tekens van de dierenriem. Er zijn vier pentagrammen en één hexagram getekend op het kruis. Het hexagram beeldt de planeten van ons zonnestelsel uit, maar het pentagram is veel interessanter:

.

Rozenkruis pentagram (komt vier maal voor)

In het pentagram merken we het 8 spaaks wiel op bovenaan het hexagram. Met de wijzers van de klok mee van links naar rechts zien we de astronomische tekens Waterman, de Arend (Schorpioen), Leeuw en Stier. De pentagram verbindt het acht spaaks wiel (achtpuntig kruis) met de vier tekens van de dierenriem die geassocieerd worden met het Galactische Kruis.  Hier vinden we dan ook de werkelijke betekenis van de vier en achtpuntige kruisen van het Rozenkruis; het Rozenkruis is een symbool voor de Grote Galactische Conjunctie!

Er zijn echter meer aanwijzingen die tot dezelfde conclusie leiden. De witte stralen met daarop de letters I.N.R.I. vormen wederom een vierpuntig kruis dat over het Golgotha kruisdeel van het Rozenkruis gelegd is. I.N.R.I. is de inscriptie bovenaan het kruis van Golgotha waarin Jezus van Nazareth gekruisigd is en deze Romeinse letters staan voor Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus van Nazareth, koning der Joden). Thomas D. Worrel legt uit dat er esoterische associaties kleven aan deze letters. Naast de R zien we een cirkel en een punt welke staan voor de zon. Naast de straal met de letter R zien we de letters O en X op de twee kleinere witte stralen.

De R welke staat voor Rex (koning) en in combinatie met het zonneteken representeert het de zonnekoning of de zonnegod. De letters O en X die de zonnegod vergezellen staan voor het engelse word OX of stier en deze letters stellen dan ook het sterrenbeeld Stier voor.

Aan de ander zijde vlakbij de letter N vinden we het astrologische teken van Schorpioen samen met de letters V en A. We herinneren eraan dat in het pentagram Schorpioen, één van de vier tekens van het Galactische Kruis vervangen is door de Arend. De Arend stelt het sterrenbeeld Arend voor ofwel Aquila (Latijnse naam) dat op de Melkweg staat vlakbij Boogschutter en Schorpioen waar de Melkweg en de ecliptica elkaar snijden. De Romeinen kenden dit sterrenbeeld ook onder de naam Vultur Volans. Dit verklaard de letters V en A die voorkomen op de witte stralen vlakbij de letter N die geassocieerd is met Schorpioen, V staat voor Vultur Volans en A voor Aquila. De R-N as van het I.N.R.I kruis stelt daarom de Galactische Equator voor, lopende van het Boogschutter-Schorpioen knooppunt tot aan het Tweelingen-Stier knooppunt; het is één van de assen van het Galactische Kruis. Het zonnesymbool op de straal met de letter R duidt het belang aan van de zon op de Galactische Equator omdat dit de verblijfplaats van de zon is tijdens de solstitia in het 2012 tijdvlak.

De witte stralen met de letter I bevatten het astrologische teken Maagd. Volgens Thomas D. Worrel staat de I voor Isis, de maagdelijke moeder van de zonnegod Horus. Ook de letters L.V.X. vinden we op de witte stralen van het kruis. L.V.X. betekent Lux ofwel licht en staat voor het Licht van het Kruis. De I.N.R.I./L.V.X. transformatie zou symbool staan voor het openen van de kluis van Christian Rosenkreutz (1378-1484), de oprichter van de Rozenkruisers. Dus deze letter combinaties zijn zeer belangrijk voor het doorgronden van de mysteries van het Rozenkruis.
 
Thomas D. Worrel legt uit dat de letters L.V.X. onderdeel uitmaken van kruisen. Ik zou eraan toe willen voegen dat deze kruisen uit twee verschillende vierpuntige kruisen bestaan (+ en X) en dat wanneer deze over elkaar heen gelegd worden een achtpuntig kruis ontstaat:

.

Ik geloof dat de analogie tussen Isis en Maria bewust bedoeld is door de Rozenkruisers die het Rozenkruis ontworpen hebben. Isis wordt geassocieerd met Maagd op het Rozenkruis welke het tegenovergestelde teken is van Vissen, het geboorte teken van Christus. We herinneren eraan dat we dezelfde symboliek aantroffen in de zodiak van de kathedraal van Chartres waar deze esoterische connectie tussen de geboorte van Jezus in Vissen en het sterrenbeeld Maagd van de maagdelijke moeder Maria gemaakt werd d.m.v. de Vesica Pisces (geboorte symbool) dat beiden sterrenbeelden verbind.

Het lijkt erop dat het Rozenkruis ook de analogie trekt tussen Jezus van Nazareth en Horus de zonnegod. Ik ben van mening dat het kruis de ware betekenis onthult van de wederkomst van Christus (I.N.R.I) aan het Einde der Tijden wanneer de zonnegod Horus (L.V.X.) wedergeboren wordt op het kruis van de zodiak (de zon als het Licht van het Kruis) in de precessie cyclus, de tijd van de Grote Galactische Conjunctie. Deze tijd wordt geassocieerd met transformatie en wederopstanding en de alchemische transformatie van de mens. De zoektocht van de alchemie, de transformatie van lood in goud is een metafoor voor de spirituele transcendentie van de mens van zijn beperkingen van het fysieke vlak om zo verlicht te worden en zich weer te verenigen met het Goddelijke. Op het Rozenkruis vinden we de alchemische elementen kwik (Goddelijk bewustzijn), zwavel (zelf bewustzijn) en zout (onderbewustzijn) die de alchemische transformatie van het menselijke bewustzijn suggereren aan het Einde der Tijden.

Hier is nog een andere versie van het Rozenkruis waarop de vier Cherubijnen voorkomen in een achtpuntige kruis formatie.

.

Rozenkruis symbool, achtpuntig kruis met de vier Cherubijn tekens van de zodiak die het Galactische Kruis voorstellen. Dit kruis werd naar verluid gedragen door de Drie Wijzen uit het Oosten.
Merk ook de Levensbloem op met acht blaadjes in het centrum.

 

Tarot

De Tarot is van oorsprong een verzameling troefkaarten van het kaartspel, maar deze troefkaarten ontwikkelden zich tot een voorspellende kaartleg methode die te vergelijken valt met de I Ching. De oorsprong van de Tarot is onbekend maar algemeen wordt aangenomen dat het eerste spel kaarten ontstaan is in het noorden van Italië in de 15e eeuw. Tweeëntwintig troefkaarten werden toegevoegd aan de originele uit vier kleuren bestaande stok. Vandaag de dag worden Tarot kaarten hoofdzakelijk gebruikt voor waarzeggerij; dit gebruik is pas begonnen nadat de fransman Antoine Court de Gébelin in 1791 een boek schreef over de Tarot en als eerste een kaartleg methode introduceerde ook wel een kaartlezing genoemd. Gébelin beweerde in zijn boek dat de wortels van de Tarot in Egypte gezocht moeten worden en dat de Tarot de wijsheid en mysteriën van Thoth en Isis bewaart. De 22 troefkaarten zijn onderdeel van de Grote Arcana van de Tarot en worden met de hoofdzaken van het leven geassocieerd. De informatie van deze kaarten is gecodeerd in termen van de astrologie en numerologie.

De Kleine Arcana bestaat uit kaarten die in hoofdzaak verband houden met de alledaagse zaken. Arcana betekent geheimen en de Grote Arcana is dus gerelateerd aan de grotere geheimen van het leven en zoals we zullen aantonen is het grootste geheim van de Tarot dat het het geheim van de Grote Galactische Conjunctie codeert die zich zou voordoen aan het Einde der Tijden op wat het Christendom de Dag des Oordeels noemt.
 
Of de Tarot al dan niet uit Egypte afkomstig is kunnen we niet vaststellen maar het feit is dat de Tarot gehuld is in mystiek en magie en zeker verbanden kent met de vrijmetselarij. Dit zou kunnen verklaren waarom Egyptische occulte kennis van de Grote Galactische Conjunctie terecht is gekomen in de Grote Arcana van de Tarot. Het was de Franse occultist Jean-Baptiste Alliette (bijgenaamd Etteilla) die de eerste esoterische stok ontwierp en hier astrologische attributen en Egyptische motieven aan toevoegde. Aleister Crowley, de uit de 19e eeuw afkomstige occultist ontwierp de Thoth stok en van zijn kaarten wordt gezegd dat deze hoogst esoterische concepten bevat die bekend waren in intieme kringen van de geheime genootschappen. De esoterische attributen van de kaarten zijn verder ontwikkeld door Eliphas Lévi die Etteilla’s stok aanpaste en een Tarot systeem ontwierp wat gebaseerd was op de Kabbala en de Alchemie.

Rond 1910 werd de Tarot in toenemende mate populair door de publicatie van de Rider-Waite-Smith Tarot, een systeem dat nog steeds gebruikt wordt in de Engelstalige landen. Symbolische afbeeldingen werden nu gerelateerd aan de nummers van de kaarten en we zullen aantonen hoe zowel de nummers van de kaarten als de afbeeldingen op de kaarten een belangrijke rol spelen in het ontcijferen van de esoterische kennis achter deze kaarten.

Het is het Rider-Wait-Smith Tarot systeem dat we zullen onderzoeken omdat het kennis bevat van de Grote Galactische Conjuncties. We zijn niet verbaasd deze kennis terug te vinden in deze stok omdat Arthur Edward Waite één van de ontwerpers van de stok een vrijmetselaar was en lid was van de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad. De oprichters van deze magische orde in de late 19e begin 20e eeuw waren Rozenkruisers.

Het belang van zowel de vier als achtpuntige kruisen in de Tarot wordt nog eens onderstreept door het feit dat de meest populaire Tarot kaartlegging het ‘Keltische Kruis’ is waarbij een vierpuntig kruis gevormd wordt door de kaarten in kruisformatie neer te leggen voor de kaartlezing. Ook de Ankh legging (heeft ook associaties met de Grote Galactische Conjunctie, zon op de Melkweg) komt voor.

Ik geloof dat de Tarot het grootte geheim van de cycli van spirituele ontwikkeling van de mens codeert die samenvallen en gesynchroniseerd zijn met de vier Grote Galactische Conjuncties. Deze Grote Galactische Conjuncties definiëren de vier wereldtijdperken van het Platonische Jaar en bepalen de start van deze tijdperken. In het huidige wereldtijdperk is de mens afgedaald in materialisme en heeft hij zijn spirituele connectie met zijn goddelijke bron verloren die hij ooit had in het Gouden Wereldtijdperk. Het bijbelse verhaal van de val uit het paradijs is gerelateerd aan het verval van spiritueel bewustzijn dat gelijk staat aan de overgang van het Gouden Wereldtijdperk naar het IJzeren Wereldtijdperk in het Hindu filosofische systeem. Volgens de Hindu’s heeft de evolutie van het menselijke bewustzijn de transitie doorgemaakt van de Satya Yuga (Gouden Tijdperk) naar de Tetra Yuga (Zilveren tijdperk) en van daaruit naar de Dvapara Yuga (Bronzen tijdperk) en de Kali Yuga (IJzeren tijdperk) waar we ons nu bevinden.

In de Kali Yuga heeft de mens zijn spirituele connectie verloren en kent hij slechts zijn beperkte perceptie van zijn fysieke realiteit die hij als zijn enige realiteit beschouwd. De eerste kaart van de Tarot is kaart nummer 0 en deze wordt de Dwaas genoemd. De Dwaas representeert de huidige mentale toestand van de mens in de Kali Yuga in een patriarchaal gedomineerde wereld waarin de mannelijke energieën en linker brein mentaliteit zoekt naar controle en overheersing over de materialistische rijkdommen.

Merk allereerst op dat de Dwaas in de Raider Waite stok een gewaad draagt dat voorzien is van achtpuntige kruisen (hoewel dit niet duidelijk zichtbaar is). In de laatste kaart, kaart nummer XXI (21) van de Grote Arcana zien we vrouw naakt afgebeeld. Zij stelt het spirituele ontwaken van de mens en terugkeer naar de vrouwelijke wijsheid voor die zijn aanvang zal nemen tijdens de Grote Galactisch Conjunctie wanneer zoals verwacht het verval van de mensheid een omezwaai gaat maken om terug te gaan naar het Gouden Wereldtijdperk. Later meer over deze kaart.

.

Kaart 0, de Dwaas, Raider Waite stok

De belangrijkste kaart van de Raider Waite stok is kaart nummer X (tien). Niet alleen is dit de centrale kaart in de Grote Arcana, het Romeinse nummer X van deze kaart stelt een vierpuntig kruis voor. Het vierpuntige kruis van het getal X stelt de Grote Galactische Conjunctie voor waarbij het achtpuntige kruis van het Galactische Kruis en het Aard Kruis wederom uitlijnen.

.

Kaart X, Het Rad van Fortuin, Raider Waite stok

Merk op dat de centrale schijf die het Rad van Fortuin genoemd wordt bestaat uit twee verschillende vierpuntige kruisen die over elkaar heen gelegd zijn. Het kruis met de letters TORA is hoogst waarschijnlijk het Galactische Kruis. De letters TORA staan voor het Oude Testament of de Joodse Thora waar het Galactische Kruis vernoemd wordt d.m.v. de vier cherubijnen in bijvoorbeeld Ezechiël 1:10 en Openbaring 4:7.

Ezechiël 1:10De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht.

Openbaring 4:7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.

De vier Cherubijnen worden afgebeeld op de hoeken van de kaart. In de linkerbovenhoek komt de cherubijn met het gezicht van een man overeen met Waterman. In rechterbovenhoek komt de arend overeen met Schorpioen. In de linker onderhoek komt de stier overheen met het sterrenbeeld Stier en de leeuw in de rechter onderhoek komt overeen met het sterrenbeeld Leeuw.

De slang en de draak rond het Rad van Fortuin komen overeen met de ecliptica; merk op hoe de draak het wiel aanzet tot draaien. De vier cherubijnen lezen de bijbel waarin beschreven staat dat ze voorzien waren van vleugels zoals in Openbaring 4:8

Openbaring 4:8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

De Cherubijnen zijn geplaatst in wolken, deze stellen de pluizige witte wolken in nachtelijke hemel voor, de Melkweg, omdat deze vier dierenriemtekens overeenkomen met de constellaties die heliakisch rijzen voor de echte constellaties die het Galactische Kruis vormen te weten 5° Tweelingen, 5° Vissen, 5° Boogschutter and 5° Maagd in de siderische zodiak. Deze dierenriemtekens dienen dus geassocieerd te worden met de kruisingen van de ecliptica en de Melkweg.

De omgekeerde kruissymboliek van het achtpuntige of dubbele XX kruis en het vierpuntige kruis is gebruikt in kaart nummer XX (twintig). Kaart X en XX beiden drukken dus de Grote Galactische Conjunctie uit d.m.v. de numerologie van de kaarten in relatie met de afbeeldingen op deze kaarten, de X en XX zijn hierbij verwijzingen naar het vier en achtpuntige kruis. Kaart XX draagt de label ‘Dag des Oordeels’.

.

Kaart XX, Dag des Oordeels, Raider Waite deck

Kaart nummer XX is de kaart van de twee vierpuntige kruisen (XX) en toont de mensheid aan het Einde der Tijden wanneer de zeven engelen hun trompetten blazen nadat de zevende zegel geopend is zoals in Openbaring 8 vermeld staat. Merk op dat de trompet een vlag heeft met een enkelvoudig vierpuntig kruis. Aan het Einde der Tijden, de tijd van de huidige Grote Galactische Conjunctie zal het dubbele kruis XX (kaart nummer) weer één worden en overgaan in het enkelvoudige vierpuntige kruis van de vlag. Het kruis van de vlag is het Sint Joris kruis; het is het kruissymbool van de Tempeliers; dit kan natuurlijk geen toeval zijn. Het onthult de bron van deze esoterische kennis omdat de ontwerpers van de Raider Wait Tarot kaarten Rozenkruisers (vrijmetselaren) waren die geallieerd waren aan de Tempeliers. De bron van de kennis over de Grote Galactische Conjuncties die zich zou voordoen aan het Einde der Tijden kunnen we daarom ook terugvoeren tot de Tempeliers die deze geheimen uit de oudheid ontdekten tijdens hun kruistochten naar Jeruzalem alwaar ze de mysteriën uit de oudheid en de geheime kennis terugvonden in de tempel van Salomo.
 
De laatste kaart is kaart XXI (eenentwintig) en zoals we hierboven al vermeld hebben symboliseert deze kaart het ontwaken van de mensheid na de Grote Galactische Conjunctie. De kaart heeft nummer 21 gekregen omdat de Grote Galactische Conjunctie zich voordoet aan de overgang van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw (1978-2017). De vier Cherubijnen treffen we wederom aan in de hoeken van de kaart. De naakte vrouw op de kaart staat afgebeeld in een groene laurierkrans, de overwinning van de Dwaas uitbeeldend over zijn eigen onwetendheid. Hij heeft zijn volledige bewustzijn terug herwonnen en zijn goddelijke connectie herstelt. De laurierkrans stelt ook de ecliptica voor; in andere Tarot stokken werd de laurierkrans vervangen door de Ouroborous (een slang die in zijn eigen start bijt) die in de mythologieën uit de oudheid de ecliptica voorstelt. De rode omgeslagen of getordeerde sjaals stellen de twee tegenover elkaar liggende kruisingen van de ecliptica en Melkweg voor. Dit zijn de plaatsen waar de zon verblijft tijdens equinoxen en solstitia tijdens een Grote Galactische Conjunctie.

.

Kaart XXI, de Wereld, Raider Waite stok

Kaart nummer II is ook interessant en kan ook in verband gebracht worden met een Grote Galactische Conjunctie. De kaart toont Isis in de tempel van Salomo. Isis draagt de hoorns van de stier met de zonneschijf. Zoals we hebben laten zien kan Isis-Hathor geassocieerd worden met de kruising van de ecliptica en Melkweg op het Tweelingen-Stier knooppunt. Het nummer II van de kaart staat hoogst waarschijnlijk voor de constellatie van de twee tweelingen het sterrenbeeld Tweeling. De exacte plaats waar de ecliptica en de Melkweg elkaar kruisen op het Tweelingen-Stier knooppunt is in Tweelingen! Merk op dat Isis een vierpuntig kruis draagt op haar borst, een teken van de kruising van de ecliptica en Melkweg en van de Grote Galactische Conjunctie. Op haar schoot heeft ze een perkament met het opschrift TORA waarmee de relatie met het Oude Testament of de Joodse Torah gelegd wordt.

.

Kaart II, de Hoge Priesteres, Raider Waite deck

Isis zit tussen de twee pilaren van de tempel van Salomo. De pilaren worden beschreven in Koningen 7:21-22. De rechter pilaar heet Jachin, de linker pilaar Boaz.

Koningen 7:21 Daarna richtte hij de pilaren op in het voorhuis des tempels; en den rechter pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Jachin, en den linker pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boaz. 22 And En op het hoofd der pilaren was het leliewerk; alzo werd het werk der pilaren volmaakt.

De pilaren stellen de Melkweg voor. De witte en zwarte kleuren van de pilaren stellen tegenstellingen voor, de twee tegenover elkaar gelegen plaatsen op de Melkweg waar de ecliptica Melkweg elkaar kruisen. De donkere pilaar kan geassocieerd worden met de Donkere Kloof (vandaar de donkere kleur) vlakbij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt. De granaatappels die voorkomen in een ‘net’ achter Isis worden genoemd in Koningen 7:18

Koningen 7:18 De kapitelen nu waren op de twee pilaren, ja, daarboven tegenover den buik, dewelke was nevens het net; en tweehonderd granaatappelen waren in rijen rondom, ook over het andere kapiteel.

Merk op dat er 7 granaatappels voorkomen in het net of gordijn achter Isis. Ze zouden kunnen staan voor de zeven sterren van de Pleiaden vlakbij de ecliptica Melkweg kruising op het Tweelingen-Stier kruispunt dat we geassocieerd hebben met Isis-Hathor, hier gezeten voor het net.

Terwijl kaart II de kruising van de ecliptica en de Melkweg bij het Tweelingen-Stier knooppunt voorstelt, stelt kaart XVIII (achttien) de kruising van de ecliptica en de Melkweg voor bij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt. Beiden kaarten II en XVIII stellen de twee kruisingen voor van de ecliptica en de Melkweg en het is waarschijnlijk geen toeval dat de som van kaart II (2) en XVIII (18) opgeteld gelijk is aan XX (20). Het dubbele kruis van kaart 20 (Dag des Oordeels) representeert de twee kruisingen van de ecliptica en Melkweg als ook de dubbele vierpuntige kruisen van de Grote Galactische Conjunctie.

.

Kaart XVIII, de Maan

Kaart XVIII is getiteld ‘De Maan’ en toont de maan binnen in de zon. Deze kaart verwijst naar een zonsverduistering of eclips waarbij de maan voor de zon schuift. Het gaat hier echter niet zozeer om de conjunctie van de maan en de zon. De zonsverduistering is slechts een metafoor voor een veel belangrijkere conjunctie, de conjunctie van de zon en de Melkweg. Merk op dat er twee pilaren afgebeeld staan in de kaart. Net zoals de pilaren in kaart II staan ze voor de Melkweg. In de mythologieën uit de Oudheid werden, bergen, rivieren, wolken en pilaren gebruikt als metafoor voor de Melkweg.

Merk op dat er zich een krab of schorpioen bevindt op de oever van de rivier. De rivier stelt de grote rivier aan de hemel voor, de Melkweg, terwijl de schorpioen de constellatie Schorpioen voorstelt. De weg die naar de bergen leidt in de verte is de ecliptica die naar de Melkweg loopt (de bergen). De ecliptica is het pad of de ‘weg’ van de zon langs de hemel en de zon staat recht boven deze weg. De weg leidt ook naar de rivier en ‘kruist’ de rivier op de plaats waar de schorpioen zich bevindt; hiermee wordt de ecliptica (weg) en Melkweg (rivier) kruising bij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt (de schorpioen) aangeduid.

De twee ‘huilende dieren naar de maan’ stellen de constellaties Lupus (constellatie van de wolf) en Vulpecula (constellatie van de vos) voor. Beide constellaties bevinden zich langs de Melkweg op tegenovergestelde plaatsen van de ecliptica. Dit verklaart waarom de huilende wolf en vos op tegenovergestelde plaatsen langs de weg (ecliptica) en aan de oever van de rivier (Melkweg) geplaatst zijn in kaart XVIII.

..

Constellaties Lupus (wolf) en Vulpecula (vos) op tegenover gestelde plaatsen bij de
ecliptica langs de Melkweg bij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt.

De wolf en de vos staren beiden naar de zon die zich tussen hen in bevindt boven de weg (ecliptica) op het kruispunt van de weg en de rivier. Het lijkt erop of er sneeuwvlokken vallen uit de lucht op de blauw-witte toppen van de bergen op de achtergrond. Het zou een aanwijzing kunnen zijn dat we hier met de winterzonnewende zon te maken hebben. Deze kaart stelt in ieder geval de zon op de ecliptica Melkweg kruising voor bij het Boogschutter Schorpioen knooppunt. Indien de zon bedoelt is de winterzonnewende zon voor te stellen, wat niet geheel duidelijk is, dan zou deze kaart zelfs de winterzonnewende Galactische Uitlijning in het tijdvlak rond 2012 voor kunnen stellen.

Hoewel sommige andere kaarten ook elementen bevatten die we zouden kunnen interpreteren in termen van de Grote Galactische Conjuncties die de Grote Arcana codeert, zijn de kaarten 0, II, X, XVIII, XX en XXI de belangrijkste kaarten wanneer het gaat om het coderen van de esoterische kennis over de Grote Galactische Conjunctie. We willen echter nog een laatste kaart onder de aandacht brengen die opmerkelijke geheime kennis weergeeft over het Einde der Tijden en de wederkomst van Christus. Kaart XII (12) is de kaart van de Hangende Man.

 

Kaart XII, De Hangende Man, Raider Waite stok

De eerste associatie met nummer 12 dat te binnen schiet, gegeven het feit dat de Grote Arcana astrologische informatie bevat, is natuurlijk het aantal tekens van de dierenriem. Ik geloof dat kaart XII de Heilige Boom uitbeeld, de kruising van de ecliptica en Melkweg. De ondersteboven hangende man heeft een aureool rond zijn hoofd wat impliceert dat we met een heilige te maken hebben. Het licht rond het hoofd van de man lijkt op de stralen van de zon en het hoofd van de man zou dus ook wel eens de zon kunnen voorstellen. Deze zon is op de Heilige Boom geplaatst, m.a.w. het is de zon op de ecliptica Melkweg kruising. De vreemde houding van de gekruiste benen suggereren tevens een kruis, omdat beide benen haaks op elkaar staan. De symboliek van deze kaart lijkt de zon op de Heilige Boom of het Galactische Kruis uit te drukken.

Een interessante versie van de Tarotkaarten zien we terug in de Thoth stok die ontworpen is door Aleister Crowley. Crowley geeft veel aanwijzingen weg over de betekenis van de Hangende Man in de Tarot.

.

Kaart XII Hangende Man, Thoth stok

Merk op dat in Aleister Crowley’s versie van de Hangende Man, de man in kwestie niet alleen hangt maar tevens gekruisigd is! Dit is een duidelijke verwijzing naar Jezus Christus die gekruisigd werd aan het kruis. Het Ankh symbool bovenaan is natuurlijk een verwijzing naar de zon op de Melkweg en de slang onderaan in de kaart is een verwijzing naar de ecliptica. Wat ik denk dat Crowley hier codeert is de Grote Galactische Conjunctie wanneer de Egyptische zoon van God Horus sterft aan het kruis (pressesie cyclus afsluitend) om vervolgens op de winterzonnewende in het 2012 tijdvlak wedergeboren te worden of te verijzen van het kruis wanneer de nieuwe precessie cyclus begint tijdens de huidige Grote Galactische Conjunctie in het tijdvlak-2012.

Aleister Crowley openbaart hier dat het Christelijke geloof in de wederkomst van de historische figuur Jezus Christus aan het Einde der Tijden gelijk staat aan de dood en wedergeboorte van de zon tijdens de Grote Galactische Conjunctie. Het leven van Christus loopt nauw samen met het leven van de Egyptische mythologische figuur Horus en kent velen overenkomsten. Horus is ook geboren uit een maagdelijke moeder Isis genaamd. Hij werd geboren op de 25e december, vier dagen na de winterzonnewende wanneer de zon wedergeboren wordt in de jaarlijkse cyclus en opnieuw begint te rijzen aan de hemel.

Ik geloof dat wat Crowley tot uitdrukking probeert te brengen met deze kaart is dat de wederkomst van Christus aan het Einde der Tijden en de huidige Grote Galactische Conjunctie in feiten dezelfde gebeurtenissen zijn.


Kruis van Hendaye

In de Oude Wereld bestaat er een mysterieus kruis dat een Galactische Uitlijning lijkt te coderen; het Kruis van Hendaye!

.

.

Kruis van Hendaye

Het Kruis van Hendaye wordt geassocieerd met de eindtijdvoorspellingen in het boek ‘The Mysteries of the Great Cross of Hendaye: Alchemy and the End of Time van de auteurs Vincent Bridges en Jay Weidner. Het kruis bevindt zich in Hendaye in Zuid-Frankrijk vlakbij St Jean de Luz en Biarritz.

Het heeft alle vereiste kruis elementen die we geïntensifieerd hebben in dit artikel om een Grote Galactische Conjunctie voor te kunnen stellen. De achtpuntige kruis-zon-Galactische Uitlijning associaties zijn kennelijk niet voorbehouden tot de Nieuwe Wereld maar werden ook begrepen in de Oude Wereld.

Op het Kruis van Hendaye vinden we een zonnesymbool in een quincunx, een achtpuntige ster, een vierpuntig kruis met vier A’s afgebeeld in de vier kwadranten en een dubbel XX kruis.

De A’s stellen de Wereldtijdperken (Les quatre Ages de l'humanité ) voor die elk overeen komen met een vierde van de precessie cyclus (6480 jaar). Het kruis bevat de tekst INRI en de Gematria waarde in het Hebreeuws van deze tekst is  2160, exact een twaalfde van de precessie cyclus, ofwel een maand van het Platonische Jaar.

De wassende maan symboliseert een conjunctie en representeert de conjunctie van de zon met de Heilige Boom.

Omdat het Kruis van Hendaye alle benodigde vereisten heeft, het vierpuntige kruis en achtpuntige kruis, het dubbele XX kruis en bovendien een quincunx met de zon, ben ik van mening dat dit kruis een Grote Galactische Conjunctie uitbeeld. Bridges en Weidner suggereren dat de dubbele XX (Latijns nummer 20) staat voor de 20 jarige periode vanaf de zomerzonnewende van 1992 (datum van een zon-Venus conjunctie) tot aan de winterzonnewende van 2012. Het middelpunt van deze periode, de herfst equinox van 2002, zou Fulcanelli’s ‘Einde der Tijden’ voorstellen volgens de auteurs, die het feit erkennen dat de Galactische Uitlijning geassocieerd dient te worden met Fulcanelli’s ‘Einde der Tijden’.

Echter de periode van de Grote Galactische Conjunctie duurt 39 jaar in plaats van 20 jaar en loopt van 22 december 1978 tot aan 21 december 2016 met het middelpunt in 1998 en daarom verwerpen we Bridges en Weidner’s conclusie dat de dubbele XX staat voor een periode van 20 jaar.

Weidner erkende later het middelpunt 1998 in zijn video over het Kruis van Hendaye wanneer hij verwijst naar het werk van Nick Anthony Fiorenza over de ‘Erection of the Holy Cross’ (http://www.lunarplanner.com/). In persoonlijke conversaties die ik had met Vincent Bridges verwerpt hij mijn suggestie dat het dubbele kruis afgebeeld op het Kruis van Hendaye de twee kruisen zou kunnen voorstellen van de Grote Galactische Conjunctie. Tijdens deze conversaties werd het mij duidelijk dat de auteurs van het boek over het Kruis van Hendaye er zelf conflicterende ideeën op na houden over hun eigen theorie.

In het boek over het Kruis van Hendaye komt een foto voor van een altaar uit de eerste eeuw. Vincent Bridges schrijft hierover op zijn website dat het altaar het Khi-Rho symbool bevat. Het staat afgebeeld staande tussen twee Djed achtige pilaren geflankeerd door Ankhs. Cairo stamt af van de Arabische Al Cahirah, de Veroveraar of Verlosser en zijn naam wordt fonetisch uitgesproken als Cai/Khi en ro/Rho.

De enige heuse plaats voor de Galactische Uitlijning is dan ook volgens Bridges Cairo in Egypte. Ik ben het met Bridges conclusies eens dat al deze symbolen geassocieerd kunnen worden met een Galactische Uitlijning. De Ankhs stellen de kruispunten voor van de ecliptica en de Melkweg. De pilaren stellen de Djed pilaren voor als symbool voor de Melkweg. De boot is Ra’s veerboot die gebruikt wordt door de zonnegod om de Melkweg over te steken en symboliseert de precessie van de zon door het galactische vlak (Galactische Uitlijning). Ik voeg nog één observatie toe die Bridges ontgaan is:

Wanneer de twee kruisen in het Ki-Rho altaarstuk over elkaar heen gelegd worden dan ontstaat een achtpuntig kruis!

.

Altaar stuk Ki-Rho + kruis terzijde gestaan door
pilaren en Ankhs. Onder de boot met het X kruis.

Ironisch genoeg is het Kruis van Hendaye verbonden met Urcos vlakbij Cuzco in Peru waar gelijkwaardige symbolen gevonden zijn in documenten die ook voorkomen op het kruis. De plaats Urcos is afgeleid van de tekst op het kruis OCRU X AVES PESUNICA (Heil, Oh Kruis, De enige hoop) dat wanneer gespeld als AVA X URCOS de tekst geeft: ‘Heil het kruis X te Urcos’. Merk op dat wederom een aanwijzing over de importantie van het X kruis gegeven wordt.

Peru was eens deel van het grote Inca rijk. Hun rijk was onderverdeeld in vier kwadranten d.m.v. de vier hoofdwegen die vanuit het centrum van hun hoofdstad, de stad Cuzco, uitwaaierden. Het ‘kruis X te Urcos’ is waarschijnlijk een verwijzing naar het grote X kruis van het gehele Inca rijk die de hemel weerspiegelde.

Het is fascinerend te beseffen dat nog een ander Amerikaanse zon aanbiddende indiaanse cultuur zoveel belang hechte aan het vierpuntige kruis symbool! Maar het is nog fascinerender om te ontdekken dat het heilige Inca Kruis Chakana een andere vorm van een achtpuntig kruis voorstelt!

.

.

            Inca kruis, Chakana


Constellaties van de kruisen

Onze inventarisatie van de kruissymbolen in relatie tot de Grote Galactische Conjuncties zou niet compleet zijn zonder twee heel belangrijke hemelse kruisen te benoemen. Het eerste is het Noorderkruis, de constellatie van Cygnus, terwijl het tweede kruis het Zuiderkruis is ofwel de constellatie Crux. Beide constellaties waren in de Oudheid heel belangrijk omdat ze de noord-zuid meridiaan definieerden. Het Noorderkruis komt voor in vele mythologieën en wordt geassocieerd met een zwaan. Het Zuiderkruis werd de ‘poolster’ voor het zuiden terwijl de ster Denab van het Noorderkruis de echte poolster was tussen 16.000 v.Chr en 15.000 v.Chr.
In zijn boek ‘The Cygnus Mystery’, legt Andrew Collins uit hoe het Noorderkruis als constellatie ooit vereerd werd in de Oudheid, een verering die we terug kunnen voeren tot tenminste 15.000 v.Chr. Volgens Collins moet Cygnus heel belangrijk geweest zijn voor de Ouden omdat over de hele wereld locaties uitgelijnd zijn op deze constellatie. De meeste van deze oudheidkundige locaties waren uitgelijnd op de zonnewende zon. We noemen slechts een paar voorbeelden die Collins aanhaalt in zijn boek:

 • Grote Steencirkel Henge in Newark, Ohio, zomerzonnewende uitlijning, centrale vogel afbeelding
 • Olmec locatie La Venta, uitlijning op de zomerzonnewende zon, Grote Beer en Sadr (Cygnus)
 • Cuzco Peru, winterzonnewende uitlijning, de hemelse Puma stelt Cygnus voor
 • Avebury (UK), zomerzonnewende uitlijning op de ondergaande ster Sadr (Cygnus)
 • Newgrange (Ireland), winterzonnewende uitlijning en uitlijning op Sadr (Cygnus)

Hoewel hij de ecliptica-Melkweg kruising eenmaal vernoemt in zijn boek, is Andrew Collins er van overtuigd dat de Ouden Cygnus aanbaden omdat het op de eerste plaats een kosmische as representeert en op de tweede plaats omdat de Ouden intuïtief begrepen dat Cygnus belangrijk was in verband met de menselijke evolutie. Wetenschappers hebben ontdekt dat Cygnus X-3 een microblazer is, een ster die kosmische straling uitzendt die tot diep in de aarde doordringt. Deze kosmische straling zou wel eens een drijvende kracht achter de menselijke evolutie kunnen zijn, een visie die nu ondersteund wordt door enkele wetenschappers en zou kunnen verklaren waarom de Ouden de Cygnus constellatie en de Donkere Kloof zagen als de verblijfplaats van de goden, de onderwereld waar de ziel naar toegaat na de dood aldus Collins.
Ik geloof dat wat Collins in feite ontdekt heeft de interesse is van de Ouden voor de Grote Galactische Conjuncties en de uitlijning van de zon met de Melkweg op solstitia (Galactische Uitlijning). Bekijk het plaatje hieronder maar eens.


.

De opkomst van Cygnus tijdens de winterzonnewende van 1998

Sadr de centrale ster van het Noorderkruis komt exact op hetzelfde tijdstip op als de zon op het wintersolstitium in het 2012 tijdvlak. Geen wonder dus dat deze ster van Cygnus de constellatie van de zwaan zo belangrijk gevonden werd, net als de Pleiaden is Sadr een wegwijzer naar de winterzonnewende zon op de Melkweg! Het was dus niet Cygnus wat de Ouden vereerden maar de uitlijning van de zonnewende zon op de Melkweg bij het Boogschutter-Schorpioen knooppunt! In de constellatie Cygnus vangt de Donkere Kloof aan die helemaal doorloopt tot aan Boogschutter-Schorpioen; de geboorteplaats van de zon!
Onze laatste overweging; zou het Noorderkruis de oorsprong kunnen zijn geweest van de vierpuntige kruissymbolen die we in zo veel artefacten terug gevonden hebben in relatie tot de Grote Galactische Conjuncties? Mogelijk wel, waarom ook niet? Terwijl het Noorderkruis tegelijkertijd opkomt met de winterzonnewende zon, staat het Zuiderkruis net boven de horizon. Zouden beiden constellaties van het kruis de oorsprong kunnen zijn van het achtpuntige kruis?
Dit lijkt erg onwaarschijnlijk, waarom zouden deze kruisen over elkaar heen gelegd worden om zo een achtpuntig kruis te vormen? De enige logische verklaring voor de achtpuntige kruisen in associatie met de Grote Galactische Conjunctie blijft dat deze het Aard Kruis voorstelt over het Galactisch Kruis heen gelegd. We herinneren eraan dat het Galactische Kruis bekend was in zowel de Oude als de Nieuwe Wereld als de Heilige Boom, zodat tenminste een van deze twee kruisen niet overeenkomt met de constellaties van de kruisen (Zuiderkruis of Noorderkruis)

 

Conclusies

De vier en achtpuntige kruisen die voorkomen in de artefacten van de Oude Wereld hebben dezelfde betekenis als in de Nieuwe Wereld en beelden een Grote Galactische Conjunctie uit. Dit artikel is het vervolg om het eerste artikel over de kruisen van de Nieuwe Wereld en toont aan hoe deze kruisen net zo belangrijk waren en wel in dezelfde context als in de Oude Wereld! Zover ik weet bestaat er momenteel geen redelijke verklaring waarom de achtpuntige kruisen samen met de vierpuntige kruisen zo frequent voorkomen en in het bijzonder in de heiligste wereldsymbolen.

We kunnen dus concluderen dat de Grote Galactische Conjuncties bekend waren bij onze voorouders omdat zij dit concept afbeelden (Platonisch Jaar in vier gelijke perioden dat de Vier Wereldtijdperk Doctrine definieert) in hun belangrijkste symbolen.

Door de Grote Galactische Conjunctie te bestuderen vanuit het perspectief van de conjunctie van het Aard Kruis met het Galactische Kruis, hebben we nu de weg geplaveid om een heel nieuw scala aan nieuwe kruissymbolen die geassocieerd kunnen worden met de Vier Wereldtijdperken Doctrine te bestuderen. Dit was eerder niet mogelijk.
 
Daarom geloof ik dat professor’s Smelyakov’s Solaire Zodiak model waarin deze Grote Galactische Conjuncties beschrijven staat, een additioneel en waardevol stuk gereedschap is voor de studie van de artefacten die we kunnen associëren met de scheppingsverhalen en de Wereldtijdperk doctrine van zowel de Oude als de Nieuwe Wereld.

 

Dank

Ik zou graag professor Dr. Sergey Smelyakov (www.astrotheos.com) willen bedanken voor het reviewen van dit artikel.

Referenties

http://en.wikipedia.org/wiki/Heliacal_rising

http://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_sign

 http://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar

http://www.bibleorigins.net/Serpentningishzida.html

http://www.greatdreams.com/ufos/long-ears.htm

http://www.ancientworlds.net/aw/Post/799411

http://en.wikipedia.org/wiki/Utu/Shamash

http://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar_Gate

http://en.wikipedia.org/wiki/Cherub

http://altreligion.about.com/library/glossary/bldefakhet.htm

http://www.bibleandscience.com/bible/books/genesis/genesis1_pillarsheaven.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Spire

http://www.truthasaur.com/secret_history/Knights Templar_chartres.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Vesica_piscis

http://www.halexandria.org/dward097.htm

http://www.world-mysteries.com/gw_rellis7.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Peter's_Square

http://www.aloha.net/~mikesch/wheel.htm

http://beds-freemasonry.org.uk/others07.asp

http://vincentbridges.com/?page_id=92

http://en.wikipedia.org/wiki/Cusco

http://en.wikipedia.org/wiki/Chakana

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclologie

http://www.harleston13.com/zodiac.html

http://www.maverickscience.com/arch-sun-planets.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar

http://vincentbridges.com/?page_id=51

http://en.wikipedia.org/wiki/Hathor

http://en.wikipedia.org/wiki/Pylon_(architecture)

http://www.bearfabrique.org/Catastrophism/Saturn/shipart.html

http://www.crystalinks.com/nun.html

http://www.thehiddenrecords.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Tawaret

http://www.touregypt.net/featurestories/sokar.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Horus

http://en.wikipedia.org/wiki/Tabernacle_%28Judaism%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Cygnus_(constellation)

http://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Cross

http://www.andrewcollins.com/page/articles/thecygnusmystery.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Tarot_reading

http://en.wikipedia.org/wiki/Hermetic_Order_of_the_Golden_Dawn
 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Empress_(Tarot_card)

http://en.wikipedia.org/wiki/Rider-Waite_tarot_deck

http://en.wikipedia.org/wiki/Jachin_and_Boaz

http://freemasonry.bcy.ca/aqc/pillars.html

Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion © 2007

Home: www.soulsofdistortion.nl